นโยบายความปลอดภัย

นโยบายความปลอดภัย UFABET ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า
เว็บพนันออนไลน์ UFABET

นโยบายความปลอดภัย UFABET.Ltd

เนื้อหาเกี่ยวกับ นโยบายความปลอดภัย

1. กฎการเดิมพันทั่วไป

1.1. การใช้กฎการเดิมพันทั่วไป

สมาชิกควรอ่านกฎการเดิมพันทั่วไปต่อไปนี้ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้กับกิจกรรมตลาดและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเว้นแต่จะมีการใช้กฎเฉพาะ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกฎในที่นี้ และกฎที่แก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันทันทีเมื่อโพสต์ในเว็บไซต์

 • 1.1.1. เพื่อให้บริการสมาชิก บริษัทจะใช้ความพยายามในการให้ข้อมูลการเดิมพันที่เป็นประโยชน์ และจะทําให้แน่ใจว่าตลาดได้รับการจัดการด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับประกันความตรงต่อเวลา ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลการเดิมพัน เช่น วันที่ สถานที่ อัตราต่อรอง ผลลัพธ์ คะแนน สถานะการแข่งขัน และข้อมูลการเดิมพันอื่นๆ สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวก่อนวางเดิมพัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นข้อมูลการเดิมพันดังกล่าว
 • 1.1.2. ชื่อภาษาอังกฤษที่ใช้สําหรับกิจกรรมหรือทีมบนเว็บไซต์อาจแตกต่างกันไปตามชื่อที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างชื่อ ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 • 1.1.3. ข้อมูลการเดิมพันบางอย่างในเว็บไซต์ เช่น คะแนนปัจจุบัน เวลาที่ผ่านไป และฟีดข้อมูลอื่นๆ ที่จัดหาโดยซัพพลายเออร์บุคคลที่สามอาจไม่ถูกต้องเนื่องจากความล่าช้าของเวลาและเหตุผลอื่นๆ สมาชิกรับทราบว่า บริษัท ไม่รับประกันความตรงต่อเวลาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลและในความสัมพันธ์นี้สมาชิกยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดในการพึ่งพาข้อมูลและวางเดิมพัน
 • 1.1.4. เมื่อสมาชิกวางเดิมพันและได้รับการยืนยันจากบริษัท สมาชิกจะไม่สามารถถอน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดิมพันได้อีกต่อไป
 • 1.1.5. ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ด้านล่างและไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท จะใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกการเดิมพันทําให้การเดิมพันใด ๆ เป็นโมฆะและ / หรือทําให้บัญชีของสมาชิกถูกระงับ: สมาชิกวางเดิมพันในลักษณะที่ขัดต่อกฎ สมาชิกวางเดิมพันมากกว่าจํานวนสูงสุดที่อนุญาต สมาชิกได้วางเดิมพันที่ผิดพลาดและไม่สมบูรณ์ สมาชิกได้วางเดิมพันในกรณีที่ข้อมูลการเล่นเกมหรืออัตราต่อรองที่แสดงผิดพลาดเนื่องจากข้อผิดพลาดของมนุษย์หรือข้อผิดพลาดในการส่ง เมื่อดูเหมือนว่ามีการสูญเสียหรือเงินรางวัลมากเกินไป เมื่อดูเหมือนว่ามีการใช้งานแพลตฟอร์มเกมที่ผิดปกติหรือผิดปกติ เมื่อบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเดิมพันนั้นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย
 • 1.1.6. บริษัทจะมีดุลยพินิจเด็ดขาดในการกําหนดจํานวนเงินที่จ่ายสูงสุดสําหรับเกมหรือผลิตภัณฑ์ของตน หรือเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่กําหนดไว้ ซึ่งจะมีผลผูกพันกับสมาชิกโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 1.1.7. การเดิมพันใด ๆ ที่วางในการเดิมพันสดระหว่างการแข่งขันสดจะยืนหยัดและตัดสินเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นและเมื่อทราบผลแม้ว่าสตรีมจะถูกตัดการเชื่อมต่อด้วยเหตุผลหรือเหตุผลใดก็ตาม อย่างไรก็ตามหากกรณีนี้อยู่ภายใต้กฎเฉพาะเกี่ยวกับการตัดการเชื่อมต่อสําหรับเกมหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะกฎเฉพาะนั้นจะมีผลบังคับใช้
 • 1.1.8. หากมีข้อผิดพลาดหรือการโจมตีความสมบูรณ์ของเกมหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะ บริษัท มีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนอย่างเต็มที่ในการระงับหรือปิดเกมหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของเกม หากสมาชิกสงสัยว่ามีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในระบบสมาชิกจะต้องหยุดเล่นและสื่อสารปัญหากับฝ่ายสนับสนุนสมาชิกของ บริษัท ซึ่งจะมีดุลยพินิจเด็ดขาดว่าจะแก้ไขปัญหาหรือไม่ มิฉะนั้นสมาชิกที่ยังคงเล่นต่อไปจะถือว่ายอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของการเดิมพันของเขา
 • 1.1.9. ในการดําเนินธุรกิจตามปกติหาก บริษัท เชื่ออย่างมีเหตุผลว่าการแข่งขันเหตุการณ์หรือการแข่งขันได้รับการแก้ไขหรือถูกควบคุมหรือกลุ่มถูกจัดการ ในการนี้ บริษัท อาจยึดความเชื่อในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลของขนาดปริมาณหรือรูปแบบของการเดิมพันที่วางในช่องการเดิมพันใด ๆ หรือทั้งหมด ข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการตีความกฎเหล่านี้จะไม่มีผลเหนือกว่าการตีความของบริษัท
 • 1.1.10. โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือคําอธิบายเพิ่มเติม บริษัท จะใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผลในการ จํากัด สมาชิกจากการเข้าร่วมเกมปฏิเสธคําขอของสมาชิกในการเข้าร่วมเกมและ / หรือขับไล่สมาชิกออกจากเกม

1.2. ซอฟต์แวร์และเกม

 • 1.2.1. บริษัทไม่รับประกันคุณภาพหรือความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ และไม่รับรองว่าซอฟต์แวร์หรือเซิร์ฟเวอร์ปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือไวรัส บริษัท จะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ซอฟต์แวร์หรือจากการสื่อสารหรือข้อผิดพลาดของระบบและ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเกมทั้งหมดออกจากซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการดีบักแก้ไขข้อผิดพลาดหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 • 1.2.2. บริษัทจะให้สิทธิ์ส่วนบุคคลที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้แก่ผู้ใช้สมาชิกในการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเล่นเกมและวางเดิมพัน แต่จะไม่ให้หรือโอนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหนือซอฟต์แวร์ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและจะยอมรับความเสี่ยงอย่างเต็มที่ในการวางเดิมพันโดยใช้ซอฟต์แวร์ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ในการเชื่อมต่อนี้
 • 1.2.3. ในการใช้ซอฟต์แวร์ ห้ามมิให้สมาชิกทําสําเนาโดยเด็ดขาด: ทําซ้ําหรือทําสําเนาซอฟต์แวร์ มอบหมาย อนุญาตช่วง ให้เช่า หรือโอนสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ ติดตั้งซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์อื่นหรือทําให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ได้ ปกปิด เบลอ หรือลบประกาศใดๆ เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายกรรมสิทธิ์ หรือประกาศที่คล้ายกันออกจากซอฟต์แวร์ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ที่อาจแสดงบนซอฟต์แวร์เกี่ยวกับบริษัทหรือเกี่ยวกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ถอดรหัส ถอดประกอบ ถอดรหัส ทําวิศวกรรมย้อนกลับ ดัดแปลง หรือสร้างงานลอกเลียนแบบตามซอฟต์แวร์ ส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์ หรือสําเนา ดัดแปลง ถอดความ หรือรวมส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ หรือแปลงซอฟต์แวร์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ หรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ พยายามเลี่ยงการเข้าถึงหรือเข้าสู่ระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือ บริษัท หรือแทรกแซงซอฟต์แวร์เกมหรือเว็บไซต์ในทางใดทางหนึ่ง

1.3. การเปลี่ยนแปลงเวลาที่กําหนด

 • 1.3.1. หากการแข่งขันหรือเหตุการณ์เริ่มต้นก่อนเวลาที่กําหนด เฉพาะการเดิมพันที่วางก่อนเริ่มกิจกรรม (ไม่รวมการเดิมพันสดที่ระบุ) เท่านั้นจึงจะถือว่าใช้ได้ หากตลาดไม่ได้ปิดหรือระงับในเวลาที่ถูกต้อง บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดที่วางไว้หลังจากเวลาเริ่มต้นจริง (ไม่รวมการเดิมพันสดที่ระบุ)
 • 1.3.2. หากการแข่งขันหรือกิจกรรมถูกเลื่อนออกไปในวันที่แตกต่างจากวันที่เริ่มต้นที่กําหนดไว้และไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่เสร็จสิ้นตามกําหนดการเดิมการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะยกเว้นตลาดเหล่านั้นที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 • 1.3.3. หากการแข่งขันหรือกิจกรรมเริ่มต้นขึ้น แต่ถูกยกเลิกในภายหลังและไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่เสร็จสิ้นที่กําหนดไว้เดิมการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะยกเว้นตลาดเหล่านั้นที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 • 1.3.4. หากการแข่งขันหรือกิจกรรมไม่เสร็จสิ้นภายในเวลาเสร็จสิ้นที่กําหนดไว้เดิมและประกาศผลโดยหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องของกิจกรรมนั้น ๆ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าการแข่งขันนั้นถูกต้องหรือไม่ คําตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน

1.4. การเปลี่ยนสถานที่

 • 1.4.1. หากมีกําหนดการแข่งขันบนพื้นดินของทีมเหย้า แต่เล่นบนพื้นดินของทีมเยือนการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากระบุชื่อทีมเหย้าและทีมเยือนผิดกลับกัน หากการแข่งขันถูกกําหนดให้เล่นบนพื้นเป็นกลาง แต่เล่นบนพื้นที่ไม่เป็นกลางหรือในทางกลับกันการเดิมพันทั้งหมดจะยังคงถือว่าใช้ได้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • 1.4.2. หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่หลังจากเปิดตลาดการเดิมพันทั้งหมดจะยังคงถือว่าใช้ได้ สิ่งนี้ใช้ได้กับกิจกรรมที่ไม่ใช่ทีมทั้งหมด

1.5. ระยะเวลา

 • 1.5.1. หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่กําหนดไว้ของการแข่งขันหรือเหตุการณ์การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงถือว่าใช้ได้
 • 1.5.2. เหตุการณ์ใด ๆ ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บหรือหยุดการแข่งขันจะถือว่าเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ (เช่น: ประตูที่ทําได้ในครึ่งแรกของช่วงทดเวลาบาดเจ็บของการแข่งขันฟุตบอลจะถือว่าทําประตูได้ใน 45 นาที)

1.6. ผลลัพธ์

 • 1.6.1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการตั้งถิ่นฐานของตลาดตําแหน่งโพเดียมจะนับเป็นผลอย่างเป็นทางการโดยไม่คํานึงถึงการตัดสิทธิ์หรือการแก้ไขใด ๆ หากไม่มีพิธีขึ้นโพเดียม ผลลัพธ์จะถูกกําหนดตามผลอย่างเป็นทางการของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่ชําระบัญชี Market โดยไม่คํานึงถึงการตัดสิทธิ์หรือแก้ไขผลลัพธ์ในภายหลัง มิฉะนั้นหากไม่มีผลลัพธ์อย่างเป็นทางการผลลัพธ์จะถูกกําหนดโดยอ้างอิงจากหลักฐานที่มีอยู่ซึ่งทราบในเวลาที่ชําระบัญชี Market
 • 1.6.2. โดยทั่วไป ตลาดจะถูกตัดสินไม่นานหลังจากสิ้นสุดเหตุการณ์ ในกรณีที่ตลาดถูกตัดสินผิดพลาด บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการย้อนกลับการชําระบัญชี
 • 1.6.3. หากผลการแข่งขันหรือเหตุการณ์ไม่แน่นอน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการชําระบัญชีของตลาดจนกว่าจะมีการตัดสินผลในที่สุด
 • 1.6.4. บริษัทจะไม่ยกเลิกหรือคืนเงินเดิมพันที่ตัดสินแล้วเนื่องจากการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันชื่อทีมหรือรายละเอียดการแข่งขันอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มกิจกรรมหรือสําหรับการเดิมพันที่ได้รับการตัดสินแล้วยกเว้นการแข่งขันที่ไม่มีอยู่จริง
 • 1.6.5. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างผลลัพธ์อย่างเป็นทางการและผลลัพธ์ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัท ให้อ้างอิงถึงการบันทึกวิดีโอของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อกําหนดผลลัพธ์ที่ถูกต้อง หากไม่มีการบันทึกวิดีโอ ให้พิจารณาผลอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องสําหรับเหตุการณ์นั้นๆ ในการพิจารณาผลลัพธ์ที่ถูกต้อง หากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการไม่เผยแพร่ผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ผิดสิทธิบัตรและเห็นได้ชัดว่าผิด บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจ / แก้ไขเพื่อกําหนดผลลัพธ์สุดท้าย คําตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน
 • 1.6.6. เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาการเดิมพันที่ชนะผู้ชนะของเหตุการณ์จะถูกกําหนดเมื่อสิ้นสุดเหตุการณ์โดยไม่คํานึงถึงการกลับคําตัดสินในภายหลังหรือผลของการประท้วงหรือการอุทธรณ์ใด ๆ

1.7. การยอมรับตัวจับเวลาถอยหลัง

 • 1.7.1. ฟีเจอร์นี้จะใช้ได้เฉพาะในบางกิจกรรมเท่านั้น หากมี สมาชิกสามารถวางเดิมพันได้โดยเลือกปุ่ม “Timer Accept” บนเมนู การเดิมพันแต่ละครั้งโดยใช้การยอมรับตัวจับเวลาจะมีตัวจับเวลาถอยหลังของตัวเองในช่วงเวลาหนึ่ง หากไม่มีการหยุดชะงักการเดิมพันที่วางไว้จะได้รับการยอมรับเมื่อสิ้นสุดตัวจับเวลา หากมีการหยุดชะงักใด ๆ เกิดขึ้นก่อนที่เวลานับถอยหลังจะสิ้นสุดลงการเดิมพันที่วางภายใต้หัวข้อนี้จะถือเป็นโมฆะ
 • 1.7.2. สิ่งต่อไปนี้จะถือเป็นการหยุดชะงัก: หากปรากฏว่ามีใบแดงที่เป็นไปได้หรือได้รับใบแดงจริง หากมีการลงโทษที่เป็นไปได้หรือได้รับบทลงโทษ หากปรากฏว่ามีเป้าหมายที่เป็นไปได้หรือทีมใดทําประตูได้ หากมีเหตุการณ์โดยบังเอิญรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงความล้มเหลวในอุปกรณ์หรือการสื่อสารโทรคมนาคมใด ๆ ที่ขัดขวางการวางการยอมรับการบันทึกหรือการแจ้งเตือนการเดิมพันที่ถูกต้องความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการทํางานหรือการส่งสายสื่อสารล้มเหลว
 • 1.7.3. สมาชิกรับทราบว่าคะแนนปัจจุบันเวลาที่ผ่านไปและข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ในขณะที่มาจากฟีด “สด” ที่จัดทําโดยบุคคลที่สามอาจมีความล่าช้าและ / หรืออาจไม่ถูกต้องและการเดิมพันใด ๆ ที่วางตามข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของสมาชิกเอง บริษัทให้ข้อมูลนี้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือทันเวลาของข้อมูลดังกล่าว และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ (โดยตรงหรือโดยอ้อม) ที่สมาชิกได้รับอันเป็นผลมาจากการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว

1.8. Mix Parlay การจ่ายเงินสูงสุด

 • 1.8.1. ขีดจํากัดการจ่ายเงินสูงสุดสําหรับการเดิมพัน Mix Parlay คือ 150,000 บาท หากมีการวางเดิมพันแบบ Mix Parlay ซึ่งเกี่ยวข้องกับกีฬาที่มีขีดจํากัดการจ่ายเงินสูงสุดต่างกัน จะใช้ขีดจํากัดสูงสุดต่ําสุด
 • 1.8.2. ขีดจํากัดการจ่ายเงินสูงสุดทั้งหมดยังใช้กับกลุ่มสมาชิกที่กระทําการร่วมกัน ร่วมกัน หรือเป็นกลุ่ม/องค์กรที่จัดตั้งขึ้น และผู้ที่เดิมพันในตัวเลือกชุดเดียวกัน รวมถึงตําแหน่งที่วางในชุดการเดิมพัน ในราคาต่างๆ ในช่วงหลายวันโดยใช้บัญชีที่แตกต่างกัน
 • 1.8.3. หาก บริษัท พบเหตุผลใด ๆ ที่เชื่อได้ว่ามีการวางเดิมพันจํานวนหนึ่งในลักษณะที่ระบุไว้ในวรรคก่อนหน้าทันทีการจ่ายเงินทั้งหมดของการเดิมพันเหล่านั้นรวมกันจะถูก จํากัด ไว้ที่การจ่ายเงินสูงสุดเพียงครั้งเดียว การจ่ายเงินสูงสุดเพียงครั้งเดียวนี้จะเข้าบัญชีของสมาชิกที่วางเดิมพันครั้งแรกในชุดการเดิมพัน
 • 1.8.4. การจ่ายเงินสูงสุดจะแสดงเป็นริงกิตมาเลเซีย หากวางเดิมพันในสกุลเงินอื่นการจ่ายเงินจะถูกแปลงโดยใช้อัตราการแปลงสกุลเงินเริ่มต้นของระบบในวันที่ชําระเงินเดิมพัน

2. กฎของตลาด (ประเภทการเดิมพัน) กฎทั่วไป

2.1. ทั่วไป

2.1.1.ทันที

 • 2.1.1.1. Outright หมายถึงการเดิมพันผู้ชนะการแข่งขันการแข่งขันหรือทัวร์นาเมนต์
 • 2.1.1.2. สถานที่เอาท์ไรท์ หมายถึง การเดิมพันกับคู่แข่งที่เติมเต็มสถานที่ที่กําหนดในอีเวนต์ การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนต์ จํานวนสถานที่ที่จ่ายเป็นผู้ชนะจะระบุไว้ในชื่อตลาด
 • 2.1.1.3. หากคู่แข่ง/ผู้เล่นไม่เริ่มการแข่งขัน การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนต์ การเดิมพัน Outright ทั้งหมดกับคู่แข่ง/ผู้เล่นนั้นจะถือเป็นโมฆะ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎการเดิมพันกีฬาเฉพาะ
 • 2.1.1.4. หากมีผู้ชนะตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือมีการประกาศ “Dead Heat” ในตลาด Outright ใดๆ อัตราการจ่ายเงิน (หักเงินเดิมพัน) จะถูกหารด้วยจํานวนผู้ชนะและตัดสินตามเงินเดิมพันที่ส่งคืน

นี่คือตัวอย่าง สําหรับการสอบถามลูกค้าว่าถ้า พรีเมียร์ลีก อังกฤษ – ผู้ทําประตูสูงสุดมี 2 ผู้ทําประตูสูงสุด บริษัทคํานวณการจ่ายเงินอย่างไร

การจ่ายเงินจะเป็น: เดิมพัน/ผู้ชนะ x(อัตราต่อรอง-1) = การจ่ายเงิน (หากผู้ทําประตูสูงสุดมีมากกว่า 2 คน = เงินเดิมพัน/ (จํานวนคน)

ตัวอย่างเช่น:
พรีเมียร์ลีกอังกฤษ – ผู้ทําประตูสูงสุด
ดิมิทาร์ เบอร์บาตอฟ 1.40
คาร์ลอส เตเวซ 3.50
ถ้าฉันวางเดิมพัน 100 ที่ ดิมิทาร์ เบอร์บาตอฟด้วยอัตราต่อรอง 1.40
หากผู้ทําประตูสูงสุดมี 2 คน
การจ่ายเงินของฉันจะเป็น: = เงินเดิมพัน 100/2 x (อัตราต่อรอง – 1) = 20
ถ้าฉันวางเดิมพัน 100 ที่ Carlos Tevez ด้วยอัตราต่อรอง 3.50
หากผู้ทําประตูสูงสุดมี 2 คน
การจ่ายเงินของฉันจะเป็น:= Stake 100/2 x (อัตราต่อรอง – 1) = 125

 • 2.1.1.5. คําว่า “ผู้เล่นคนอื่น” (ทีมอื่น ๆ ฯลฯ ) หมายถึงคู่แข่งทั้งหมดที่ไม่มีชื่อในตลาด

2.1.2.มันนี่ไลน์

 • 2.1.2.1 มันนี่ไลน์ หมายถึง การเดิมพันผู้เข้าแข่งขันหรือทีมหนึ่งเพื่อเอาชนะอีกทีมหนึ่งในอีเวนต์หรือเพื่อวางอันดับที่สูงกว่าในการแข่งขันอีเวนต์ กฎมันนี่ไลน์ที่เหลือกําหนดไว้ในกฎการเดิมพันเหตุการณ์เฉพาะ
 • 2.1.2.2 คําว่า “สนาม” หมายถึงคู่แข่งทั้งหมดนอกเหนือจากคู่แข่งที่มีชื่อในการแข่งขันมันนี่ไลน์

2.1.3.แฮนดิแคป (HDP) และแฮนดิแคปครึ่งแรก

 • 2.1.3.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันเมื่อผู้เข้าแข่งขันหรือทีมหนึ่งได้รับการเริ่มต้นแบบเสมือนจริง (นําโดยการเริ่มต้นก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ) ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าหลังจากเพิ่มแฮนดิแคปที่กําหนดให้กับผลลัพธ์ กฎแฮนดิแคปที่เหลือกําหนดไว้ในกฎการเดิมพันเหตุการณ์เฉพาะ
 • 2.1.3.2. แฮนดิแคปครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันทีมที่มีคะแนนดีกว่าหลังจากเพิ่มแฮนดิแคปที่กําหนดให้กับผลลัพธ์ของครึ่งแรกของการแข่งขัน

2.1.4. สูง/ต่ํา (CE) และครึ่งแรกสูง/ต่ํา

 • 2.1.4.1. สูง/ต่ํา หมายถึง การเดิมพันที่กําหนดโดยจํานวนคะแนนรวม (ประตู เกม ฯลฯ) หากผลรวมมากกว่าเส้น Over/Under ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ผลลัพธ์ที่ชนะคือ Over; หากผลรวมน้อยกว่าเส้น Over/Under ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ผลลัพธ์ที่ชนะคือ Under
 • 2.1.4.2. ครึ่งแรกสูง/ต่ํา หมายถึง การเดิมพันที่กําหนดโดยจํานวนคะแนนทั้งหมดในผลครึ่งแรกของการแข่งขัน หากผลรวมมากกว่าเส้น Over/Under ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ผลลัพธ์ที่ชนะคือ Over; หากผลรวมน้อยกว่าเส้น Over/Under ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ผลลัพธ์ที่ชนะคือ Under

2.1.5.คี่/คู่ (OE) และครึ่งแรกคี่/คู่

 • 2.1.5.1. คี่/คู่ หมายถึง การเดิมพันที่กําหนดโดยจํานวนคะแนนรวม (ประตู เกม ฯลฯ) ในผลสุดท้ายของเหตุการณ์เป็นเลขคี่หรือคู่
 • 2.1.5.2. ครึ่งแรกคี่/คู่ หมายถึง การเดิมพันที่กําหนดโดยจํานวนคะแนนรวมเมื่อสิ้นสุดครึ่งแรกของเหตุการณ์เป็นเลขคี่หรือคู่
 • 2.1.5.3. การเดิมพันครึ่งแรกจะถือเป็นโมฆะหากกิจกรรมถูกยกเลิกก่อนสิ้นสุดครึ่งแรก แต่ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกหลังจากสิ้นสุดครึ่งแรกการเดิมพันครึ่งแรกทั้งหมดจะถูกต้อง

2.1.6.ทีมเดี่ยวคี่/คู่

 • 2.1.6.1. ทีมเดี่ยว คี่/คู่ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าคะแนนเต็มเวลาของทีมใดทีมหนึ่งในการแข่งขันจะเป็นเลขคี่หรือคู่
 • 2.1.6.2. การต่อเวลาพิเศษใด ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในการแข่งขันจะไม่ถูกนับเพื่อวัตถุประสงค์ในการกําหนดคะแนนเต็มเวลาของทีมใดทีมหนึ่ง

2.1.7.จับคู่ครึ่งเวลา/เต็มเวลาคี่/คู่

 • 2.1.7.1. Match Half-time/Full-time Odd/Even หมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าผลการแข่งขันครึ่งเวลาและผลการแข่งขันเต็มเวลาเป็นคี่และคี่ตามลําดับคี่และคู่คู่และคี่หรือคู่และคู่
 • 2.1.7.2.มีสี่ (4) ตัวเลือกในการเดิมพัน:
 1. คี่/คี่
 2. คี่/คู่
 3. คู่/คี่
 4. สม่ําเสมอ/สม่ําเสมอ
 • 2.1.7.3. สําหรับการเดิมพันประเภทนี้ การต่อเวลาพิเศษใดๆ ที่เพิ่มเข้ามาจะไม่ถูกนับเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาผลการแข่งขันเต็มเวลา

2.1.8.มิกซ์พาร์เลย์

 • 2.1.8.1. Mix Parlay หมายถึงการเดิมพันในการรวมกันของสองตัวเลือกขึ้นไปที่วางเป็นการเดิมพันครั้งเดียว หากการเลือกทั้งหมดควรชนะ Parlay จะชนะและจะจ่ายตามอัตราต่อรองรวมของการเลือกตั้งแต่สองรายการขึ้นไป หากการเลือกหนึ่ง (หรือมากกว่า) ล้มเหลวในการชนะ Parlay จะแพ้ หากการเลือกหนึ่ง (หรือมากกว่า) ควรเลื่อนออกไปอัตราต่อรองสําหรับการเลือกนั้นจะเปลี่ยนกลับเป็นอัตราต่อรอง 1.00
 • 2.1.8.2. ระหว่าง LIVE Mix Parlay หากการเดิมพันใด ๆ ในการเลือกถูกปฏิเสธอัตราต่อรองพาร์เลย์จะได้รับการประเมินที่ [1.00]
 • 2.1.8.3. โปรดดูที่ “ความช่วยเหลือ” ในหน้าการเดิมพัน Mix Parlay สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • 2.1.8.4. ทริกซี่ประกอบด้วยการเดิมพัน 4 รายการที่เกี่ยวข้องกับ 3 ตัวเลือกในเหตุการณ์ต่างๆ 3 คู่และ 1 เสียงแหลม การเลือกที่ชนะสองครั้งใด ๆ รับประกันผลตอบแทน หาก 2 ตัวเลือกใดของคุณชนะ 1 ในการเดิมพันสองครั้งจะให้ผลตอบแทน หากการเลือกทั้ง 3 รายการของคุณชนะ ทั้ง 3 คู่และเสียงแหลมจะให้ผลตอบแทน หากการเลือกหนึ่ง (หรือมากกว่า) ควรเลื่อนออกไปอัตราต่อรองสําหรับการเลือกนั้นจะเปลี่ยนกลับเป็นอัตราต่อรอง 1.00
 • 2.1.8.5. แยงกี้ประกอบด้วยการเดิมพัน 11 รายการที่เกี่ยวข้องกับการเลือก 4 รายการในเหตุการณ์ต่างๆ 6 คู่ 4 เสียงแหลม และ 1 สี่เท่า การเลือกที่ชนะสองครั้งใด ๆ รับประกันผลตอบแทน หากตัวเลือกใดของคุณชนะ 2 รายการ 1 ในประเภทคู่จะให้ผลตอบแทน หากตัวเลือกใดชนะ 3 ตัวเลือก 3 ของการเดิมพันสองครั้งและ 1 เสียงแหลมจะให้ผลตอบแทน หากทั้ง 4 ตัวเลือกชนะ ทั้ง 6 คู่ 4 เสียงแหลม และสี่เท่าจะให้ผลตอบแทน หากการเลือกหนึ่ง (หรือมากกว่า) ควรเลื่อนออกไปอัตราต่อรองสําหรับการเลือกนั้นจะเปลี่ยนกลับเป็นอัตราต่อรอง 1.00
 • 2.1.8.6. ชาวแคนาดาประกอบด้วยการเดิมพัน 26 รายการที่เกี่ยวข้องกับการเลือก 5 รายการในเหตุการณ์ต่างๆ 10 คู่ 10 เสียงแหลม 5 สี่เท่า และ 1 ห้าเท่า การเลือกที่ชนะสองครั้งใด ๆ รับประกันผลตอบแทน หากตัวเลือกใดของคุณชนะ 2 รายการ 1 ในประเภทคู่จะให้ผลตอบแทน หากตัวเลือกใดชนะ 4 รายการ การเดิมพันสองครั้ง 6 ครั้ง เสียงแหลม 4 ครั้ง และสี่เท่าจะให้ผลตอบแทน หากการเลือกทั้ง 5 รายการชนะ ทั้ง 10 คู่ 10 เสียงแหลม 5 สี่เท่า และห้าเท่าจะให้ผลตอบแทน หากการเลือกหนึ่ง (หรือมากกว่า) ควรเลื่อนออกไปอัตราต่อรองสําหรับการเลือกนั้นจะเปลี่ยนกลับเป็นอัตราต่อรอง 1.00
 • 2.1.8.7. ไฮนซ์ประกอบด้วยการเดิมพัน 57 รายการที่เกี่ยวข้องกับ 6 ตัวเลือกในเหตุการณ์ต่างๆ 15 คู่ 20 เสียงแหลม 15 สี่เท่า 6 ห้าเท่า และ 1 หกเท่า การเลือกที่ชนะสองครั้งใด ๆ รับประกันผลตอบแทน หาก 2 ตัวเลือกใดของคุณชนะ 1 ในการเดิมพันสองครั้งจะให้ผลตอบแทน หากตัวเลือกใดชนะ 5 รายการ ทั้ง 10 คู่ 10 เสียงแหลม 5 สี่เท่า และห้าเท่าจะให้ผลตอบแทน หากการเลือกทั้ง 6 รายการชนะ ทั้ง 15 คู่ 20 เสียงแหลม 15 สี่เท่า 6 ห้าเท่า และหกเท่าจะให้ผลตอบแทน หากการเลือกหนึ่ง (หรือมากกว่า) ควรเลื่อนออกไปอัตราต่อรองสําหรับการเลือกนั้นจะเปลี่ยนกลับเป็นอัตราต่อรอง 1.00
 • 2.1.8.8. ซูเปอร์ไฮนซ์ประกอบด้วยการเดิมพัน 120 รายการที่เกี่ยวข้องกับ 7 ตัวเลือกในเหตุการณ์ต่างๆ 21 คู่ 35 เสียงแหลม 35 สี่เท่า 21 ห้าเท่า 7 หกเท่า และ 1 เจ็ดเท่า การเลือกที่ชนะสองครั้งใด ๆ รับประกันผลตอบแทน หาก 2 ตัวเลือกใดของคุณชนะ 1 ในการเดิมพันสองครั้งจะให้ผลตอบแทน หากการเลือกใด ๆ 6 ครั้งชนะ ทั้ง 15 คู่ 20 เสียงแหลม 15 สี่เท่า 6 ห้าเท่า และหกเท่าจะให้ผลตอบแทน หากการเลือกทั้ง 7 รายการชนะ ทั้ง 21 คู่ 35 เสียงแหลม 35 สี่เท่า 35 สี่เท่า 21 ห้าเท่า 7 หกเท่า และเจ็ดเท่าจะให้ผลตอบแทน หากการเลือกหนึ่ง (หรือมากกว่า) ควรเลื่อนออกไปอัตราต่อรองสําหรับการเลือกนั้นจะเปลี่ยนกลับเป็นอัตราต่อรอง 1.00
 • 2.1.8.9. โกลิอัทประกอบด้วยการเดิมพัน 247 รายการที่เกี่ยวข้องกับการเลือก 8 รายการในเหตุการณ์ต่างๆ 28 คู่ 56 เสียงแหลม 70 สี่เท่า 56 ห้าเท่า 28 หกเท่า 8 เจ็ดเท่า และ 1 แปดเท่า การเลือกที่ชนะสองครั้งใด ๆ รับประกันผลตอบแทน หาก 2 ตัวเลือกใดของคุณชนะ 1 ในการเดิมพันสองครั้งจะให้ผลตอบแทน หากตัวเลือกใดชนะ 7 รายการ ทั้ง 21 คู่ 35 เสียงแหลม 35 สี่เท่า 21 ห้าเท่า 7 หกเท่า และเจ็ดเท่าจะให้ผลตอบแทน หากการเลือกทั้ง 8 รายการชนะ ทั้ง 28 คู่ 56 เสียงแหลม 70 สี่เท่า 56 ห้าเท่า 28 หกเท่า 8 เจ็ดเท่า และแปดเท่าจะให้ผลตอบแทน หากการเลือกหนึ่ง (หรือมากกว่า) ควรเลื่อนออกไปอัตราต่อรองสําหรับการเลือกนั้นจะเปลี่ยนกลับเป็นอัตราต่อรอง 1.00
 • 2.1.8.10. ไม่มีการจัดกิจกรรมสดให้เลือกใน Trixie, Yankee, Canadian, Heinz, Super Heinz และ Goliath
 • 2.1.8.11. โปรดดูที่ ” ” บนเมนูเดิมพันในหน้าการเดิมพัน Mix Parlay สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

2.2. ประเภทการเดิมพันฟุตบอล

 • 2.2.1. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นผลการแข่งขันฟุตบอลประเภทหมายถึงคะแนนเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ (รวมถึงเวลาหยุดใด ๆ ที่เพิ่มโดยผู้ตัดสิน) ไม่นับการต่อเวลาพิเศษ
  • 2.2.2.1 × 2
  • 2.2.2.1. 1X2 หมายถึงการเดิมพันในหนึ่งในสามผลลัพธ์ที่ชนะที่เป็นไปได้สําหรับกิจกรรม 1 หมายถึงทีมที่มีชื่อก่อน (โดยปกติคือทีมเหย้า); X หมายถึงเกมที่ส่งผลให้เสมอหรือเสมอกัน 2 หมายถึงทีมที่มีชื่อเป็นอันดับสอง (โดยปกติคือทีมเยือน)

2.2.3. คะแนนที่ถูกต้อง & คะแนนที่ถูกต้อง: วิ่ง

 • 2.2.3.1. คะแนนที่ถูกต้อง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทํานายคะแนนสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการทํางานเต็มเวลา
 • 2.2.3.2. คะแนนที่ถูกต้องที่จะชนะ “AOS” หมายถึงทีมที่เลือกจะต้องชนะคะแนนที่ไม่ได้ระบุไว้ในการคัดเลือก
 • 2.2.3.3. คะแนนที่ถูกต้อง วิ่งเพื่อชนะเต็มเวลา “AOS” หมายถึงทีมที่เลือกจะต้องชนะคะแนนที่ไม่ได้ระบุไว้ในการคัดเลือก (ในกรณีที่คะแนนสุดท้ายกับเหย้าหรือเยือนที่มีประตูเพิ่มเติม “5” หรือสูงกว่าไม่รวมคะแนนปัจจุบัน)
 • 2.2.3.4. คะแนนที่ถูกต้อง วิ่งเพื่อชนะครึ่งเวลา “AOS” หมายถึงทีมที่เลือกจะต้องชนะคะแนนที่ไม่ได้ระบุไว้ในการคัดเลือก (ในกรณีที่คะแนนสุดท้ายกับเหย้าหรือเยือนที่มีประตูเพิ่มเติม “4” หรือสูงกว่าไม่รวมคะแนนปัจจุบัน)
 • ตัวอย่าง เต็มเวลา AOS:ผลลัพธ์เต็มเวลา AOS: คะแนนปัจจุบัน 1-2 (ไม่รวม: 2-2, 3-2, 3-3, 4-2, 4-3, 4-4, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 1-3, 1-4, 2-4, 1-5, 2-5, 3-5, 1-6, 2-6, 3-6, 4-6)ผลการแข่งขันเต็มเวลา AOS: คะแนนปัจจุบัน 3-2 (ไม่รวม: 4-2, 5-2, 5-3, 6-2, 6-3, 6-4, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 3-2, 4-3, 5-4, 6-5, 7-6, 3-3, 3-4, 4-4, 3-5, 4-5, 5-5, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6)
 • ตัวอย่าง ครึ่งแรก AOS:ผลการแข่งขันครึ่งแรก AOS: คะแนนปัจจุบัน 1-2 (ไม่รวม: 2-2, 3-2, 3-3, 4-2, 4-3, 4-4, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 1-3, 1-4, 2-4, 1-5, 2-5, 3-5)ผลการแข่งขันครึ่งแรก AOS: คะแนนปัจจุบัน 3-2 (ไม่รวม: 4-2, 5-2, 5-3, 6-2, 6-3, 6-4, 3-2, 4-3, 5-4, 6-5, 3-3, 3-4, 4-4, 3-5, 4-5, 5-5)

2.2.4.ประตูรวม &ประตูรวมครึ่งแรก

 • 2.2.4.1. ประตูรวม หมายถึง การเดิมพันที่กําหนดโดยผลรวมของจํานวนประตูที่ทําได้ในอีเวนต์
 • 2.2.4.2. ประตูรวมครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่กําหนดโดยผลรวมของจํานวนประตูที่ทําได้ในครึ่งแรกของการแข่งขัน
 • 2.2.4.3. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

2.2.5.ครึ่งเวลา/เต็มเวลา (HT.FT)

 • 2.2.5.1. ครึ่งเวลา/เต็มเวลา หมายถึง การเดิมพันเพื่อทํานายผลการแข่งขันทั้งครึ่งเวลาและเต็มเวลาของเหตุการณ์ (ไม่นับการต่อเวลาพิเศษ) ต่อไปนี้เกี่ยวกับตลาดนี้จะหมายถึง: H หมายถึงทีมที่มีชื่อแรก (โดยปกติคือทีมเหย้า); D หมายถึงการเสมอกัน A หมายถึงทีมที่มีชื่อที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน)
 • 2.2.5.2. ตัวอย่าง – HA หมายความว่าทีมที่มีชื่อแรก (เหย้า) จะเป็นผู้นําในช่วงพักครึ่ง และทีมที่มีชื่อที่สอง (เยือน) จะเป็นผู้นําเต็มเวลา

2.2.6. ประตูแรก/ประตูสุดท้าย &ครึ่งแรก, ประตูแรก/ประตูสุดท้าย

 • 2.2.6.1. ประตูแรก/ประตูสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะทําประตูแรกหรือประตูสุดท้ายในการแข่งขัน ในส่วนที่เกี่ยวกับตลาดนี้ สิ่งต่อไปนี้จะหมายถึง: HF หมายถึงทีมที่มีชื่อแรก (โดยปกติคือทีมเหย้า) ที่ทําประตูแรก HL หมายถึงทีมที่มีชื่อแรกที่ทําประตูสุดท้าย AF หมายถึงทีมที่มีชื่อที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน) ที่ทําประตูแรก AL หมายถึงทีมที่มีชื่อที่สองที่ทําประตูสุดท้าย NG หมายถึงไม่มีการทําประตูในระหว่างการแข่งขัน
 • 2.2.6.2. ครึ่งแรก ประตูแรก/ประตูสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะทําประตูแรกหรือประตูสุดท้ายในครึ่งแรกของการแข่งขัน ในส่วนที่เกี่ยวกับตลาดนี้ สิ่งต่อไปนี้จะหมายถึง: HF หมายถึงทีมที่มีชื่อแรก (โดยปกติคือทีมเหย้า) ที่ทําประตูแรก HL หมายถึงทีมที่มีชื่อแรกที่ทําประตูสุดท้าย AF หมายถึงทีมที่มีชื่อที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน) ที่ทําประตูแรก AL หมายถึงทีมที่มีชื่อที่สองที่ทําประตูสุดท้าย NG หมายถึงไม่มีการทําประตูในระหว่างการแข่งขัน
 • 2.2.6.3. ประตูของตัวเองนับรวมเป็นทีมที่ได้รับเครดิตกับเป้าหมาย
 • 2.2.6.4. หากกิจกรรมถูกยกเลิกหลังจากทําประตูได้การเดิมพันทั้งหมดในประตูแรก (และไม่มีประตู) จะยืนอยู่ในขณะที่การเดิมพันประตูสุดท้ายจะถือเป็นโมฆะ หากกิจกรรมถูกยกเลิกโดยไม่มีการทําประตูใด ๆ การเดิมพันทั้งหมดในประตูแรกประตูสุดท้ายและไม่มีประตูจะถือเป็นโมฆะ

2.2.7.ทีมไหนที่จะคิกออฟ

 • 2.2.7.1. ทีมใดที่จะคิกออฟหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะเริ่มการแข่งขัน
 • 2.2.7.2. หากกิจกรรมถูกยกเลิกหลังจากกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นการเดิมพันทั้งหมดจะยังคงใช้ได้

2.2.8.ผลรวมทีมเหย้ากับผลรวมทีมเยือน

 • 2.2.8.1.ประตูรวมของทีมเหย้าเทียบกับประตูรวมของทีมเยือน
  • 2.2.8.1.1. ประตูรวมของทีมเหย้ากับประตูรวมของทีมเยือนหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายจํานวนประตูทั้งหมดที่ทีมเหย้าทําได้เทียบกับจํานวนประตูทั้งหมดที่ทีมเยือนทําได้สําหรับการแข่งขันในลีกเฉพาะที่เล่นในวันใดวันหนึ่ง
 • 2.2.8.2. มุมรวมของทีมเหย้ากับมุมรวมของทีมเยือน
  • 2.2.8.2.1. มุมรวมของทีมเหย้ากับมุมรวมของทีมเยือนหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายจํานวนลูกเตะมุมทั้งหมดที่ทีมเหย้าถ่ายเทียบกับจํานวนลูกเตะมุมทั้งหมดที่ทีมเยือนใช้สําหรับการแข่งขันในลีกเฉพาะที่เล่นในวันใดวันหนึ่ง
 • 2.2.8.3. เหย้าหมายถึงทีมที่มีชื่อแรกและทีมเยือนหมายถึงทีมที่มีชื่อที่สอง
 • 2.2.8.4. หากการแข่งขันหนึ่ง (หรือมากกว่า) ควรเลื่อนหรือละทิ้งการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ

2.2.9. ทีมเดี่ยวสูง/ต่ํา &ทีมเดียวครึ่งแรกสูง/ต่ํา

 • 2.2.9.1. ทีมเดี่ยวสูง/ต่ํา หมายถึง ประตูที่ทีมใดทีมหนึ่งทําได้ในการแข่งขัน
 • 2.2.9.2. ทีมเดี่ยว 1st Half Over/Under หมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายประตูที่ทีมใดทีมหนึ่งทําคะแนนได้ในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขัน
 • 2.2.9.3. หากผลรวมมากกว่าเส้น OU แสดงว่าผลการชนะสิ้นสุดลง หากผลรวมน้อยกว่าเส้น OU แสดงว่าผลลัพธ์ที่ชนะคือ Under

2.2.10.มุม

 • 2.2.10.1.มุมที่ได้รับรางวัลแต่ไม่ได้ถ่ายไม่นับ
 • 2.2.10.2.จํานวนมุม
 • 2.2.10.2.1.แฮนดิแคป &แฮนดิแคปครึ่งแรก
  • 2.2.10.2.1.1. แฮนดิแคปหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะได้เตะมุมมากที่สุดในระหว่างการแข่งขันรวมถึงแฮนดิแคป
  • 2.2.10.2.1.2. แฮนดิแคปครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะได้เตะมุมมากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขันรวมถึงแฮนดิแคปใด ๆ
  • 2.2.10.2.1.3. การเดิมพันของแฮนดิแคปครึ่งแรกจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขัน การเดิมพันแฮนดิแคปของครึ่งแรกจะยังคงใช้ได้หากการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขัน
 • 2.2.10.2.2.สูง/ต่ํา &; ครึ่งแรกสูง/ต่ํา
  • 2.2.10.2.2.1. สูง/ต่ํา หมายถึง การเดิมพันจํานวนลูกเตะมุมทั้งหมดที่ทั้งสองทีมทําในระหว่างการแข่งขัน
  • 2.2.10.2.2.2. ครึ่งแรกสูง/ต่ํา หมายถึง การเดิมพันจํานวนลูกเตะมุมทั้งหมดที่ทั้งสองทีมทําในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขัน
  • 2.2.10.2.2.3. หากผลรวมมากกว่าเส้น OU แสดงว่าผลการชนะสิ้นสุดลง หากผลรวมน้อยกว่าเส้น OU ผลลัพธ์ที่ชนะจะต่ํากว่า
  • 2.2.10.2.2.4. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว
 • 2.2.10.3.มุมแรก &ครึ่งหลัง มุมแรก
  • 2.2.10.3.1. มุมแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้มุมแรกในการแข่งขัน
  • 2.2.10.3.2. ครึ่งหลัง มุมแรกหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะได้เตะมุมแรกในครึ่งหลังของการแข่งขัน
  • 2.2.10.3.3. หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากเข้ามุมแรกแล้วการเดิมพันทั้งหมดจะถูกต้อง หากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่จะเข้ามุมแรกการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 2.2.10.4.มุมสุดท้าย
  • 2.2.10.4.1. มุมสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเข้าโค้งสุดท้ายในการแข่งขัน
  • 2.2.10.4.2.หากการแข่งขันถูกยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 2.2.10.5.มุมถัดไป
  • 2.2.10.5.1. มุมถัดไป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเข้าโค้งถัดไปในการแข่งขัน
  • 2.2.10.5.2. การเดิมพันทั้งหมดถือว่าใช้ได้หากมีการเตะมุมที่กําหนด

2.2.11.ยอดจองทั้งหมด

 • 2.2.11.1. ใบเหลืองนับเป็นหนึ่งแต้ม และใบแดงนับเป็นสองแต้ม จํานวนคะแนนสูงสุดที่ผู้เล่นสามารถรับได้ในระหว่างการแข่งขันคือสามคะแนน (หนึ่งคะแนนสําหรับสีเหลืองและสองใบสําหรับสีแดงใบเหลืองที่สองจะไม่นับ)
 • 2.2.11.2. การ์ดที่แสดงต่อผู้ที่ไม่ใช่ผู้เล่น (ผู้จัดการทีมโค้ชตัวสํารอง ฯลฯ ) จะไม่นับ
 • 2.2.11.3.จํานวนการจองทั้งหมด
 • 2.2.11.3.1.แฮนดิแคป &แฮนดิแคปครึ่งแรก
  • 2.2.11.3.1.1. แฮนดิแคปหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะได้รับไพ่มากที่สุดในระหว่างการแข่งขันรวมถึงแฮนดิแคปใด ๆ
  • 2.2.11.3.1.2. แฮนดิแคปครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะได้รับไพ่มากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขันรวมถึงแฮนดิแคปใด ๆ
  • 2.2.11.3.1.3. การเดิมพันของแฮนดิแคปครึ่งแรกจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้หากการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขัน
 • 2.2.11.3.2.สูง/ต่ํา &; ครึ่งแรกสูง/ต่ํา
  • 2.2.11.3.2.1. สูง/ต่ํา หมายถึง การเดิมพันจํานวนไพ่ทั้งหมดที่ทั้งสองทีมได้รับระหว่างการแข่งขัน
  • 2.2.11.3.2.2. ครึ่งแรกสูง/ต่ํา หมายถึง การเดิมพันจํานวนไพ่ทั้งหมดที่ทั้งสองทีมได้รับในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขัน
  • 2.2.11.3.2.3. หากผลรวมมากกว่าเส้น OU แสดงว่าผลการชนะสิ้นสุดลง หากผลรวมน้อยกว่าเส้น OU ผลลัพธ์ที่ชนะจะต่ํากว่า
  • 2.2.11.3.2.4. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว
 • 2.2.11.4.การจองครั้งแรก &; การจองครั้งแรกครึ่งหลัง
  • 2.2.11.4.1. การจองครั้งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้รับการจองครั้งแรก (สีเหลืองหรือสีแดง) ในการแข่งขัน
  • 2.2.11.4.2. ครึ่งหลัง การจองครั้งแรก หมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะได้รับการจองครั้งแรก (สีเหลืองหรือสีแดง) ในครึ่งหลังของการแข่งขัน
  • 2.2.11.4.3. หากผู้เล่นสองคนขึ้นไปได้รับการจองสําหรับเหตุการณ์เดียวกันผู้เล่นที่แสดงไพ่ใบแรกโดยผู้ตัดสินจะถือว่าเป็นผู้ชนะ
  • 2.2.11.4.4. หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากออกไพ่ใบแรกแล้วการเดิมพันทั้งหมดจะถูกต้อง หากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่จะออกไพ่ใบแรกการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 2.2.11.5.จองล่าสุด
  • 2.2.11.5.1. การจองครั้งสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้รับการจองครั้งสุดท้าย (สีเหลืองหรือสีแดง) ในการแข่งขัน
  • 2.2.11.5.2. หากผู้เล่นสองคนขึ้นไปได้รับการจองสําหรับเหตุการณ์เดียวกันผู้เล่นที่แสดงไพ่ใบสุดท้ายโดยผู้ตัดสินจะถือว่าเป็นผู้ชนะ
  • 2.2.11.5.3.หากการแข่งขันถูกยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 2.2.11.6.การจองครั้งต่อไป
  • 2.2.11.6.1. การจองครั้งต่อไปหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าทีมใดจะได้รับการจองครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นใบแดงและ / หรือใบเหลือง
  • 2.2.11.7.2. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้หากได้รับการจองที่กําหนด

2.2.12.ออฟไซด์

 • 2.2.12.1.จํานวน Offside
  • 2.2.12.1.1.แฮนดิแคป &แฮนดิแคปครึ่งแรก
   • 2.2.12.1.1.1. แฮนดิแคปหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะถูกจับล้ําหน้ามากที่สุดระหว่างการแข่งขัน รวมถึงแฮนดิแคปใดๆ
   • 2.2.12.1.1.2. แฮนดิแคปครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะถูกจับล้ําหน้ามากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขัน รวมถึงแฮนดิแคปใดๆ
   • 2.2.12.1.1.3. การเดิมพันของแฮนดิแคปครึ่งแรกจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้หากการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขัน
  • 2.2.12.1.2.สูง/ต่ํา &; ครึ่งแรกสูง/ต่ํา
   • 2.2.12.1.2.1. สูง/ต่ํา หมายถึง การเดิมพันจํานวนการตัดสินนอกสนามทั้งหมดระหว่างการแข่งขัน
   • 2.2.12.1.2.2. ครึ่งแรกสูง/ต่ํา หมายถึง การเดิมพันจํานวนการตัดสินนอกสนามทั้งหมดในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขัน
   • 2.2.12.1.2.3. หากผลรวมมากกว่าเส้น OU แสดงว่าผลการชนะสิ้นสุดลง หากผลรวมน้อยกว่าเส้น OU ผลลัพธ์ที่ชนะจะต่ํากว่า
   • 2.2.12.1.2.4. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว
 • 2.2.12.2.First Offside และครึ่งหลัง First Offside
  • 2.2.12.2.1. First Offside หมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะถูกจับเป็นฝ่ายตรงข้ามก่อนในการแข่งขัน
  • 2.2.12.2.2. ครึ่งหลัง First Offside หมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะถูกจับล้ําหน้าก่อนในครึ่งหลังของการแข่งขัน
  • 2.2.12.2.3. หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากการตัดสินนอกสนามครั้งแรกการเดิมพันทั้งหมดจะถูกต้อง หากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนการตัดสินนอกสนามครั้งแรกการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 2.2.12.3.ออฟไซด์ล่าสุด
  • 2.2.12.3.1. Last Offside หมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะถูกจับเป็นฝ่ายสุดท้ายในการแข่งขัน
  • 2.2.12.3.2.หากการแข่งขันถูกยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 2.2.12.4.ถัดไป Offside
  • 2.2.12.4.1. ถัดไป Offside หมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าทีมใดจะถูกจับเป็นฝ่ายรุกต่อไป
  • 2.2.12.4.2. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้หากฝ่ายตรงข้ามที่กําหนดถูกจับได้

2.2.13.การทดแทน

 • 2.2.13.1.จํานวนการเปลี่ยนตัว
  • 2.2.13.1.1.แฮนดิแคป
   • 2.2.13.1.1.1. แฮนดิแคปหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะทําการเปลี่ยนตัวมากที่สุดในระหว่างการแข่งขัน รวมถึงแฮนดิแคปใดๆ
   • 2.2.13.1.1.2. หากการแข่งขันถูกยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 2.2.13.1.2.สูง/ต่ํา
  • 2.2.13.1.2.1. สูง/ต่ํา หมายถึง การเดิมพันจํานวนการเปลี่ยนตัวทั้งหมดระหว่างการแข่งขัน
  • 2.2.13.1.2.2. หากผลรวมมากกว่าเส้น OU แสดงว่าผลการชนะสิ้นสุดลง หากผลรวมน้อยกว่าเส้น OU ผลลัพธ์ที่ชนะจะต่ํากว่า
  • 2.2.13.1.2.3. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว
 • 2.2.13.2.การเปลี่ยนตัวครั้งแรก
  • 2.2.13.2.1. การเปลี่ยนตัวครั้งแรกหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะทําการเปลี่ยนตัวครั้งแรกในระหว่างการแข่งขัน
  • 2.2.13.2.2. หากมีการเปลี่ยนผู้เล่นสองคนขึ้นไปในเวลาเดียวกันผู้เล่นที่มีหมายเลขแสดงก่อนโดยเจ้าหน้าที่คนที่สี่จะถือว่าเป็นผู้ชนะ
  • 2.2.13.2.3. หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากทําการเปลี่ยนตัวครั้งแรกการเดิมพันทั้งหมดจะถูกต้อง หากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่จะมีการเปลี่ยนตัวครั้งแรกการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 2.2.13.3.การเปลี่ยนตัวครั้งสุดท้าย
  • 2.2.13.3.1. การเปลี่ยนตัวครั้งสุดท้ายหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะทําการเปลี่ยนตัวครั้งสุดท้ายในระหว่างการแข่งขัน
  • 2.2.13.3.2. หากมีการเปลี่ยนผู้เล่นสองคนขึ้นไปในเวลาเดียวกันผู้เล่นที่มีหมายเลขแสดงครั้งสุดท้ายโดยเจ้าหน้าที่คนที่สี่จะถือว่าเป็นผู้ชนะ
  • 2.2.13.3.3.หากการแข่งขันถูกยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

2.2.14.คลีนชีท

 • 2.2.14.1. คลีนชีตหมายถึงการเดิมพัน “ใช่” ในทีมเพื่อเก็บคลีนชีต (ไม่เสียประตู) หรือ “ไม่” ในทีมที่ไม่เก็บคลีนชีต (เพื่อเสียประตู)
 • 2.2.14.2. หากกิจกรรมถูกยกเลิกหลังจากทําประตูโดยทีมเหย้าเท่านั้นการเดิมพัน ‘Away Yes &; No’ จะยืนในขณะที่การเดิมพัน ‘Home Yes &; No’ จะถือเป็นโมฆะ หากทําประตูโดยทีมเยือนเท่านั้นการเดิมพัน ‘Home Yes &; No’ จะยืนในขณะที่ ‘Away Yes &; No’ จะถือเป็นโมฆะ หากทําประตูได้ทั้งทีมเหย้าและทีมเยือน หากกิจกรรมถูกยกเลิกโดยไม่มีการทําประตูการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 1. กฎข้อที่ 1:
  คะแนนเหย้า ≥ 1, คะแนนเยือน = 0 (1, 2..:0)
  หน้าแรก ใช่ – คืนเงิน ใช่ – แพ้
  บ้าน ไม่ – คืนเงิน ไม่อยู่ – ชนะ
 2. กฎข้อที่ 2:
  คะแนนเหย้า ≥ 1, คะแนนเยือน ≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)
  เหย้า ใช่ – แพ้ เยือน ใช่ – แพ้
  บ้าน ไม่ใช่ – ชนะ เยือน ไม่ใช่ – ชนะ
 3. กฎข้อที่ 3:
  คะแนนเหย้า = 0, คะแนนเยือน ≥ 1 (0:1, 2…)
  หน้าแรก ใช่ – แพ้ ใช่ – การคืนเงิน
  หน้าแรก ไม่ – ชนะ ไม่ – คืนเงิน

2.2.15.บทลงโทษ

 • 2.2.15.1. บทลงโทษ หมายถึง การเดิมพันการลงโทษที่ได้รับและนํามาระหว่างการแข่งขัน
 • 2.2.15.2. หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากได้รับโทษและดําเนินการแล้วการเดิมพันทั้งหมดจะยังคงใช้ได้
 • 2.2.15.3. หากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่จะมีการลงโทษและดําเนินการการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

2.2.16.การยิงจุดโทษ

 • 2.2.16.1. การยิงจุดโทษ หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะชนะการยิงจุดโทษ
 • 2.2.16.2. ในการเดิมพันแบบแฮนดิแคป ผลลัพธ์จะรวมบทลงโทษทั้งหมดที่ใช้ในการดวลจุดโทษ รวมถึงการเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ในการเดิมพันสูง/ต่ํา ผลลัพธ์จะรวมเฉพาะบทลงโทษสิบประการในการดวลจุดโทษ และไม่รวมถึงการเสียชีวิตกะทันหัน

2.2.17 แฟนตาซีลีก

 • 2.2.17.1. การแข่งขันแฟนตาซีคือการจับคู่ของทีมจากการแข่งขันที่แตกต่างกัน
 • 2.2.17.2. สถานที่ทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

2.2.18.เฉพาะ สูง/ต่ํา 15 นาที (OU)

 • 2.2.18.1. เฉพาะ 15 นาที (OU) หมายถึงการเดิมพันที่กําหนดโดยจํานวนคะแนนทั้งหมด (ประตู ลูกเตะมุม เกม ไพ่ ฯลฯ)
 • 2.2.18.2. หากผลรวมมากกว่าเส้นที่กําหนดไว้ล่วงหน้าสูง/ต่ํา หากผลรวมน้อยกว่าเส้น Over/Under ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ผลลัพธ์ที่ชนะคือ Under
 • 2.2.18.3.ตัวอย่างเช่น:
 • นาทีที่ 15 OU
  00:00 – 15:00 OU: จํานวนคะแนนทั้งหมดที่จะทําคะแนนตั้งแต่ 00:00 น. ถึง 15:00 น.
  การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 15
 • นาทีที่ 30 OU
  15:01 – 30:00 OU: จํานวนคะแนนทั้งหมดที่จะทําคะแนนตั้งแต่ 15:01 ถึง 30:00 น.
  การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 30
 • นาทีที่ 45 OU
  30:01- 45:00 OU: จํานวนคะแนนรวมที่จะได้คะแนนตั้งแต่ 30:01 – 45:00
  การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 45
 • นาทีที่ 60 OU
  45:01 – 60:00 OU: จํานวนคะแนนทั้งหมดที่จะทําคะแนนตั้งแต่ 45:01 ถึง 60:00
  การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 60
 • นาทีที่ 75 OU
  60:01 – 75:00 OU: จํานวนคะแนนรวมที่จะทําคะแนนตั้งแต่ 60:01 ถึง 75:00
  การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 75
 • นาทีที่ 90 OU
  75:01- 90:00 OU: จํานวนคะแนนทั้งหมดที่จะทําคะแนนตั้งแต่ 75:01 ถึง 90:00
  การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 90
 • 2.2.18.4. สําหรับ OU 15 นาทีที่เฉพาะเจาะจงการเดิมพันจะตัดสินตามเวลาที่แน่นอนที่ทําประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู) จํานวนลูกเตะมุม (เตะมุม) และการจองทั้งหมด (ไพ่ที่ได้รับจากผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ) ตามที่แสดงโดยนาฬิกาตามที่เผยแพร่ในการถ่ายทอดสด
 • 2.2.18.5. หากการแข่งขันถูกระงับหรือละทิ้งการเดิมพันใน OU 15 นาทีที่ยังไม่เสร็จจะถือเป็นโมฆะ หาก OU เฉพาะ 15 นาทีที่กําหนดเสร็จสมบูรณ์การเดิมพันจะถูกต้อง
 • 2.2.18.6. สําหรับสอง (2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสด O/U 15 นาทีที่เฉพาะเจาะจง การกระทําใดๆ นอกเหนือจากที่กล่าวถึงในที่นี้ จะถือเป็นการเล่นที่ปลอดภัย ดังนั้นการเดิมพันที่รอดําเนินการทั้งหมดอาจได้รับการพิจารณาให้ยอมรับ: ประตู จุดโทษ และใบแดง
 • 2.2.18.7. สําหรับสอง (2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสดจํานวนลูกเตะมุม 15 นาทีใด ๆ การกระทําใด ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวถึงในที่นี้จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัยดังนั้นการเดิมพันที่รอดําเนินการทั้งหมดอาจได้รับการพิจารณาให้ยอมรับ: ฟรีคิกอันตรายด้านหน้าคอร์ทผู้โจมตีถือลูกบอลที่สนามหน้าและจุดโทษ
 • 2.2.18.8. สําหรับสอง (2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสดการจองทั้งหมด 15 นาทีที่เฉพาะเจาะจงการกระทําใด ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวถึงในที่นี้จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัยดังนั้นการเดิมพันที่รอดําเนินการทั้งหมดอาจได้รับการพิจารณาให้ยอมรับ: ฟรีคิกอันตรายในสนามหน้า, จุดโทษ, ประตู, มุม, ผู้เล่นได้รับบาดเจ็บโดยไม่ได้อธิบาย, ผู้เล่นโต้เถียงและผู้เล่นต่อสู้
 • 2.2.18.9. สําหรับ 30:01-45:00 น. และ 75:01 – 90:00 น. การเดิมพันจะตัดสินตามเวลาที่แน่นอนที่ทําประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู) จํานวนลูกเตะมุม (เตะมุม) และการจองทั้งหมด (ไพ่ที่ผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการมอบให้) ตามที่แสดงโดยนาฬิกาตามที่เผยแพร่ในการถ่ายทอดสด ยกเว้นเวลาเพิ่มเติมหรือเวลาทดเวลาบาดเจ็บ

2.2.19.ฟรีคิก

 • 2.2.19.1.ฟรีคิกที่ได้รับรางวัลแต่ไม่ได้ถ่ายไม่นับ
 • 2.2.19.2. ฟรีคิกหมายถึงฟรีคิกโดยตรงและฟรีคิกทางอ้อม (ยกเว้นการเตะลูกโทษและการเตะประตู)
 • 2.2.19.3.จํานวนลูกฟรีคิก
  • 2.2.19.3.1.แฮนดิแคป &แฮนดิแคปครึ่งแรก
   • 2.2.19.3.1.1. แฮนดิแคปหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะเตะฟรีคิกได้มากที่สุดในระหว่างการแข่งขันรวมถึงแฮนดิแคป
   • 2.2.19.3.1.2. แฮนดิแคปครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะเตะฟรีคิกมากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขันรวมถึงแฮนดิแคปใด ๆ
   • 2.2.19.3.1.3. การเดิมพันของแฮนดิแคปครึ่งแรกจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้หากการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขัน
  • 2.2.19.3.2.สูง/ต่ํา &; ครึ่งแรกสูง/ต่ํา
   • 2.2.19.3.2.1. สูง/ต่ํา หมายถึง การเดิมพันจํานวนฟรีคิกทั้งหมดที่ทั้งสองทีมทําในระหว่างการแข่งขัน
   • 2.2.19.3.2.2. ครึ่งแรกสูง/ต่ํา หมายถึง การเดิมพันจํานวนฟรีคิกทั้งหมดที่ทั้งสองทีมทําในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขัน
   • 2.2.19.3.2.3. หากผลรวมมากกว่าเส้น OU แสดงว่าผลการชนะสิ้นสุดลง หากผลรวมน้อยกว่าเส้น OU แสดงว่าผลการชนะต่ํากว่า
   • 2.2.19.3.2.4. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว
 • 2.2.19.4.ฟรีคิกแรก &ครึ่งหลัง ฟรีคิกแรก
  • 2.2.19.4.1. ฟรีคิกแรกหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะเตะฟรีคิกครั้งแรกในการแข่งขัน
  • 2.2.19.4.2. ครึ่งหลัง ฟรีคิกแรกหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะเตะฟรีคิกครั้งแรกในครึ่งหลังของการแข่งขัน
  • 2.2.19.4.3. หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากเตะฟรีคิกครั้งแรกการเดิมพันทั้งหมดจะถูกต้อง หากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่จะมีการเตะฟรีคิกครั้งแรกการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 2.2.19.5.ฟรีคิกล่าสุด
  • 2.2.19.5.1. ฟรีคิกครั้งสุดท้ายหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะเตะฟรีคิกครั้งสุดท้ายในการแข่งขัน
  • 2.2.19.5.2.หากการแข่งขันถูกยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 2.2.19.6.ถัดไป ฟรีคิก
  • 2.2.19.6.1. ฟรีคิกถัดไปหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าทีมใดจะได้รับฟรีคิกครั้งต่อไป
  • 2.2.19.6.2. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้หากมีการเตะฟรีคิกที่กําหนด

2.2.20.เตะประตู

 • 2.2.20.1. การเตะประตูจะมอบให้กับทีมป้องกันหากลูกบอลข้ามเส้นสิ้นสุดอย่างสมบูรณ์อันเป็นผลมาจากการสัมผัสกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
 • 2.2.20.2. เตะโดยผู้รักษาประตูหลังจากทําการเซฟไม่นับ
 • 2.2.20.3.จํานวนลูกเตะประตู
  • 2.2.20.3.1.แฮนดิแคป &แฮนดิแคปครึ่งแรก
   • 2.2.20.3.1.1. แฮนดิแคปหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะเตะประตูได้มากที่สุดในระหว่างการแข่งขันรวมถึงแฮนดิแคปใด ๆ
   • 2.2.20.3.1.2. ครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะเตะประตูได้มากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขันรวมถึงแต้มต่อ
   • 2.2.20.3.1.3. การเดิมพันของแฮนดิแคปครึ่งแรกจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้หากการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขัน
  • 2.2.20.3.2.สูง/ต่ํา &; ครึ่งแรกสูง/ต่ํา
   • 2.2.20.3.2.1. สูง/ต่ํา หมายถึง การเดิมพันจํานวนประตูทั้งหมดที่ทั้งสองทีมทําในระหว่างการแข่งขัน
   • 2.2.20.3.2.2. ครึ่งแรกสูง/ต่ํา หมายถึง การเดิมพันจํานวนประตูทั้งหมดที่ทั้งสองทีมทําในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขัน
   • 2.2.20.3.2.3. หากผลรวมมากกว่าเส้น OU แสดงว่าผลการชนะสิ้นสุดลง หากผลรวมน้อยกว่าเส้น OU ผลลัพธ์ที่ชนะจะต่ํากว่า
   • 2.2.20.3.2.4. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว
 • 2.2.20.4.การเตะประตูแรก &การเตะประตูแรกในครึ่งหลัง
  • 2.2.20.4.1. การเตะประตูแรกหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะเตะประตูแรกในการแข่งขัน
  • 2.2.20.4.2. ครึ่งหลัง การเตะประตูแรกหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะเตะประตูแรกในครึ่งหลังของการแข่งขัน
  • 2.2.20.4.3. หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากเตะประตูแรกแล้วการเดิมพันทั้งหมดจะถูกต้อง หากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่จะมีการเตะประตูแรกการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 2.2.20.5.เตะประตูสุดท้าย
  • 2.2.20.5.1. การเตะประตูสุดท้ายหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะเตะประตูสุดท้ายในการแข่งขัน
  • 2.2.20.5.2.หากการแข่งขันถูกยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 2.2.20.6.เตะประตูถัดไป
  • 2.2.20.6.1. Next Goal Kick หมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะเตะประตูต่อไปในการแข่งขัน
  • 2.2.20.6.2. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้หากมีการเตะประตูที่กําหนด

2.2.21.โยนเข้า

 • 2.2.21.1. การโยนเข้าจะมอบให้กับทีมหากลูกบอลข้ามเส้นสัมผัสด้านข้างอย่างสมบูรณ์อันเป็นผลมาจากการสัมผัสกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
 • 2.2.21.2.จํานวนการโยนเข้า
  • 2.2.21.2.1.แฮนดิแคป &แฮนดิแคปครึ่งแรก
   • 2.2.21.2.1.1. แฮนดิแคปหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะทุ่มมากที่สุดในระหว่างการแข่งขันรวมถึงแฮนดิแคปใด ๆ
   • 2.2.21.2.1.2. แฮนดิแคปครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะโยนเข้ามากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขันรวมถึงแฮนดิแคปใด ๆ
   • 2.2.21.2.1.3. การเดิมพันของแฮนดิแคปครึ่งแรกจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม การเดิมพันจะยังคงใช้ได้หากการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขัน
  • 2.2.21.2.2.สูง/ต่ํา &; ครึ่งแรก สูง/ต่ํา
   • 2.2.21.2.2.1. สูง/ต่ํา หมายถึง การเดิมพันจํานวนการโยนเข้าทั้งหมดที่ทั้งสองทีมทําในระหว่างการแข่งขัน
   • 2.2.21.2.2.2. ครึ่งแรกสูง/ต่ํา หมายถึง การเดิมพันจํานวนการโยนเข้าทั้งหมดของทั้งสองทีมในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขัน
   • 2.2.21.2.2.3. หากผลรวมมากกว่าเส้น OU แสดงว่าผลการชนะสิ้นสุดลง หากผลรวมน้อยกว่าเส้น OU ผลลัพธ์ที่ชนะจะต่ํากว่า
   • 2.2.21.2.2.4. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว
 • 2.2.21.3.การโยนเข้าครั้งแรก &ครึ่งหลัง การโยนเข้าครั้งแรก
  • 2.2.21.3.1. การโยนเข้าครั้งแรกหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะโยนเข้าครั้งแรกในการแข่งขัน
  • 2.2.21.3.2. ครึ่งหลัง การโยนเข้าครั้งแรกหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะโยนเข้าครั้งแรกในครึ่งหลังของการแข่งขัน
  • 2.2.21.3.3. หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากการโยนเข้าครั้งแรกการเดิมพันทั้งหมดจะถูกต้อง หากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่จะมีการโยนเข้าครั้งแรกการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 2.2.21.4.การโยนเข้าครั้งสุดท้าย
  • 2.2.21.4.1. การโยนเข้าครั้งสุดท้ายหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะโยนเข้าครั้งสุดท้ายในการแข่งขัน
  • 2.2.21.4.2.หากการแข่งขันถูกยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 2.2.21.5.ถัดไป โยนเข้า
  • 2.2.21.5.1. การโยนเข้าครั้งต่อไปหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะโยนเข้าครั้งต่อไปในการแข่งขัน
  • 2.2.21.5.2. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้หากมีการโยนเข้าที่กําหนด

2.2.22.เฉพาะ 10 นาทีสูง/ต่ํา (O/U)

 • 2.2.22.1. 10 นาทีเฉพาะ (OU) หมายถึงการเดิมพันที่กําหนดโดยจํานวนคะแนนทั้งหมด (ประตู ลูกเตะมุม เกม ไพ่ ฯลฯ)
 • 2.2.22.2. หากผลรวมมากกว่าเส้น Over/Under ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า แสดงว่าผลการชนะคือ Over; หากผลรวมน้อยกว่าเส้น Over/Under ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ผลลัพธ์ที่ชนะคือ Under
 • 2.2.22.3.ตัวอย่างเช่น:
 • นาทีที่ 10 OU
  00:00 – 10:00 O/U: จํานวนคะแนนทั้งหมดที่จะทําคะแนนตั้งแต่ 00:00 น. ถึง 10:00 น.
  การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 10
 • นาทีที่ 20 OU
  10:01 – 20:00 O/U: จํานวนคะแนนทั้งหมดที่จะทําคะแนนตั้งแต่ 10:01 ถึง 20:00 น.
  การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 20
 • นาทีที่ 30 OU
  20:01 – 30:00 O/U: จํานวนคะแนนทั้งหมดที่จะทําคะแนนตั้งแต่ 20:01 ถึง 30:00 น.
  การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 30
 • นาทีที่ 40 OU
  30:01 – 40:00 O/U: จํานวนคะแนนทั้งหมดที่จะทําคะแนนตั้งแต่ 30:01 ถึง 40:00
  การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 40
 • 60 th Minute OU
  50:01 – 60:00 O/U: จํานวนคะแนนรวมที่จะทําคะแนนตั้งแต่ 50:01 ถึง 60:00
  การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 60
 • นาทีที่ 70 OU
  60:01 – 70:00 O/U: จํานวนคะแนนรวมที่จะทําคะแนนตั้งแต่ 60:01 ถึง 70:00
  การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 70
 • 80 th นาที OU
  70:01 – 80:00 O/U: จํานวนคะแนนรวมที่จะทําคะแนนตั้งแต่ 70:01 ถึง 80:00
  การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 80
 • นาทีที่ 90 OU
  80:01 – 90:00 O/U: จํานวนคะแนนทั้งหมดที่จะทําคะแนนตั้งแต่ 80:01 ถึง 90:00
  การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 90
 • 2.2.22.4. สําหรับ O/U 10 นาทีที่เฉพาะเจาะจงการเดิมพันจะตัดสินตามเวลาที่แน่นอนที่ทําประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู) จํานวนลูกเตะมุม (เตะมุม) และการจองทั้งหมด (ไพ่ที่ได้รับจากผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ) ตามที่แสดงโดยนาฬิกาตามที่เผยแพร่ในการถ่ายทอดสด
 • 2.2.22.5. หากการแข่งขันถูกระงับหรือละทิ้งการเดิมพันใน OU 10 นาทีที่ยังไม่เสร็จจะถือเป็นโมฆะ หาก O/U เฉพาะ 10 นาทีที่กําหนดเสร็จสมบูรณ์การเดิมพันจะถูกต้อง
 • 2.2.22.6. สําหรับสอง (2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสด O/U 10 นาทีที่เฉพาะเจาะจง การกระทําใดๆ นอกเหนือจากที่กล่าวถึงในที่นี้ จะถือเป็นการเล่นที่ปลอดภัย ดังนั้นการเดิมพันที่รอดําเนินการทั้งหมดอาจได้รับการพิจารณาให้ยอมรับ: ประตู
 • 2.2.22.7. สําหรับ 80:01-90:00 น. การเดิมพันจะตัดสินตามเวลาที่แน่นอนที่ทําประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู) จํานวนลูกเตะมุม (เตะมุม) และการจองทั้งหมด (ไพ่ที่ได้รับจากผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ) ตามที่แสดงโดยนาฬิกาตามที่เผยแพร่ในการถ่ายทอดสด ยกเว้นเวลาเพิ่มเติมหรือเวลาทดเวลาบาดเจ็บ

2.2.23.กฎกติกาฟุตซอล

 • 2.2.23.1. การเดิมพันทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดเวลาควบคุม 40 นาที (2 x 20 นาที) ที่กําหนดไว้ ไม่นับการต่อเวลาพิเศษหรือจุดโทษ
 • 2.2.23.2. หากการแข่งขันถูกเลื่อนออกไปหรือถูกระงับและไม่กลับมาแข่งขันต่อในวันเดียวกันการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 2.2.23.3. หากการแข่งขันเริ่มก่อนเวลาที่กําหนด เฉพาะการเดิมพันที่ทําก่อนการเริ่มการแข่งขันจริงเท่านั้นจึงจะถือว่าใช้ได้ การเดิมพันทั้งหมดที่วางหลังจากเวลาเริ่มต้นจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันสด

2.2.24.ผู้ทําประตูสูงสุด

 • 2.2.24.1.ผู้ทําประตูสูงสุดของลีก
  • 2.2.24.1.1. Leagues Top Goalscorer หมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายผู้เล่นที่จะทําประตูได้มากที่สุดภายในหนึ่งฤดูกาลปกติของลีก
  • 2.2.24.1.2. ในกรณีที่ผู้เล่นเข้าร่วมสโมสรอื่นในลีกเดียวกันในช่วงกลางฤดูกาลประตูทั้งหมดที่ทําได้ในขณะที่อยู่ในสโมสรต่างๆจะรวมอยู่ในการคํานวณประตูทั้งหมดที่ทําได้ แต่ประตูที่ผู้เล่นทําได้สําหรับการแข่งขันใด ๆ นอกลีกจะไม่นับ
  • 2.2.24.1.3. ประตูที่ทําได้ระหว่างเกมเพลย์ออฟและการยิงจุดโทษจะไม่นับรวม
  • 2.2.24.1.4. ประตูของตัวเองจะไม่รวมอยู่ในการคํานวณประตูทั้งหมดที่ผู้เล่นทําได้
  • 2.2.24.1.5. การเดิมพันสําหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้เริ่มต้นจะยังคงใช้ได้ ผู้เล่นที่ไม่ใช่ตัวจริงคือผู้เล่นที่ไม่มีชื่ออยู่ในทีมสุดท้ายสําหรับฤดูกาลปัจจุบันของลีก
  • 2.2.24.1.6. หากผู้เล่นถอนตัวหรือถูกย้ายไปยังสโมสรอื่นในลีกอื่นก่อนเริ่มฤดูกาลการเดิมพันผู้เล่นที่ถอนตัวหรือโอนจะได้รับเงินคืน
  • 2.2.24.1.7. ในกรณีที่มีความร้อนแรง อัตราต่อรองการจ่ายเงิน (หักเงินเดิมพัน) จะถูกหารด้วยจํานวนผู้ชนะและตัดสินตามเงินเดิมพันที่ส่งคืน
 • 2.2.24.2.ผู้ทําประตูสูงสุดของทัวร์นาเมนต์หรือกิจกรรม
  • 2.2.24.2.1. Tournament or Event Top Goalscorer หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผู้เล่นที่จะทําประตูได้มากที่สุดภายในทัวร์นาเมนต์เดียวหรือหนึ่งเหตุการณ์
  • 2.2.24.2.2. ประตูของตัวเองและประตูที่ทําได้ในการดวลจุดโทษจะไม่รวมอยู่ในการคํานวณประตูทั้งหมดที่ผู้เล่นทําได้ อย่างไรก็ตาม ประตูที่ทําได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษจะถูกนับ
  • 2.2.24.2.3. การเดิมพันสําหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้เริ่มต้นจะยังคงใช้ได้ ผู้เล่นที่ไม่ใช่ตัวจริงคือผู้เล่นที่ไม่มีชื่ออยู่ในทีมสุดท้ายสําหรับทัวร์นาเมนต์หรือกิจกรรม
  • 2.2.24.2.4. หากผู้เล่นถอนตัวหรือถูกย้ายไปยังสโมสรอื่นในทัวร์นาเมนต์หรือเหตุการณ์อื่นก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์หรือกิจกรรมการเดิมพันกับผู้เล่นที่ถอนตัวหรือโอนจะได้รับเงินคืน
  • 2.2.24.2.5. ในกรณีที่มีความร้อนแรง อัตราต่อรองการจ่ายเงิน (หักเงินเดิมพัน) จะถูกหารด้วยจํานวนผู้ชนะและตัดสินตามเงินเดิมพันที่ส่งคืน
 • 2.2.24.3.ผู้เล่นตัวต่อตัวผู้ทําประตูสูงสุด
  • 2.2.24.3.1. ไม่นับประตูของตัวเองและประตูที่ทําได้ในการดวลจุดโทษ ไม่รวมการต่อเวลาพิเศษและไม่นับรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน
  • 2.2.24.3.2. หากผู้เล่นไม่เริ่ม/เล่นในการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
  • 2.2.24.3.3. ผลลัพธ์ทั้งหมดจะดําเนินการเมื่อมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันโดยหน่วยงานกํากับดูแล

2.2.25.เวลาบาดเจ็บ

 • 2.2.25.1. เวลาทดเวลาบาดเจ็บหมายถึงเวลาเล่นพิเศษที่เพิ่มเข้ามาเพื่อชดเชยเวลาที่ใช้ในการดูแลผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บในระหว่างการแข่งขัน ช่วงทดเวลาบาดเจ็บอาจได้รับในช่วงท้ายครึ่งแรกหรือท้ายครึ่งหลัง และระยะเวลาอาจเป็นดังนี้:
 • ไม่มีใคร
 • 1 นาที
 • 2 นาที
 • 3 นาที
 • 4+ นาที
 • 2.2.25.2.ช่วงทดเวลาบาดเจ็บเมื่อจบครึ่งแรก
  • 2.2.25.2.1. การเดิมพันทั้งหมดขึ้นอยู่กับการเล่นเต็ม 45 นาทีไม่รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ การเดิมพันจะตัดสินในช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่ได้รับจากผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการคนที่สี่ของการแข่งขันหลังจากเล่น 45 นาทีเต็มหรือเมื่อสิ้นสุดครึ่งแรก
  • 2.2.25.2.2. หากการแข่งขันถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้ในช่วงครึ่งแรก การเดิมพันทั้งหมดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดครึ่งแรกจะถือเป็นโมฆะและการเดิมพันจะถูกคืนไปยังบัญชีของสมาชิก
 • 2.2.25.3.ช่วงทดเวลาบาดเจ็บเมื่อจบครึ่งหลัง
  • 2.2.25.3.1. การเดิมพันทั้งหมดขึ้นอยู่กับการเล่นเต็ม 90 นาทีไม่รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ การเดิมพันจะตัดสินในช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่ได้รับจากผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการคนที่สี่ของการแข่งขันหลังจากเล่นเต็ม 90 นาทีหรือเมื่อสิ้นสุดครึ่งหลัง
  • 2.2.25.3.2. หากการแข่งขันถูกยกเลิกเมื่อใดก็ตามการเดิมพันทั้งหมดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดครึ่งหลังจะถือเป็นโมฆะและการเดิมพันจะถูกคืนไปยังบัญชีของสมาชิก
 • 2.2.25.4. บริษัทจะชําระการเดิมพันตามผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่จัดทําโดยหน่วยงานฟุตบอลที่รับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน

2.2.26.โอกาสสองเท่า &; โอกาสสองเท่าในครึ่งแรก

 • 2.2.26.1.มีตัวเลือกต่อไปนี้:
 • * 1 หรือ X – หากผลลัพธ์เป็นเหย้าหรือเสมอการเดิมพันในตัวเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ
 • * X หรือ 2 – หากผลเสมอหรือออกไปการเดิมพันในตัวเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ
 • * 1 หรือ 2 – หากผลลัพธ์เป็นเหย้าหรือเยือนการเดิมพันตัวเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ
 • * หากการแข่งขันเล่นในสถานที่ที่เป็นกลางทีมที่อยู่ในอันดับแรกจะถือว่าเป็นทีมเหย้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน

2.2.27.Draw no bet

 • 2.2.27.1. ทํานายชัยชนะในบ้านหรือเยือนในการแข่งขัน หากผลสุดท้ายหลังจากเวลาเล่นปกติหรือเมื่อสิ้นสุดเวลาที่กําหนดคือเสมอการเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน

2.2.28.ทั้งสอง/หนึ่ง /ไม่มีคะแนน

 • *ทั้งสอง = ทั้งสองทีมทําประตูได้
 • *หนึ่ง = ทีมใดทีมหนึ่งที่จะทําประตู
 • *ไม่ = ทั้งสองทีมทําประตูไม่ได้
 • 2.2.28.1. หากกิจกรรมถูกยกเลิกหลังจากทําประตูโดยทีมเหย้าเท่านั้นการเดิมพัน ‘ไม่’ จะยืนในขณะที่การเดิมพัน ‘ทั้งสอง’ และ ‘หนึ่ง’ จะถือเป็นโมฆะ หากกิจกรรมถูกยกเลิกหลังจากทําประตูโดยทีมเยือนเท่านั้นการเดิมพัน ‘ไม่’ จะยืนในขณะที่ ‘ทั้งสอง’ และ ‘หนึ่ง’ จะถือเป็นโมฆะ หากกิจกรรมถูกยกเลิกหลังจากทําประตูโดยทั้งทีมเหย้าและทีมเยือนการเดิมพันทั้งหมดจะคงอยู่ หากกิจกรรมถูกยกเลิกโดยไม่มีการทําประตูการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
  • กฎข้อที่ 1:
   คะแนนเหย้า ≥ 1, คะแนนทีมเยือน = 0 (1, 2..:0)
   ทั้งสอง – คืนเงิน
   หนึ่ง – คืนเงิน
   ไม่ – แพ้
  • กฎข้อที่ 2:
   คะแนนเหย้า ≥ 1, คะแนนเยือน ≥ 1 (1, 2: 1, 2…)
   ทั้งสอง – ชนะ
   หนึ่ง – แพ้
   ไม่ – แพ้
  • กฎข้อที่ 3:
   คะแนนเหย้า = 0, คะแนนเยือน ≥ 1 (0:1, 2…)
   ทั้งสอง – คืนเงิน
   หนึ่ง – คืนเงิน
   ไม่ – แพ้

2.2.29.ชนะเป็นศูนย์

 • 2.2.29.1. ทํานายว่าการเลือกของคุณสามารถชนะการแข่งขันโดยไม่เสียประตูหลังจากเวลาเล่นปกติหรือเมื่อสิ้นสุดกําหนดการนั้นไม่รวมช่วงต่อเวลาพิเศษหรือการยิงจุดโทษ
 • 2.2.29.2. หากกิจกรรมถูกยกเลิกหลังจากทําประตูโดยทีมเหย้าเท่านั้นการเดิมพัน ‘เยือน’ จะยืนในขณะที่การเดิมพัน ‘เหย้า’ จะถือเป็นโมฆะ หากทําประตูโดยทีมเยือนเท่านั้นการเดิมพัน ‘เหย้า’ จะยืนในขณะที่ ‘เยือน’ จะถือเป็นโมฆะ หากทําประตูได้ทั้งทีมเหย้าและทีมเยือน หากกิจกรรมถูกยกเลิกโดยไม่มีการทําประตูการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
  • กฎข้อที่ 1:
   คะแนนเหย้า ≥ 1, คะแนนทีมเยือน = 0 (1, 2..:0)
   เหย้า – คืนเงิน เยือน – แพ้
  • กฎข้อที่ 2:
   คะแนนเหย้า ≥ 1, คะแนนเยือน ≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)
   เหย้า – แพ้ เยือน – แพ้
  • กฎข้อที่ 3:
   คะแนนเหย้า = 0, คะแนนทีมเยือน ≥ 1 (0:1, 2…)
   เหย้า – แพ้ – คืนเงิน

2.2.30. แฮนดิแคปทาง

 • 2.2.30.1. การตั้งถิ่นฐานจะอยู่ที่อัตราต่อรองที่แสดงโดยใช้คะแนนจริงในการแข่งขันที่ปรับสําหรับแฮนดิแคป

2.2.31.ชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่ง

 • 2.2.31.1. ทํานายว่าการเลือกของคุณสามารถทําประตูได้มากกว่าคู่ต่อสู้ในหนึ่งในสองครึ่งหรือไม่
 • 2.2.31.2.เหย้าชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่ง
  • 2.2.31.2.1. เหย้าที่จะชนะในครึ่งใดครึ่งหนึ่งหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าทีมเหย้าสามารถทําประตูได้มากกว่าคู่ต่อสู้ในหนึ่งในสองครึ่งหรือไม่
  • 2.2.31.2.2. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว
 • 2.2.31.3.ทีมเยือนชนะทั้งสองครึ่ง
  • 2.2.31.3.1. ทีมเยือนชนะในครึ่งใดครึ่งหนึ่งหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าทีมเยือนสามารถทําประตูได้มากกว่าคู่ต่อสู้ในหนึ่งในสองครึ่งหรือไม่
  • 2.2.31.3.2. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

2.2.32.ชนะทั้งสองครึ่ง

 • 2.2.32.1. ทํานายว่าการเลือกของคุณสามารถทําประตูได้มากกว่าคู่ต่อสู้ในแต่ละครึ่งหรือไม่
 • ตัวอย่างเช่น : หากการเลือกของคุณทําคะแนนในครึ่งแรกของการแข่งขันและการแข่งขันจบลง 1-0 แม้ว่าครึ่งแรกจะชนะ 1-0 สกอร์ใน 45 นาทีหลังก็มีประสิทธิภาพ 0-0 ดังนั้นจึงเสมอกัน หากสิ่งนี้เกิดขึ้น จะถือว่าครึ่งแรกเท่านั้นที่ ‘ชนะ’ ดังนั้นการเดิมพันจะเป็นผู้แพ้
 • 2.2.32.2.เหย้าชนะทั้งสองครึ่ง
  • 2.2.32.2.1. เหย้าที่จะชนะทั้งสองครึ่งหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าทีมเหย้าสามารถทําประตูได้มากกว่าคู่ต่อสู้ในแต่ละครึ่งหรือไม่
  • 2.2.32.2.2. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว
 • 2.2.32.3.ทีมเยือนชนะทั้งสองครึ่ง
  • 2.2.32.3.1. เยือนชนะทั้งสองครึ่งหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าทีมเยือนสามารถทําประตูได้มากกว่าคู่ต่อสู้ในแต่ละครึ่งหรือไม่
  • 2.2.32.3.2. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

2.2.33.ทีมที่ทําคะแนนสูงสุด

 • 2.2.33.1.ทีมที่มีคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ
 • 2.2.33.2.ผลต่างประตูไม่นับ
 • 2.2.33.3. หากทีมมีคะแนนเท่ากัน จะใช้กฎ Dead Heat
 • ตัวอย่าง :
  แมนฯ ซิตี้ 4 สวอนซี 4
  ลิเวอร์พูล 4 ซันเดอร์แลนด์ 1
  จากนั้นลิเวอร์พูล, แมนฯ ซิตี้ และสวอนซีเป็นผู้ชนะ
 • 2.2.33.4.การละทิ้งและการเลื่อน
  • 2.2.33.4.1. การเดิมพันสําหรับทีมที่ยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขัน (แต่ไม่กําหนดเวลาใหม่ภายในระยะเวลาที่บริษัทกําหนด) จะถือเป็นโมฆะ
 • 2.2.33.5. ประตูที่ทําได้ระหว่างการยิงจุดโทษจะไม่นับ
 • 2.2.33.6. สําหรับตลาดที่อ้างถึงทัวร์นาเมนต์ประตูที่ทําได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษจะถูกนับ
 • 2.2.33.7. สําหรับตลาดที่อ้างถึงชุดการแข่งขันในวันที่กําหนด จะไม่นับประตูที่ทําได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ

2.2.34.ประตูครึ่งแรกที่แน่นอน

 • 2.2.34.1. ประตูครึ่งแรกที่แน่นอนหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายจํานวนประตูทั้งหมดที่ทั้งสองทีมทําได้เมื่อสิ้นสุดครึ่งแรก
 • 2.2.34.2. หากเหตุการณ์ถูกยกเลิกก่อนสิ้นสุดครึ่งแรกการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

2.2.35.คะแนนกลุ่มที่แน่นอน:

 • 2.2.35.1. คะแนนกลุ่มที่แน่นอนหมายถึงการเดิมพันทีมเพื่อรับคะแนนรวมตามจํานวนที่กําหนดเมื่อสิ้นสุดรอบกลุ่ม

2.2.36.กลุ่มคะแนนสูงสุด

 • 2.2.36.1. หมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายจํานวนประตูทั้งหมดที่กลุ่มทําได้ในวันที่ระบุ
 • 2.2.36.2. หากกลุ่มมีคะแนนเท่ากัน จะใช้กฎ Dead Heat

ตัวอย่าง :
กลุ่ม A
โปแลนด์ -vs- กรีซ2 – 1 = 3 ประตู
รัสเซีย -vs- เช็ก3 – 2 = 5 ประตู
กลุ่ม A รวม: 8 ประตู
กลุ่ม B รวม: 7 ประตู
กลุ่ม C รวม: 7 ประตู
กลุ่ม D รวม: 6 ประตู
กลุ่ม A เป็นผู้ชนะ

2.2.37.คะแนนกลุ่มทีม

 • 2.2.37.1. หมายถึงการเดิมพันคะแนนของทีมเมื่อสิ้นสุดรอบกลุ่มซึ่งตรงกับหมวดหมู่ที่เสนอ “ต่ํากว่า”, “รวม” และ “สูง” อย่างถูกต้อง

ตัวอย่าง:
คะแนนรวมของทีม X คือ 5 คะแนน
หากเดิมพันคือ:
ต่ํากว่า 3 คะแนน – แพ้
รวม 3-4 คะแนน – แพ้
มากกว่า 4 คะแนน – ชนะ

2.2.38.การคาดการณ์แบบตรงของกลุ่ม

 • 2.2.38.1. หมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายทีมที่จะได้อันดับที่หนึ่งและสองตามลําดับเฉพาะในอันดับทีมของกลุ่มของตนเมื่อสิ้นสุดรอบแบ่งกลุ่ม

2.2.39.ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ สูง/ต่ํา

 • 2.2.39.1. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บเมื่อสิ้นสุดครึ่งแรก สูง/ต่ํา:
  • 2.2.39.1.1. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกสูง/ต่ํา หมายถึงการเดิมพันสูง/ต่ําในช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดครึ่งแรก
  • 2.2.39.1.2. หากผลรวมมากกว่าเส้น OU แสดงว่าผลการชนะสิ้นสุดลง หากผลรวมน้อยกว่าเส้น OU ผลลัพธ์ที่ชนะจะต่ํากว่า
  • 2.2.39.1.3. การเดิมพันจะตัดสินในช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่ได้รับจากผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการคนที่สี่ของการแข่งขันหลังจากเล่น 45 นาทีเต็มหรือเมื่อสิ้นสุดครึ่งแรก
 • 2.2.39.2. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บเมื่อสิ้นสุดครึ่งหลัง สูง/ต่ํา
  • 2.2.39.2.1. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลัง สูง/ต่ํา หมายถึง เดิมพันสูง/ต่ําในช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดครึ่งหลัง
  • 2.2.39.2.2. หากผลรวมมากกว่าเส้น OU แสดงว่าผลลัพธ์ที่ชนะคือ Over; หากผลรวมน้อยกว่าเส้น OU แสดงว่าผลลัพธ์ที่ชนะคือ Under
  • 2.2.39.2.3. การเดิมพันจะตัดสินในช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่ได้รับจากผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการคนที่สี่ของการแข่งขันหลังจากเล่นเต็ม 90 นาทีหรือเมื่อสิ้นสุดครึ่งหลัง

2.2.40.วิธีการทําประตูแรก

 • 2.2.40.1. หมายถึงการทํานายวิธีการทําประตูแรกของการแข่งขันโดยทีมใดทีมหนึ่ง
  • 2.2.40.1.1. ฟรีคิก – ต้องทําประตูโดยตรงจากฟรีคิก จํานวนการยิงที่เบี่ยงเบนหากผู้ยิงฟรีคิกได้รับรางวัลเป้าหมาย รวมถึงประตูที่ทําได้โดยตรงจากการเตะมุม
  • 2.2.40.1.2. จุดโทษ – ต้องยิงประตูโดยตรงจากจุดโทษ โดยมีผู้ยิงจุดโทษเป็นผู้ทําประตูที่มีชื่อ
  • 2.2.40.1.3.เป้าหมายของตัวเอง – หากมีการประกาศเป้าหมายเป็นเป้าหมายของตนเอง
  • 2.2.40.1.4. ส่วนหัว – สัมผัสสุดท้ายของผู้ทําประตูต้องอยู่กับศีรษะ
  • 2.2.40.1.5.Shot – ประเภทประตูอื่น ๆ ทั้งหมดไม่รวมไว้ข้างต้น
  • 2.2.40.1.6.ไม่มีเป้าหมาย
 • 2.2.40.2. บริษัทจะชําระการเดิมพันตามผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่จัดทําโดยหน่วยงานฟุตบอลที่รับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน

2.2.41.การยิงจุดโทษ – จะยิงจุดโทษหรือไม่?

 • 2.2.41.1. หมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าผู้เตะที่กําหนดจะทําคะแนนหรือพลาดในการเตะลูกโทษในระหว่างการยิงลูกโทษ
 • 2.2.41.2. หากไม่ทําการเตะลูกโทษการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

2.2.42.การคาดการณ์แบบคู่

 • 2.2.42.1. Dual Forecast หมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายสอง (2) ทีมซึ่งจะต้องอยู่ในตําแหน่ง 2 อันดับแรกในลําดับใด ๆ เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน

2.2.43.พยากรณ์ตรง

 • 2.2.43.1. Straight Forecast หมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายสอง (2) ทีมซึ่งจะต้องอยู่ใน 2 อันดับแรกตามลําดับที่แน่นอนเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน

2.2.44.ผู้มาใหม่ยอดนิยม

 • 2.2.44.1. Top Newcomer หมายถึงการทํานายว่าทีมใดจะจบในฐานะผู้มาใหม่อันดับต้น ๆ ของกิจกรรมหรือทัวร์นาเมนต์
 • 2.2.44.2. “ผู้มาใหม่” คือทีมที่เพิ่งเลื่อนตําแหน่งให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทัวร์นาเมนต์

2.2.45.ผู้ชนะระดับภูมิภาค

 • 2.2.45.1. ผู้ชนะระดับภูมิภาค หมายถึง การเดิมพันผู้ชนะการแข่งขันหรือทัวร์นาเมนต์จากภูมิภาค
 • 2.2.45.2. ผลลัพธ์ทั้งหมดจะดําเนินการเมื่อมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันโดยหน่วยงานกํากับดูแล

2.2.46.บ้านไม่มีเดิมพัน

 • 2.2.46.1. ทํานายผลเสมอหรือชนะเกมเยือนในการแข่งขัน หากผลสุดท้ายหลังจากเวลาเล่นปกติหรือเมื่อสิ้นสุดเวลาที่กําหนดคือการชนะในบ้านการเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน

2.2.47.Away ไม่มีการเดิมพัน

 • 2.2.47.1. ทํานายผลเสมอหรือชนะในบ้านในการแข่งขัน หากผลสุดท้ายหลังจากเวลาเล่นปกติหรือเมื่อสิ้นสุดเวลาที่กําหนดคือการชนะเกมเยือนการเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน

2.2.48.วาด / ไม่วาด

 • 2.2.48.1. ทํานายผลเสมอหรือไม่เสมอในผลสุดท้ายของกิจกรรมหลังจากเวลาเล่นปกติหรือเมื่อสิ้นสุดเวลาที่กําหนด

2.2.49.คะแนนที่ถูกต้องครึ่งแรก

 • 2.2.49.1. คะแนนที่ถูกต้องในครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันเพื่อทํานายคะแนนสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดครึ่งแรก
 • 2.2.49.2. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

2.2.50.ผลลัพธ์/เป้าหมายรวม

 • 2.2.50.1. ผลลัพธ์/ประตูรวม หมายถึง การเดิมพันเพื่อทํานายทั้งคู่:
  • (ก) ไม่ว่าการแข่งขันจะส่งผลให้ชนะในบ้านหรือชนะหรือเสมอทีมเยือน และ
  • (B) จํานวนประตูทั้งหมดในผลสุดท้ายของการแข่งขันจะสูงหรือต่ํา
 • 2.2.50.2.มีตัวเลือกการเดิมพันดังต่อไปนี้:
  1. เหย้า & มากกว่า – เดิมพันชนะหากทีมเหย้าชนะและประตูรวมอยู่เหนือเส้นที่กําหนดไว้ล่วงหน้า
  2. เหย้าและต่ํากว่า – เดิมพันชนะหากทีมเหย้าชนะและประตูรวมต่ํากว่าเส้นที่กําหนดไว้ล่วงหน้า
  3. เยือน & มากกว่า – เดิมพันชนะหากทีมเยือนชนะและประตูรวมอยู่เหนือเส้นที่กําหนดไว้ล่วงหน้า
  4. เยือนและต่ํากว่า – เดิมพันชนะหากทีมเยือนชนะและประตูรวมต่ํากว่าเส้นที่กําหนดไว้ล่วงหน้า
  5. Draw & Over – เดิมพันชนะหากผลการแข่งขันเสมอกันและประตูรวมอยู่เหนือเส้นที่กําหนดไว้ล่วงหน้า
  6. Draw & Under – เดิมพันชนะหากผลการแข่งขันเสมอกันและประตูรวมต่ํากว่าเส้นที่กําหนดไว้ล่วงหน้า

2.2.51.ทีมที่จะชนะจากด้านหลัง

 • 2.2.51.1. ทีมที่จะชนะจากด้านหลังหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายทีมที่จะแพ้ได้ตลอดเวลาในการแข่งขัน แต่ในที่สุดก็มาจากด้านหลังและชนะเมื่อสิ้นสุด 90 นาที

2.2.52.ผู้ทําประตูแรก

 • 2.2.52.1. ผู้ทําประตูแรกหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายผู้เล่นที่จะทําประตูแรกในการแข่งขัน
 • 2.2.52.2. การเดิมพันสําหรับผู้เล่นที่ไม่มีส่วนร่วมในการแข่งขันจะถือเป็นโมฆะและคืนเงิน
 • 2.2.52.3. การเดิมพันผู้เล่นที่ลงมาเป็นตัวสํารองหลังจากทําประตูแรกได้เท่านั้นจะถือเป็นโมฆะและคืนเงิน
 • 2.2.52.4. ประตูของตัวเองไม่นับเป็นประตูแรก ในกรณีเช่นนี้ผู้เล่นคนต่อไปที่ทําคะแนนจะถือว่าเป็นผู้ทําประตูแรก
 • 2.2.52.5. ในกรณีที่ผู้เล่นถูกเลือกหลังจากทําประตูแรกได้การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะยกเว้นเมื่อประตูแรกเป็นประตูของตัวเองซึ่งในกรณีนี้การเดิมพันจะยืน
 • 2.2.52.6. การเดิมพันผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวหรือถูกส่งออกไปก่อนที่จะทําประตูแรกจะหายไป
 • 2.2.52.7. เดิมพันที่ “ไม่มีผู้ทําประตู” ชนะหากไม่มีผู้เล่นทําประตูในการแข่งขัน หากประตูของตัวเองเป็นประตูเดียวในเกม ให้เดิมพันว่า “ไม่มีผู้ทําประตู” ชนะ

2.2.53.ทีมแรกที่ทําได้ 2 ประตู

 • 2.2.53.1. หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะเป็นคนแรกที่ทําประตูได้สอง (2) ประตูในการแข่งขัน
  1. บ้าน
  2. ไป
  3. ไม่
 • 2.2.53.2. หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ทีมทําประตูได้สอง (2) ประตู การเดิมพันทั้งหมดจะคงอยู่
 • 2.2.53.3. หากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่ทีมใดจะทําประตูได้สอง (2) ประตู การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

2.2.54.ทีมแรกที่ทําได้ 3 ประตู

 • 2.2.54.1. หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะเป็นคนแรกที่ทําประตูได้สาม (3) ประตูในการแข่งขัน
  1. บ้าน
  2. ไป
  3. ไม่
 • 2.2.54.2. หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ทีมทําประตูได้สาม (3) ประตู การเดิมพันทั้งหมดจะคงอยู่
 • 2.2.54.3. หากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่ทีมใดจะยิงได้สาม (3) ประตู การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

2.2.55.เวลาทําประตูแรก

 • 2.2.55.1. หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าจะทําประตูแรกได้ในกรอบเวลาใด
 • 2.2.55.2. มีวงเล็บเวลา/ตัวเลือกการเดิมพันดังต่อไปนี้:
  1. 00:00 – 10:00
  2. 10:01 – 20:00
  3. 20:01 – 30:00
  4. 30:01 – 40:00
  5. 40:01 – 50:00
  6. 50:01 – 60:00
  7. 60:01 – 70:00
  8. 70:01 – 80:00
  9. 80:01 – เต็มเวลา
  10. ไม่มีเป้าหมาย
 • 2.2.55.3. หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากทําประตูแรกได้การเดิมพันทั้งหมดจะคงอยู่
 • 2.2.55.4. หากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่จะทําประตูแรกได้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

2.2.56.ครึ่งไหนจะทําประตูแรก

 • 2.2.56.1. หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าครึ่งใดของการแข่งขันที่จะทําประตูแรกได้
 • 2.2.56.2.มีตัวเลือกการเดิมพันดังต่อไปนี้:
  1. ครึ่งแรก
  2. ครึ่งหลัง
  3. ไม่มีเป้าหมาย
 • 2.2.56.3. หากการแข่งขันถูกยกเลิกในภายหลังหลังจากทําประตูแรกได้ในช่วงครึ่งแรก
 • 2.2.56.4. หากการแข่งขันถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้ก่อนที่จะทําประตูแรกการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

2.2.57. ทั้งสองทีมทําคะแนน/ผลการแข่งขัน และทั้งสองทีมทําคะแนน/ผลครึ่งแรก

 • 2.2.57.1. ทั้งสองทีมทําคะแนน / ผลการแข่งขันหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายทั้งคู่:
 • (A) การแข่งขันจะส่งผลให้ทั้งสองทีมทําคะแนนได้หรือไม่ และ;
 • (B) การแข่งขันจะส่งผลให้ชนะในบ้านหรือชนะหรือเสมอ
 • 2.2.57.2.มีตัวเลือกการเดิมพันดังต่อไปนี้:
  1. Home (ทีมเหย้า)- เดิมพันชนะหากทั้งสองทีมทําคะแนนและทีมเหย้าชนะ
  2. Away (ทีมเยือน)- เดิมพันชนะหากทั้งสองทีมทําคะแนนและทีมเยือนชนะ
  3. เสมอ – เดิมพันชนะหากทั้งสองทีมทําคะแนนและผลการแข่งขันเสมอกัน
 • 2.2.57.3. ทั้งสองทีมทําประตู/ผลครึ่งเวลาหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายผลการแข่งขันครึ่งแรกและทั้งสองทีมจะทําประตูในครึ่งแรกหรือไม่
 • 2.2.57.4. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

2.2.58.Match ครึ่งเวลา/เต็มเวลาคี่/คู่

 • 2.2.58.1. Match Half-time/Full-time Odd/Even หมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าผลการแข่งขันครึ่งเวลาและผลการแข่งขันเต็มเวลาเป็นคี่และคี่ตามลําดับ
 • 2.2.58.2.มีสี่ (4) ตัวเลือกในการเดิมพัน:
  1. คี่/คี่
  2. คี่/คู่
  3. คู่/คี่
  4. สม่ําเสมอ/สม่ําเสมอ
 • 2.2.58.3. สําหรับการเดิมพันประเภทนี้ การต่อเวลาพิเศษใด ๆ ที่เพิ่มเข้ามาจะไม่ถูกนับเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาผลการแข่งขันเต็มเวลา
 • 2.2.58.4. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

2.2.59.ครึ่งหลัง ยิงประตูให้ทีมเยือนมากที่สุด:

 • 2.2.59.1. หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าครึ่งใดของการแข่งขันทีมเยือนจะทําประตูได้มากกว่ากัน
 • 2.2.59.2.มีตัวเลือกต่อไปนี้:
  1. ครึ่งแรก
  2. ครึ่งหลัง
  3. ผูก

2.2.60.ครึ่งแรกโดยทีมเหย้าทําประตูแรก

 • 2.2.60.1. หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าครึ่งใดของการแข่งขันที่ทีมเหย้าจะทําประตูแรก
 • 2.2.60.2.มีตัวเลือกต่อไปนี้:
  1. ครึ่งแรก
  2. ครึ่งหลัง
  3. ไม่มีเป้าหมาย

2.2.61.ครึ่งแรกโดยทีมเยือนทําประตูแรก

 • 2.2.61.1. หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าครึ่งใดของการแข่งขันที่ทีมเยือนจะทําประตูแรก
 • 2.2.61.2.มีตัวเลือกต่อไปนี้:
  1. ครึ่งแรก
  2. ครึ่งหลัง
  3. ไม่มีเป้าหมาย

2.2.62.แฮนดิแคป 15 นาทีเฉพาะ (HDP)

 • 2.2.62.1. แฮนดิแคป 15 นาทีที่เฉพาะเจาะจงหมายถึงการเดิมพันเมื่อคู่แข่งหรือทีมหนึ่งได้รับการเริ่มต้นเสมือนจริง ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าหลังจากเพิ่มแฮนดิแคปที่กําหนดให้กับผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดทุก ๆ 15 นาที (ช่วงเวลาของ) เวลาของการแข่งขัน
 • 2.2.62.2.ตัวอย่างเช่น:
  • นาทีที่ 15 HDP
   00:00 – 15:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 00:00 น. ถึง 15:00 น.
   การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 15
  • นาทีที่ 30 HDP
   15:01 – 30:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 15:01 ถึง 30:00 น.
   การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 30
  • นาทีที่ 45 HDP
   30:01- 45:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 30:01 – 45:00
   การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 45
  • นาทีที่ 60 HDP
   45:01 – 60:00 HDP: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 45:01 ถึง 60:00
   การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 60
  • นาทีที่ 75 HDP
   60:01 – 75:00 HDP: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 60:01 ถึง 75:00
   การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 75
  • นาทีที่ 90 HDP
   75:01- 90:00 HDP: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 75:01 ถึง 90:00
   การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 90
 • 2.2.62.3. สําหรับ HDP 15 นาทีที่เฉพาะเจาะจงการเดิมพันจะตัดสินตามเวลาที่แน่นอนที่ทําประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู) จํานวนลูกเตะมุม (เตะมุม) และการจองทั้งหมด (ไพ่ที่ได้รับจากผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ) ตามที่แสดงโดยนาฬิกาตามที่เผยแพร่ในการถ่ายทอดสด
 • 2.2.62.4. หากการแข่งขันถูกระงับหรือละทิ้งการเดิมพันใน HDP เฉพาะ 15 นาทีที่ยังไม่เสร็จจะถือเป็นโมฆะ หาก HDP เฉพาะ 15 นาทีที่กําหนดเสร็จสมบูรณ์การเดิมพันจะถูกต้อง
 • 2.2.62.5. สําหรับสอง (2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสด HDP 15 นาทีที่เฉพาะเจาะจงการกระทําใด ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวถึงในที่นี้จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัยดังนั้นการเดิมพันที่รอดําเนินการทั้งหมดอาจได้รับการพิจารณาให้ยอมรับ: ประตูจุดโทษและใบแดง
 • 2.2.62.6. สําหรับ 30:01-45:00 น. และ 75:01 – 90:00 น. การเดิมพันจะตัดสินตามเวลาที่แน่นอนที่ทําประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู) จํานวนลูกเตะมุม (เตะมุม) และการจองทั้งหมด (ไพ่ที่ผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการมอบให้) ตามที่แสดงโดยนาฬิกาตามที่เผยแพร่ในการถ่ายทอดสด ยกเว้นเวลาเพิ่มเติมหรือเวลาทดเวลาบาดเจ็บ

2.2.63.Fantasy Match: ทีมที่จะทําคะแนนก่อน

 • 2.2.63.1. Fantasy Match: Team to Score First หมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายทีมที่จะทําประตูแรกในการแข่งขันแฟนตาซี
 • ตัวอย่าง:

แมตช์: แมนฯ ซิตี้ ปะทะ ลิเวอร์พูล ; เชลซี vs. แมนฯ ยูไนเต็ด
แฟนตาซี แมตช์: แมนฯ ซิตี้ ปะทะ เชลซี
แมนฯ ซิตี้ ยิงประตูแรกเวลา 25:10
น. เชลซี ยิงประตูแรกเวลา 25:48
น. ชนะเดิมพัน: แมนฯ ซิตี้

 • 2.2.63.2. หากทั้งสองนัดทําคะแนนพร้อมกัน (นาทีและวินาที) หรือไม่มีประตูจากทั้งสองนัด จะถือว่าการแข่งขันแฟนตาซีเสมอกัน
 • 2.2.63.3. หากการแข่งขันนัดหนึ่งถูกเลื่อนหรือยกเลิกหลังจากทําประตูแรกได้ในการแข่งขันอีกนัดหนึ่ง หากการแข่งขันถูกเลื่อนหรือยกเลิกก่อนที่จะทําประตูแรกในการแข่งขันอื่นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • ตัวอย่าง:

แมตช์: แมนฯ ซิตี้ ปะทะ ลิเวอร์พูล ; เชลซี vs. แมนฯ ยูไนเต็ด
แฟนตาซี แมตช์: แมนฯ ซิตี้ ปะทะ เชลซี
แมนฯ ซิตี้ ทําประตูแรกได้ในเวลา 25:10
น. การแข่งขันของเชลซีถูกเลื่อนหรือยกเลิกก่อนเวลา 25:10
น. ผลลัพธ์: การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

 • 2.2.63.4. หากการแข่งขันทั้งสองถูกยกเลิกโดยไม่ทําประตูการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 2.2.63.5. ประตูใด ๆ ที่ทําได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษจะไม่นับรวม

2.2.64.ทีมชั้นนําของยุโรป

 • 2.2.64.1. ทีมชั้นนําของยุโรปหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดในยุโรปจะก้าวไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก
 • 2.2.64.2. หากสองทีมในยุโรปควรแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหรือในนัดชิงอันดับสามผู้ชนะการแข่งขันจะถือว่าเป็นทีมชั้นนําของยุโรป
 • 2.2.64.3. ในกรณีอื่นๆ ที่มีทีมยุโรปมากกว่าหนึ่งทีมออกจากการแข่งขันในรอบที่ไกลที่สุด จะใช้กฎ “Dead Heat” และอัตราการจ่ายเงิน (หักเงินเดิมพัน) จะถูกหารด้วยจํานวนผู้ชนะและตัดสินตามเงินเดิมพันที่ส่งคืน
 • 2.2.64.4. การเดิมพันทั้งหมดสําหรับทีมชั้นนําของยุโรปจะถูกตัดสินเมื่อ FIFA ประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการของรอบชิงชนะเลิศหรือนัดชิงอันดับสามหรือเมื่อทีมยุโรปทีมสุดท้ายออกจากการแข่งขัน

2.2.65.ทีมชั้นนําของอเมริกาใต้

 • 2.2.65.1. ทีมชั้นนําของอเมริกาใต้หมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดในอเมริกาใต้จะก้าวไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก
 • 2.2.65.2. หากสองทีมจากอเมริกาใต้ควรแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหรือในนัดชิงอันดับสามผู้ชนะการแข่งขันจะถือว่าเป็นทีมชั้นนําของอเมริกาใต้
 • 2.2.65.3. ในกรณีอื่น ๆ ที่มีทีมอเมริกาใต้มากกว่าหนึ่งทีมออกจากการแข่งขันในรอบที่ไกลที่สุดกฎ “Dead Heat” และอัตราการจ่ายเงิน (หักเงินเดิมพัน) จะถูกหารด้วยจํานวนผู้ชนะและตัดสินตามเงินเดิมพันที่ส่งคืน
 • 2.2.65.4. การเดิมพันทั้งหมดสําหรับทีมชั้นนําของอเมริกาใต้จะถูกตัดสินเมื่อผู้ชนะอย่างเป็นทางการของรอบชิงชนะเลิศหรือการแข่งขันอันดับสามได้รับการประกาศโดย FIFA หรือเมื่อทีมอเมริกาใต้ทีมสุดท้ายออกจากการแข่งขัน

2.2.66.ทีมชั้นนําของแอฟริกา

 • 2.2.66.1. ทีมชั้นนําของแอฟริกาหมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดในแอฟริกาจะก้าวไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก
 • 2.2.66.2. หากสองทีมจากแอฟริกาควรแข่งขันกันในรอบชิงชนะเลิศหรือในนัดชิงอันดับสามผู้ชนะการแข่งขันจะถือว่าเป็นทีมแอฟริกันชั้นนํา
 • 2.2.66.3. ในกรณีอื่นๆ ที่มีทีมแอฟริกันมากกว่าหนึ่งทีมออกจากการแข่งขันในรอบที่ไกลที่สุด จะใช้กฎ “Dead Heat” และอัตราการจ่ายเงิน (หักเงินเดิมพัน) จะถูกหารด้วยจํานวนผู้ชนะและตัดสินตามเงินเดิมพันที่ส่งคืน
 • 2.2.66.4. การเดิมพันทั้งหมดสําหรับทีมชั้นนําของแอฟริกาจะถูกตัดสินเมื่อผู้ชนะอย่างเป็นทางการของรอบชิงชนะเลิศหรือการแข่งขันอันดับสามได้รับการประกาศโดย FIFA หรือเมื่อทีมแอฟริกันทีมสุดท้ายออกจากการแข่งขัน

2.2.67.ทั้งสองทีมทําประตูได้

 • 2.2.67.1. ทั้งสองทีมทําคะแนนหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าการแข่งขันจะส่งผลให้ทั้งสองทีมทําคะแนนได้หรือไม่
 • 2.2.67.2. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

2.2.68.ทั้งสองทีมทําประตูได้ในครึ่งแรก

 • 2.2.68.1. ทั้งสองทีมที่ทําคะแนนในครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าทั้งสองทีมจะทําประตูในครึ่งแรกของการแข่งขันหรือไม่
 • 2.2.68.2. หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ทั้งสองทีมทําประตูได้ในครึ่งแรก การเดิมพัน ‘ใช่’ จะถูกตัดสินเป็นผู้ชนะและ ‘ไม่’ เดิมพันผู้แพ้ หากการแข่งขันถูกเลื่อนหรือละทิ้งก่อนจบครึ่งแรกโดยที่ทั้งสองทีมทําคะแนนได้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

2.2.69.ทั้งสองทีมทําประตูได้ในครึ่งหลัง

 • 2.2.69.1. ทั้งสองทีมทําประตูในครึ่งหลังหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าทั้งสองทีมจะทําประตูในครึ่งหลังของการแข่งขันหรือไม่
 • 2.2.69.2. หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ทั้งสองทีมทําประตูได้ในครึ่งหลังการเดิมพัน ‘ใช่’ จะถูกตัดสินเป็นผู้ชนะและการเดิมพัน ‘ไม่’ ผู้แพ้ หากการแข่งขันถูกเลื่อนออกไปหรือถูกยกเลิกโดยที่ทั้งสองทีมไม่มีคะแน

2.2.70.ทั้งสองทีมทําประตูได้ในครึ่งแรกและ/หรือครึ่งหลัง

 • 2.2.70.1. ทั้งสองทีมทําคะแนนในครึ่งแรกและ/หรือครึ่งหลังหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าทั้งสองทีมจะทําประตูในครึ่งแรกหรือไม่ และทั้งสองทีมจะทําประตูในครึ่งหลังของการแข่งขันหรือไม่
 • 2.2.70.2. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ทั้งสองทีมจะทําประตูได้แล้วในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขัน

2.2.71.ทั้งสองทีมทําประตู/ประตูรวม

 • 2.2.71.1. ทั้งสองทีมทําประตู/ประตูรวม หมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายจํานวนประตูทั้งหมดในการแข่งขันและหากทั้งสองทีมจะทําประตูในการแข่งขัน
 • 2.2.71.2. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

2.2.72.ผลครึ่งเวลา/ประตูรวม

 • 2.2.72.1. ผลครึ่งเวลา/ประตูรวม หมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายผลการแข่งขันครึ่งแรกและจํานวนประตูในครึ่งแรกทั้งหมด
 • 2.2.72.2. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขัน การเดิมพันจะยังคงใช้ได้หากการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขัน

2.2.73.เจ้าบ้านทําประตูในครึ่งแรก/ครึ่งหลังทําประตูได้

 • 2.2.73.1. เจ้าบ้านทําประตูในครึ่งแรก/ครึ่งหลังทําคะแนนหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าทีมเหย้าจะทําประตูในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขันหรือไม่
 • 2.2.73.2. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

2.2.74.ทีมเยือนทําประตูในครึ่งแรก/ครึ่งหลังทําประตูได้

 • 2.2.74.1. ทีมเยือนทําประตูในครึ่งแรก/ครึ่งหลังทําประตูได้หมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าทีมเยือนจะทําประตูในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขันหรือไม่
 • 2.2.74.2. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

2.2.75.เฉพาะ 15 นาที 1X2

 • 2.2.75.1. เฉพาะ 15 นาที 1X2 หมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายผลการชนะที่เป็นไปได้หนึ่งในสามเมื่อสิ้นสุดทุก ๆ 15 นาที (ช่วงเวลาของ) เวลาของการแข่งขัน 1 หมายถึงทีมที่มีชื่อก่อน (โดยปกติคือทีมเหย้า); X หมายถึงเกมที่ส่งผลให้เสมอหรือเสมอกัน 2 หมายถึงทีมที่มีชื่อเป็นอันดับสอง (โดยปกติคือทีมเยือน)
 • 2.2.75.2.ตัวอย่างเช่น:
  • นาทีที่ 15 1X2
   ทํานายผลการชนะที่เป็นไปได้หนึ่งในสามผล ซึ่งก็คือ 1X2 ตั้งแต่เวลา 00:00 – 15:00 น. การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 15
  • นาทีที่ 30 1X2
   ทํานายหนึ่งในสามผลลัพธ์ที่ชนะที่เป็นไปได้ ซึ่งก็คือ 1X2 ตั้งแต่เวลา 15:01 – 30:00 น. การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 30
  • นาทีที่ 45 1X2
   ทํานายผลการชนะที่เป็นไปได้หนึ่งในสามผล ซึ่งก็คือ 1X2 ตั้งแต่เวลา 30:01 – 45:00 น. การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 45
  • นาทีที่ 60 1X2
   ทํานายผลการชนะหนึ่งในสามที่เป็นไปได้ ซึ่งก็คือ 1X2 ตั้งแต่ 45:01 – 60:00 การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 60
  • นาทีที่ 75 1X2
   ทํานายผลการชนะที่เป็นไปได้หนึ่งในสามผล ซึ่งก็คือ 1X2 ตั้งแต่ 60:01 – 75:00 การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 75
  • นาทีที่ 90 1X2
   ทํานายผลการชนะที่เป็นไปได้หนึ่งในสามผล ซึ่งก็คือ 1X2 ตั้งแต่ 75:01 – 90:00 การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 90
 • 2.2.75.3. สําหรับ 15 นาที 1X2 ที่เฉพาะเจาะจงการเดิมพันจะตัดสินตามเวลาที่แน่นอนที่ทําประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู) จํานวนลูกเตะมุม (เตะมุม) และการจองทั้งหมด (ไพ่ที่ได้รับจากผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ) ตามที่แสดงโดยนาฬิกาตามที่เผยแพร่ในการถ่ายทอดสด
 • 2.2.75.4. หากการแข่งขันถูกระงับหรือละทิ้งการเดิมพันที่วางใน 15 นาที 1X2 ที่ยังไม่เสร็จจะถือเป็นโมฆะ หาก 15 นาที 1X2 ที่กําหนดเสร็จสมบูรณ์การเดิมพันจะถูกต้อง
 • 2.2.75.5. สําหรับสอง (2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสด 15 นาที 1X2 การกระทําใด ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวถึงในที่นี้จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัยดังนั้นการเดิมพันที่รอดําเนินการทั้งหมดอาจได้รับการพิจารณาให้ยอมรับ: ประตูจุดโทษและใบแดง
 • 2.2.75.6. สําหรับ 30:01 – 45:00 น. และ 75:01 – 90:00 น. การเดิมพันจะตัดสินตามเวลาที่แน่นอนที่ทําประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู) จํานวนลูกเตะมุม (ลูกเตะมุม) และการจองทั้งหมด (ไพ่ที่ผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการมอบให้) ตามที่แสดงโดยนาฬิกาตามที่เผยแพร่ในการถ่ายทอดสด ยกเว้นเวลาเพิ่มเติมหรือเวลาทดเวลาบาดเจ็บ

2.2.76.ทีมใดจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไป

 • 2.2.76.1. ทีมใดจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าทีมใดจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของการแข่งขัน

2.2.77.แฮนดิแคป 10 นาทีเฉพาะ (HDP)

 • 2.2.77.1. แฮนดิแคป 10 นาทีที่เฉพาะเจาะจงหมายถึงการเดิมพันเมื่อคู่แข่งหรือทีมหนึ่งได้รับการเริ่มต้นเสมือนจริง ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าหลังจากเพิ่มแฮนดิแคปที่กําหนดให้กับผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดทุก ๆ นาทีที่ 10 (ช่วงเวลาของ) ของการแข่งขัน
 • 2.2.77.2.ตัวอย่างเช่น:
  • นาทีที่ 10 HDP
   00:00 – 10:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 00:00 น. ถึง 10:00 น.
   การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 10
  • HDP
   นาทีที่ 20 10:01 – 20:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 10:01 ถึง 20:00 น.
   การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 20
  • นาทีที่ 30 HDP
   20:01- 30:00 HDP: ผู้ชนะคือผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 20:01 – 30:00
   การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 30
  • นาทีที่ 40 HDP
   30:01 – 40:00 HDP: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 30:01 ถึง 40:00
   การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 40
  • 60th Minute HDP
   50:01- 60:00 HDP: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 50:01 ถึง 60:00
   การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 60
  • นาทีที่ 70 HDP
   60:01- 70:00 HDP: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 60:01 ถึง 70:00
   การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 70
  • 80th Minute HDP
   70:01- 80:00 HDP: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 70:01 ถึง 80:00
   การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 80
  • นาทีที่ 90 HDP
   80:01- 90:00 HDP: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 80:01 ถึง 90:00
   การเดิมพันทั้งหมดจะต้องวางในหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 90
 • 2.2.77.3. สําหรับ HDP 10 นาทีที่เฉพาะเจาะจงการเดิมพันจะตัดสินตามเวลาที่แน่นอนที่ทําประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู) จํานวนลูกเตะมุม (เตะมุม) และการจองทั้งหมด (ไพ่ที่ได้รับจากผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ) ตามที่แสดงโดยนาฬิกาตามที่เผยแพร่ในการถ่ายทอดสด
 • 2.2.77.4. หากการแข่งขันถูกระงับหรือละทิ้งการเดิมพันที่วางบน HDP เฉพาะ 10 นาทีที่ยังไม่เสร็จจะถือเป็นโมฆะ หาก HDP เฉพาะ 10 นาทีที่กําหนดเสร็จสมบูรณ์การเดิมพันจะถูกต้อง
 • 2.2.77.5. สําหรับสอง (2) นาทีสุดท้ายของการเดิมพันสด HDP 10 นาทีที่เฉพาะเจาะจงการกระทําใด ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวถึงในที่นี้จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัยดังนั้นการเดิมพันที่รอดําเนินการทั้งหมดอาจได้รับการพิจารณาให้ยอมรับ: ประตูจุดโทษและใบแดง
 • 2.2.77.6. สําหรับ 80:01-90:00 การเดิมพันจะตัดสินตามเวลาที่แน่นอนที่ทําประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู) จํานวนลูกเตะมุม (เตะมุม) และการจองทั้งหมด (ไพ่ที่ได้รับจากผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ) ตามที่แสดงโดยนาฬิกาตามที่เผยแพร่ในการถ่ายทอดสด ยกเว้นเวลาเพิ่มเติมหรือเวลาทดเวลาบาดเจ็บ

2.2.78.จุดโทษแรกที่จะทําคะแนนหรือไม่ทําคะแนน

 • 2.2.78.1. การลงโทษครั้งแรกที่จะทําคะแนนหรือไม่ทําคะแนนหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าจุดโทษของทีมแรกจะได้คะแนนหรือพลาด

2.2.79.สปอนเซอร์เสื้อชั้นนํา

 • 2.2.79.1. Top Jersey Sponsor หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าสปอนเซอร์เสื้อตัวใดจะให้ทีมที่ได้รับการสนับสนุนชนะ

2.2.80.ทวีปของหัวหน้าโค้ชชนะเลิศ

 • 2.2.80.1. Continent of Head Coach Winner หมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายทวีปต้นกําเนิดของหัวหน้าโค้ชของทีมที่จะคว้าแชมป์

2.2.81.มาร์จิ้นที่ชนะ

 • 2.2.81.1. มาร์จิ้นที่ชนะหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายผู้ชนะการแข่งขันและส่วนต่างของประตูที่จะทําระหว่างทีมเหย้าและทีมเยือน
 • 2.2.81.2. ตัวเลือกที่มีให้สําหรับการเดิมพันประเภทนี้คือตัวเลือกที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ เช่น:
  1. เจ้าบ้านชนะ 1 ประตู
  2. เจ้าบ้านชนะ 2 ประตู
  3. เจ้าบ้านชนะ 3 ประตูขึ้นไป
  4. คะแนนเป้าหมายใด ๆ เสมอ
  5. ทีมเยือนชนะ 1 ประตู
  6. ทีมเยือนชนะ 2 ประตู
  7. ทีมเยือนชนะ 3 ประตูขึ้นไป
 • 2.2.81.3. สําหรับการเดิมพันประเภทนี้ เวลาพิเศษจะไม่รวมอยู่ในการกําหนดมาร์จิ้นที่ชนะ

2.2.82.เป้าหมายถัดไป

 • 2.2.82.1. ประตูถัดไป หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายทีมเพื่อทําประตูต่อไปในการแข่งขัน

2.2.83.บทลงโทษที่ได้รับ

 • 2.2.83.1. การลงโทษที่ได้รับหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าจะได้จุดโทษในการแข่งขันหรือไม่
 • 2.2.83.2.มีตัวเลือกต่อไปนี้:
  1. ใช่
  2. ไม่ใช่

2.2.84.คะแนนสูงสุดครึ่งหนึ่ง

 • 2.2.84.1. ครึ่งคะแนนสูงสุดหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าครึ่งใดของการแข่งขันจะมีจํานวนประตูรวมมากกว่า
 • 2.2.84.2.มีตัวเลือกต่อไปนี้:
  1. ครึ่งแรก
  2. ครึ่งหลัง
  3. ผูก
 • 2.2.84.3. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว
 • 2.2.84.4.ทีมเหย้าทําคะแนนสูงสุดครึ่งแรก
  • 2.2.84.4.1. ครึ่งคะแนนสูงสุดของทีมเหย้าหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าครึ่งใดของการแข่งขันจะมีจํานวนประตูรวมในบ้านมากกว่า
  • 2.2.84.4.2. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว
 • 2.2.84.5.ทีมเยือนทําคะแนนสูงสุดในครึ่งแรก
  • 2.2.84.5.1. ครึ่งคะแนนสูงสุดของทีมเยือนหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายว่าครึ่งใดของการแข่งขันจะมีจํานวนประตูรวมของทีมเยือนมากกว่า
  • 2.2.84.5.2. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

2.2.85.คะแนนที่ถูกต้องครึ่งเวลา/เต็มเวลา

 • 2.2.85.1. คะแนนที่ถูกต้องครึ่งเวลา/เต็มเวลาหมายถึงการเดิมพันเพื่อทํานายคะแนนที่ถูกต้องในครึ่งเวลาและคะแนนสุดท้ายที่ถูกต้องเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน
 • 2.2.85.2. สําหรับการเดิมพันประเภทนี้ “4+” หมายถึงตัวเลือกการเดิมพันที่ประตูรวมที่ทําได้หลังจากเต็มเวลาต้องมีอย่างน้อยสี่ (4) จึงจะชนะการเดิมพัน
 • 2.2.85.3. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว

3. กฎการเดิมพันเหตุการณ์เฉพาะ

3.1. กฎฟุตบอล

 • 3.1.1. ในกรณีที่มีกําหนดการแข่งขันสําหรับการเล่นนอกเหนือจากเวลาปกติ (เช่น ช่วงเวลาพิเศษของการเล่นในทัวร์นาเมนต์ต่างๆ หรือการแข่งขันกระชับมิตร) การเดิมพันทั้งหมดจะถูกตัดสินเมื่อสิ้นสุดเวลาที่กําหนดนั้น
  • 3.1.1.1. ในกรณีที่เล่นน้อยกว่าเวลาปกติผู้ประกอบการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการชําระการเดิมพันทั้งหมดที่รอผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการของการแข่งขันนั้น
  • 3.1.1.2. เว้นแต่การแข่งขันที่ไม่ใช่เวลาปกติจะระบุไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ก่อนการแข่งขันฟุตบอลทั้งหมดการเดิมพันในการแข่งขันดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.1.2. หากการแข่งขันฟุตบอลถูกเลื่อนออกไป หรือถูกยกเลิกหรือระงับและไม่กลับมาแข่งขันต่อภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มการแข่งขันที่กําหนดไว้ การแข่งขันจะถือเป็นโมฆะ (โดยไม่คํานึงถึงการตัดสินใจอย่างเป็นทางการใดๆ ที่จะให้เกียรติผลการแข่งขัน) ผลของการเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขันที่ถูกละทิ้ง/ถูกระงับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 • 3.1.3. การเดิมพันครึ่งแรก (1H) ใช้กับการเล่นครึ่งแรกเท่านั้น หากการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงครึ่งแรกการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ หากการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงครึ่งหลังการเดิมพันครึ่งแรกทั้งหมดยังคงใช้ได้
 • 3.1.4. บริษัท ให้ข้อมูล (เช่นพื้นเป็นกลางใบแดงตัวจับเวลาข้อมูลสถิติวันที่เริ่มต้น ฯลฯ ) เป็นบริการและไม่รับผิดชอบใด ๆ เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสําหรับการแข่งขันใด ๆ
 • 3.1.5. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นหากมีกําหนดการแข่งขันที่จะเล่นบนพื้นเป็นกลาง (แต่เล่นบนพื้นที่ไม่เป็นกลางหรือในทางกลับกัน) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสถานที่ (ทีมเหย้าเล่นเป็นทีมเยือนหรือกลับกัน) การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากระบุชื่อทีมเหย้าและทีมเยือนผิดกลับกัน
 • 3.1.6. คะแนนจะได้รับการอัปเดตสําหรับการเดิมพันฟุตบอลสดและตลาดที่แสดงระหว่างการซื้อขายสดหมายถึงคะแนนที่แสดงในเวลาที่วางเดิมพัน ประกาศจับเวลาและใบแดงมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
 • 3.1.7. สําหรับการเดิมพันสดในระหว่างเกมในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทําที่ บริษัท ใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาดเห็นว่าเป็นอันตรายซึ่งคะแนนผลลัพธ์ประสิทธิภาพของทีมหรือผู้เล่นหนึ่งอาจได้รับผลกระทบ หรือรับประกันการเปลี่ยนแปลงอัตราต่อรอง/ราคา หรือตลาดหรือข้อมูลการเดิมพัน (“Danger Play”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการยอมรับการเดิมพันและอาจยอมรับหรือปฏิเสธการเดิมพันหลังจาก Danger Play การกระทําอื่น ๆ ทั้งหมดในเกมถือเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและการเดิมพันจะยังคงได้รับการพิจารณาเพื่อการยอมรับ
 • 3.1.8. สําหรับการเดิมพันสด อนุญาตให้วางเดิมพันได้จนถึงนาทีที่ 90 นอกเหนือจากช่วงทดเวลาบาดเจ็บเต็มเวลาสําหรับเกมส่วนใหญ่ (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท) การกระทําใด ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวถึงในหัวข้อ 3.1.8 นี้จะถือว่าเป็นการเล่นอย่างปลอดภัยดังนั้นการเดิมพันที่รอดําเนินการทั้งหมดอาจได้รับการพิจารณาให้ยอมรับ: เล่นในหรือรอบ ๆ พื้นที่จุดโทษ บทลงโทษ; และฟรีคิกที่บริษัทเห็นว่าอันตราย (ความเป็นไปได้ของประตู)
 • 3.1.9. สําหรับการเดิมพันสด การเดิมพันที่รอดําเนินการทั้งหมดจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ ณ ช่วงเวลาที่ผู้ตัดสินยุติการแข่งขันในช่วงพักครึ่งและ/หรือเต็มเวลา
 • 3.1.10. สําหรับการเดิมพันสด แต่ไม่รวม 2 นาทีสุดท้ายของ O/U เฉพาะ 15 นาที, O/U เฉพาะ 10 นาที และ HDP เฉพาะ 15 นาที การเดิมพันที่รอดําเนินการจะถูกปฏิเสธเมื่อทําประตูได้ เช่นเดียวกับการเดิมพันที่รอดําเนินการจะได้รับการยอมรับภายใต้พื้นที่ปลอดภัยเมื่อพลาดจุดโทษ
 • 3.1.11. สําหรับการเดิมพันแมตช์แฟนตาซีสด อนุญาตให้วางเดิมพันได้จนถึงนาทีที่ 90 นอกเหนือจากช่วงทดเวลาบาดเจ็บเต็มเวลาสําหรับเกมส่วนใหญ่ (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท) ตั้งแต่เวลาเริ่มการแข่งขัน (00:00 น.) เป็นต้นไปจนถึงก่อนสิ้นสุดเวลาควบคุม (นาทีที่ 90) แล้วแต่ว่าสิ่งใดจะมีผลบังคับใช้ในเกมการกระทําใด ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวถึงในที่นี้จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัยดังนั้นการเดิมพันที่รอดําเนินการทั้งหมดอาจได้รับการพิจารณาให้ยอมรับ: เล่นในหรือรอบ ๆ เขตโทษ บทลงโทษ; และฟรีคิกที่บริษัทเห็นว่าอันตราย (ความเป็นไปได้ของประตู)

3.2. บาสเก็ตบอล

 • 3.2.1. ตลาดเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันสด จะถูกตัดสินในผลลัพธ์สุดท้ายรวมถึงการทํางานล่วงเวลา (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 • 3.2.2. หากการแข่งขันไม่เริ่มในวันเริ่มต้นที่กําหนดไว้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 • 3.2.3. หากการแข่งขันเริ่มขึ้น แต่ถูกระงับหรือละทิ้งภายในสิบสองชั่วโมงของเวลาเริ่มต้นที่กําหนดไว้การเดิมพันเต็มเวลาจะยังคงถือว่าใช้ได้หากการแข่งขัน NBA อย่างน้อยสี่สิบสาม (43) นาทีหรือสามสิบห้า (35) นาทีของการแข่งขันบาสเก็ตบอลอื่น ๆ เสร็จสมบูรณ์ การเดิมพันจะถือว่าใช้ได้หากมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นการเดิมพันในการแข่งขันที่ถูกระงับหรือถูกยกเลิกจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันในตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 • 3.2.4. ผลประกอบการครึ่งปีแรกคือผลรวมของไตรมาสที่หนึ่งและสอง ผลประกอบการครึ่งหลังคือผลรวมของไตรมาสที่สามและสี่ รวมถึงช่วงต่อเวลาที่อาจเล่นได้
 • 3.2.5. ผลประกอบการไตรมาสที่สี่ไม่รวมการทํางานล่วงเวลาที่สามารถเล่นได้
 • 3.2.6. หากการแข่งขันถูกระงับหรือละทิ้งการเดิมพันในครึ่งหรือควอเตอร์ที่ยังไม่เสร็จจะถือเป็นโมฆะ หากครึ่งหรือควอเตอร์ที่กําหนดเสร็จสมบูรณ์การเดิมพันจะถูกต้อง
 • 3.2.7. คะแนนจะไม่ได้รับการอัปเดตสําหรับการเดิมพันบาสเก็ตบอลสด และแฮนดิแคปที่แสดงระหว่างการซื้อขายสดหมายถึงคะแนนเมื่อเริ่มการแข่งขัน เช่น 0-0 เวลาและคะแนนที่แสดงใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
 • 3.2.8. ทีมใดที่จะทําคะแนนได้ก่อน ตลาดตะกร้าจะตัดสินที่ทีมที่ทําคะแนนแรก หากการแข่งขันถูกระงับหรือละทิ้งหลังจากทําคะแนนแรกได้แล้วการเดิมพันจะยังคงใช้ได้
 • 3.2.9. ทีมใดที่จะทําคะแนนตะกร้าสุดท้าย ตลาดจะตัดสินให้ทีมทําคะแนนสุดท้ายของการแข่งขัน (รวมช่วงต่อเวลา) หรือครึ่ง/ควอเตอร์ที่ระบุ (ไม่รวมช่วงต่อเวลา) หากการแข่งขันถูกระงับหรือละทิ้งการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะยกเว้นการแข่งขันในตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 • 3.2.10. ตลาดพิเศษ (รวมถึงจํานวนคะแนน รีบาวน์ แอสซิสต์ สามแต้ม ฟรีโยน ฯลฯ) จะใช้ได้หากผู้เล่นทั้งสองเข้าร่วมการแข่งขัน หากผู้เล่นคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่เข้าร่วมการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ผลลัพธ์สําหรับตลาดพิเศษรวมถึงการทํางานล่วงเวลา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผลลัพธ์ทั้งหมดจะดําเนินการเมื่อมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันโดยหน่วยงานกํากับดูแล (NBA.com, FIBA.com ฯลฯ) และการเปลี่ยนแปลงสถิติที่ตามมาไม่ถูกต้องสําหรับวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน
 • 3.2.11. สถานที่เล่นในบ้าน/เยือนสําหรับการแข่งขัน NCAA มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
 • 3.2.12. ตลาดแฟนตาซีบาสเก็ตบอล (รวมถึงตลาดสด) คือการจับคู่หรือการรวมกันของทีมจากการแข่งขันที่แตกต่างกัน การแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองทีมจะต้องให้ทิปออฟในวันเดียวกันมิฉะนั้นการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ สถานที่สําหรับตลาดแฟนตาซีบาสเก็ตบอลมีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
 • 3.2.13. ในการชนะตลาดควอเตอร์ส่วนใหญ่จะตัดสินจากทีมที่ชนะจํานวนควอเตอร์มากที่สุดระหว่างการแข่งขันบาสเก็ตบอล หากผลลัพธ์ของควอเตอร์ใดควอเตอร์หนึ่งเสมอกัน ก็ไม่มีทีมใดชนะในควอเตอร์นั้น การทํางานล่วงเวลาไม่รวมอยู่ในตลาดนี้ หากการแข่งขันถูกระงับหรือละทิ้งการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

3.3. อเมริกันฟุตบอล

 • 3.3.1. ตลาดเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันสด จะถูกตัดสินในผลลัพธ์สุดท้ายรวมถึงการทํางานล่วงเวลา (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎเหล่านี้)
 • 3.3.2. หากการแข่งขันไม่เริ่มในวันเริ่มต้นที่กําหนดไว้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 • 3.3.3. หากการแข่งขันเริ่มขึ้น แต่ถูกระงับหรือละทิ้งภายในสิบสองชั่วโมงของเวลาเริ่มต้นที่กําหนดไว้การเดิมพันเต็มเวลาจะยังคงถือว่าใช้ได้หากการแข่งขันเสร็จสิ้นห้าสิบห้า (55) นาที การเดิมพันจะถือว่าใช้ได้หากมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นการเดิมพันในการแข่งขันที่ถูกระงับหรือถูกยกเลิกจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันในตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 • 3.3.4. ผลประกอบการครึ่งปีแรกคือผลรวมของไตรมาสที่หนึ่งและสอง ผลประกอบการครึ่งหลังคือผลรวมของไตรมาสที่สามและสี่ รวมถึงช่วงต่อเวลาที่อาจเล่นได้
 • 3.3.5. ผลประกอบการไตรมาสที่สี่ไม่รวมการทํางานล่วงเวลาที่สามารถเล่นได้
 • 3.3.6. หากการแข่งขันถูกระงับหรือละทิ้งการเดิมพันในครึ่งหรือควอเตอร์ที่ยังไม่เสร็จจะถือเป็นโมฆะ หากครึ่งหรือควอเตอร์ที่กําหนดเสร็จสมบูรณ์การเดิมพันจะถูกต้อง
 • 3.3.7. คะแนนจะได้รับการอัปเดตสําหรับการเดิมพันสดของอเมริกันฟุตบอลและตลาดที่แสดงระหว่างการซื้อขายสดหมายถึงคะแนนที่แสดง ณ เวลาที่วางเดิมพัน
 • 3.3.8. ทีมใดที่จะทําคะแนนได้เป็นอันดับแรก ตลาดจะตัดสินที่ทีมที่ทําคะแนนแรก หากการแข่งขันถูกระงับหรือละทิ้งหลังจากทําคะแนนแรกได้แล้วการเดิมพันจะยังคงใช้ได้
 • 3.3.9. ทีมใดที่จะทําคะแนนได้สุดท้าย ตลาดจะตัดสินที่ทีมที่ทําคะแนนสุดท้ายของการแข่งขัน (รวมถึงช่วงต่อเวลา) หากการแข่งขันถูกระงับหรือละทิ้งการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.3.10. สถานที่เล่นในบ้าน/เยือนสําหรับการแข่งขัน NCAA มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
 • 3.3.11. สําหรับการเดิมพันสดในระหว่างเกมในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทําที่ บริษัท ใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาดเห็นว่าเป็นอันตรายซึ่งคะแนนผลลัพธ์ประสิทธิภาพของทีมหรือผู้เล่นหนึ่งอาจได้รับผลกระทบ หรือรับประกันการเปลี่ยนแปลงอัตราต่อรอง/ราคา หรือข้อมูลตลาดหรือการเดิมพัน (“Danger Play”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการยอมรับการเดิมพันและอาจยอมรับหรือปฏิเสธการเดิมพันหลังจาก Danger Play การกระทําอื่น ๆ ทั้งหมดในเกมถือเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและการเดิมพันจะยังคงได้รับการพิจารณาเพื่อการยอมรับ

3.4. เบสบอล

 • 3.4.1. ชื่อเหยือกมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น การเดิมพันเบสบอลทั้งหมดจะยังคงถือว่าใช้ได้โดยไม่คํานึงถึงเหยือกเริ่มต้น
 • 3.4.2. ตลาดเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันสด จะถูกตัดสินในผลลัพธ์สุดท้ายรวมถึงโอกาสพิเศษ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎเหล่านี้) ในเบสบอลญี่ปุ่นสามารถประกาศการเสมอกันได้และในกรณีนี้การเดิมพันมันนี่ไลน์จะได้รับเงินคืน
 • 3.4.3. หากเกมไม่เริ่มในวันเริ่มต้นที่กําหนดไว้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 • 3.4.4. เพื่อให้การเดิมพันเบสบอลถือว่าถูกต้องเกมจะต้องไป 9 (เก้า) อินนิ่ง (หรือ 8.5 อินนิ่งหากทีมเหย้าเป็นผู้นํา) หากเกมถูกระงับและเสร็จสิ้นในวันถัดไปการเดิมพันทั้งหมด (ยกเว้นการเดิมพันที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข) จะถือเป็นโมฆะ
 • 3.4.5. หากเกมถูกระงับหรือเรียกในอินนิ่งพิเศษ คะแนนจะถูกกําหนดหลังจากอินนิ่งเต็มครั้งสุดท้าย เว้นแต่ทีมเหย้าจะทําคะแนนเสมอหรือนําในครึ่งล่างของอินนิ่ง ซึ่งในกรณีนี้ คะแนนจะถูกกําหนดในเวลาที่เรียกเกม
 • 3.4.6. การเดิมพัน 5 อินนิ่งแรกจะตัดสินจากผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดห้าอินนิ่ง หากห้าอินนิ่งไม่เสร็จสมบูรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.4.7. คะแนนจะได้รับการอัปเดตสําหรับการเดิมพันเบสบอลสดและตลาดที่แสดงระหว่างการซื้อขายสดหมายถึงคะแนนที่แสดงในเวลาที่วางเดิมพัน
 • 3.4.8. เกม World Baseball Classic สามารถจบลงก่อนกําหนดได้หากทีมนําสิบครั้งขึ้นไปหลังจากที่ทีมตรงข้ามตีอย่างน้อยเจ็ดอินนิ่ง หรือหากทีมนํามากกว่าสิบห้ารันหลังจากที่ทีมตรงข้ามตีอย่างน้อยห้าอินนิ่ง หากสิ่งนี้เกิดขึ้นการเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าถูกต้อง
 • 3.4.9. เกมเบสบอลนานาชาติ (เช่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก) อาจถูกเรียกก่อนกําหนด และเพื่อให้การเดิมพันถูกต้อง 6.5 อินนิ่งจะต้องเสร็จสิ้น
 • 3.4.10. สําหรับการเดิมพันสดในระหว่างเกมในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทําที่ บริษัท ใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาดเห็นว่าเป็นอันตรายซึ่งคะแนนผลลัพธ์ประสิทธิภาพของทีมหรือผู้เล่นหนึ่งอาจได้รับผลกระทบ หรือรับประกันการเปลี่ยนแปลงอัตราต่อรอง/ราคา หรือข้อมูลตลาดหรือการเดิมพัน (“Danger Play”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการยอมรับการเดิมพันและอาจยอมรับหรือปฏิเสธการเดิมพันหลังจาก Danger Play การกระทําอื่น ๆ ทั้งหมดในเกมถือเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและการเดิมพันจะยังคงได้รับการพิจารณาเพื่อการยอมรับ

3.5. ฮ็อกกี้น้ําแข็ง

 • 3.5.1 . ตลาดเต็มเวลาอาจเสนอเป็น “เวลาปกติเท่านั้น” หรือ “รวมการทํางานล่วงเวลาและการยิงจุดโทษ” หรือทั้งสองอย่าง ลูกค้าควรอ้างถึงชื่อตลาดเสมอ สําหรับการแข่งขันที่ตัดสินโดยการยิงจุดโทษทีมที่ชนะจะมีการเพิ่มหนึ่งประตูในคะแนนของพวกเขาเพื่อตัดสินผลสุดท้าย
 • 3.5.2. หากการแข่งขันไม่เริ่มในวันเริ่มต้นที่กําหนดไว้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 • 3.5.3. หากการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น แต่ถูกระงับหรือละทิ้งภายในสิบสองชั่วโมงของเวลาเริ่มต้นที่กําหนดไว้การเดิมพันเต็มเวลาจะยังคงถือว่าใช้ได้หากการแข่งขันเสร็จสิ้นห้าสิบห้า (55) นาที การเดิมพันจะถือว่าใช้ได้หากมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นการเดิมพันในการแข่งขันที่ถูกระงับหรือถูกยกเลิกจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันในตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 • 3.5.4. สําหรับการเดิมพันแบบระยะเวลา จะต้องเสร็จสิ้นระยะเวลาเพื่อให้การเดิมพันถือว่าถูกต้อง
 • 3.5.5. ผลการแข่งขันช่วงที่สามไม่รวมช่วงต่อเวลาหรือการยิงจุดโทษที่อาจเล่นได้
 • 3.5.6. การเดิมพันสดฮ็อกกี้น้ําแข็งจะตัดสินจากผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ (สามช่วงเวลา) ไม่นับผลการต่อเวลาและการยิงจุดโทษ
 • 3.5.7. คะแนนจะได้รับการอัปเดตสําหรับการเดิมพันสดฮ็อกกี้น้ําแข็งและตลาดที่แสดงระหว่างการซื้อขายสดหมายถึงคะแนนที่แสดง ณ เวลาที่วางเดิมพัน
 • 3.5.8. สําหรับการเดิมพันสดในระหว่างเกมในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทําที่ บริษัท ใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาดเห็นว่าเป็นอันตรายซึ่งคะแนนผลลัพธ์ประสิทธิภาพของทีมหรือผู้เล่นหนึ่งอาจได้รับผลกระทบ หรือรับประกันการเปลี่ยนแปลงอัตราต่อรอง/ราคา หรือข้อมูลตลาดหรือการเดิมพัน (“Danger Play”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการยอมรับการเดิมพันและอาจยอมรับหรือปฏิเสธการเดิมพันหลังจาก Danger Play การกระทําอื่น ๆ ทั้งหมดในเกมถือเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและการเดิมพันจะยังคงได้รับการพิจารณาเพื่อการยอมรับ

3.6. เทนนิส

 • 3.6.1. ตลาดมันนี่ไลน์หมายถึงผู้ชนะการแข่งขันหรือชุดที่ระบุ ตลาดแฮนดิแคปขึ้นอยู่กับชุดหรือเกม (โปรดดูชื่อตลาด) ตลาดสูง/ต่ํา และคี่/คู่ตามเกม (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 • 3.6.2. หากผู้เล่นไม่เริ่มการแข่งขันหรือการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดกับผู้เล่นคนนั้นจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.6.3. หากผู้เล่น (หรือการจับคู่) เกษียณอายุหรือถูกตัดสิทธิ์ในระหว่างการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะยกเว้นในตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 • 3.6.4. หากการแข่งขันถูกเลื่อนหรือระงับการเดิมพันทั้งหมดจะยังคงถือว่าใช้ได้หากการแข่งขันเสร็จสิ้น
 • 3.6.5. การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงถือว่าใช้ได้โดยไม่คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือพื้นผิวสนาม (รวมถึงการย้ายการแข่งขันจากสนามกลางแจ้งไปยังสนามในร่มหรือในทางกลับกัน)
 • 3.6.6. หากจํานวนเซตที่กําหนดไว้ที่จําเป็นในการชนะการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กําหนดไว้เดิมการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะยกเว้นที่กําหนดไว้โดยไม่มีเงื่อนไข
 • 3.6.7. ผู้ชนะเซตแรก (ผู้ชนะเซตที่สอง เซตที่สาม ฯลฯ) หมายถึงผลลัพธ์ของเซตที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากชุดที่ระบุไม่เสร็จสมบูรณ์
 • 3.6.8. การเดิมพันเทนนิสสดจะตัดสินจากผลการแข่งขัน (หรือชุดที่ระบุ) คะแนนจะไม่ได้รับการอัปเดตสําหรับการเดิมพันเทนนิสสด
 • 3.6.9. ตลาด Aces (double Faults ฯลฯ ) ส่วนใหญ่จะถูกตัดสินตามสถิติการแข่งขันอย่างเป็นทางการ หากผู้เล่นควรเกษียณอายุหรือถูกตัดสิทธิ์ก่อนที่การแข่งขันจะเสร็จสิ้นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.6.10. ตลาด First Ace (Double Fault ฯลฯ) จะถูกตัดสินตามสถิติการแข่งขันอย่างเป็นทางการ หากมีการตัดสินใจตลาดเอซแรก (ความผิดพลาดสองครั้ง ฯลฯ ) การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงถือว่าใช้ได้แม้ว่าการแข่งขันจะไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากการเกษียณอายุหรือถูกตัดสิทธิ์ หากไม่มีเอซ (ความผิดสองครั้ง ฯลฯ ) ในขณะที่เกษียณอายุ / ถูกตัดสิทธิ์การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.6.11. ตลาดผู้ชนะเกม หมายถึงผู้ชนะของเกมใดเกมหนึ่ง เช่น เซต 1 เกมที่ 1 เซต 1 เกม 2 เป็นต้น หากเซตไปไทเบรก ตลาดจะถูกกําหนดให้เป็นเซต 1 TB; ตั้งค่า 2 TB เป็นต้น หากมีการเกษียณอายุ/ถูกตัดสิทธิ์ระหว่างเกมที่ไม่สมบูรณ์การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ หากเกมเสร็จสิ้นโดยผู้ตัดสินที่มอบ “เกมจุดโทษ” การเดิมพันทั้งหมดในเกมนั้นจะถือเป็นโมฆะ (แม้ว่าหากเกมเสร็จสิ้นโดย “จุดโทษ” การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงใช้ได้) หากเกมถูกระงับการเดิมพันทั้งหมดจะยังคงถือว่าใช้ได้หากเกมเสร็จสมบูรณ์
 • 3.6.12. ตลาดคะแนนที่ถูกต้องของการแข่งขันหมายถึงจํานวนเซตที่แน่นอนที่ผู้เล่นแต่ละคนชนะในการแข่งขัน หากการแข่งขันไม่เสร็จสิ้นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ หากจํานวนเซตที่กําหนดไว้ที่จําเป็นในการชนะการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.6.13. ตั้งค่า X ตลาดคะแนนที่ถูกต้องหมายถึงจํานวนเกมที่แน่นอนที่ผู้เล่นแต่ละคนชนะในชุดเฉพาะ หากชุดไม่เสร็จสมบูรณ์การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ หากจํานวนเกมที่กําหนดไว้ที่จําเป็นในการชนะชุดมีการเปลี่ยนแปลงการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

3.7. แบดมินตัน

 • 3.7.1. ตลาดมันนี่ไลน์หมายถึงผู้ชนะการแข่งขันหรือชุดที่ระบุ ตลาดแฮนดิแคปขึ้นอยู่กับชุดหรือคะแนน (โปรดดูชื่อตลาด) ตลาดสูง/ต่ํา และคี่/คู่ตามคะแนน (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 • 3.7.2. หากผู้เล่นไม่เริ่มการแข่งขันหรือการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดกับผู้เล่นคนนั้นจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.7.3. หากผู้เล่น (หรือการจับคู่) เกษียณอายุหรือถูกตัดสิทธิ์ในระหว่างการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะยกเว้นในตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 • 3.7.4. หากการแข่งขันถูกเลื่อนหรือระงับการเดิมพันทั้งหมดจะยังคงถือว่าใช้ได้หากการแข่งขันกลับมาเล่นต่อก่อนหมดอายุสิบสองชั่วโมง
 • 3.7.5. ผู้ชนะเซตแรก (ผู้ชนะเซตที่สอง เซตที่สาม ฯลฯ) หมายถึงผลลัพธ์ของเซตที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากชุดที่ระบุไม่เสร็จสมบูรณ์
 • 3.7.6. การเดิมพันแบดมินตันสดจะตัดสินจากผลการแข่งขัน (หรือชุดที่ระบุ) คะแนนจะไม่ได้รับการอัปเดตสําหรับการเดิมพันแบดมินตันสด

3.8. เทเบิลเทนนิส

 • 3.8.1. ตลาดมันนี่ไลน์หมายถึงผู้ชนะการแข่งขันหรือชุดที่ระบุ ตลาดแฮนดิแคปขึ้นอยู่กับชุดหรือคะแนน (โปรดดูชื่อตลาด) ตลาดสูง/ต่ํา และคี่/คู่ตามคะแนน (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 • 3.8.2. หากผู้เล่นไม่เริ่มการแข่งขันหรือการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดกับผู้เล่นคนนั้นจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.8.3. หากผู้เล่น (หรือการจับคู่) เกษียณอายุหรือถูกตัดสิทธิ์ในระหว่างการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะยกเว้นในตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 • 3.8.4. หากการแข่งขันถูกเลื่อนหรือระงับการเดิมพันทั้งหมดจะยังคงถือว่าใช้ได้หากการแข่งขันกลับมาเล่นต่อก่อนหมดอายุสิบสองชั่วโมง
 • 3.8.5. ผู้ชนะเซตแรก (ผู้ชนะเซตที่สอง เซตที่สาม ฯลฯ) หมายถึง ผลลัพธ์ของเซตที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากชุดที่ระบุไม่เสร็จสมบูรณ์
 • 3.8.6. การเดิมพันเทเบิลเทนนิสสดจะตัดสินจากผลการแข่งขัน (หรือชุดที่ระบุ) คะแนนจะไม่ได้รับการอัปเดตสําหรับการเดิมพันสดเทเบิลเทนนิส

3.9. วอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด

 • 3.9.1. ตลาดมันนี่ไลน์หมายถึงผู้ชนะการแข่งขันหรือชุดที่ระบุ ตลาดแฮนดิแคปขึ้นอยู่กับชุดหรือคะแนน (โปรดดูชื่อตลาด) ตลาดสูง/ต่ํา และคี่/คู่ตามคะแนน (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 • 3.9.2. หากทีมไม่เริ่มการแข่งขันหรือการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดในทีมนั้นจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.9.3. หากทีมเกษียณอายุหรือถูกตัดสิทธิ์ในระหว่างการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะยกเว้นในตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 • 3.9.4. หากการแข่งขันถูกเลื่อนหรือระงับการเดิมพันทั้งหมดจะยังคงถือว่าใช้ได้หากการแข่งขันกลับมาเล่นต่อก่อนหมดอายุสิบสองชั่วโมง
 • 3.9.5. ผู้ชนะเซตแรก (ผู้ชนะเซตที่สอง เซตที่สาม ฯลฯ) หมายถึงผลลัพธ์ของเซตที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากชุดที่ระบุไม่เสร็จสมบูรณ์
 • 3.9.6. การเดิมพันวอลเลย์บอลสดจะตัดสินจากผลการแข่งขัน (หรือชุดที่ระบุ) คะแนนจะไม่ได้รับการอัปเดตสําหรับการเดิมพันวอลเลย์บอลสด

3.10. ฮอกกี้สนาม

 • 3.10.1. ตลาดเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันสด จะถูกตัดสินในผลลัพธ์สุดท้ายเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ การต่อเวลาพิเศษ ประตูทอง และการยิงจุดโทษไม่นับรวมในตลาดเต็มเวลา (อาจมีการเสนอตลาดเฉพาะสําหรับช่วงต่อเวลาพิเศษ (ET) และการยิงจุดโทษ (PEN) สําหรับการเดิมพัน)
 • 3.10.2. หากการแข่งขันถูกเลื่อน ระงับ หรือละทิ้ง และไม่กลับมาแข่งขันต่อภายในสิบสองชั่วโมงของเวลาเริ่มต้นที่กําหนดไว้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันในตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะถือว่าใช้ได้หากมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • 3.10.3. ตลาดครึ่งปีแรกหมายถึงผลลัพธ์ของครึ่งแรก การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากครึ่งที่ระบุไม่เสร็จสมบูรณ์
 • 3.10.4. การเดิมพันสดฮอกกี้สนามจะตัดสินจากผลการแข่งขันเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ
 • 3.10.5. คะแนนจะได้รับการอัปเดตสําหรับการเดิมพันสดของ Field Hockey และตลาดที่แสดงระหว่างการซื้อขายสดหมายถึงคะแนนที่แสดง ณ เวลาที่วางเดิมพัน
 • 3.10.6. สําหรับการเดิมพันสดในระหว่างเกมในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทําที่ บริษัท ใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาดเห็นว่าเป็นอันตรายซึ่งคะแนนผลลัพธ์ประสิทธิภาพของทีมหรือผู้เล่นหนึ่งอาจได้รับผลกระทบ หรือรับประกันการเปลี่ยนแปลงอัตราต่อรอง/ราคา หรือข้อมูลตลาดหรือการเดิมพัน (“การเล่นอันตราย”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการยอมรับการเดิมพันและอาจยอมรับหรือปฏิเสธการเดิมพันหลังจากการเล่นอันตราย การกระทําอื่น ๆ ทั้งหมดในเกมถือเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและการเดิมพันจะยังคงได้รับการพิจารณาเพื่อการยอมรับ

3.11. สนุกเกอร์และพูล

 • 3.11.1. ตลาดมันนี่ไลน์และแฮนดิแคปหมายถึงผู้ชนะการแข่งขัน ตลาดสูง/ต่ํา และคี่/คู่ขึ้นอยู่กับจํานวนเฟรม/ชั้นวาง (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 • 3.11.2. หากผู้เล่นไม่เริ่มการแข่งขันหรือการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดกับผู้เล่นคนนั้นจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.11.3. หากการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น แต่ยังไม่เสร็จสิ้นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะยกเว้นการเดิมพันในตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 • 3.11.4. การเดิมพันสดสนุ๊กเกอร์และพูลจะตัดสินจากผลการแข่งขัน (หรือเฟรม/แร็คที่ระบุ) คะแนนจะไม่ได้รับการอัปเดตสําหรับการเดิมพันสดสนุ๊กเกอร์และพูล
 • 3.11.5. สําหรับตลาดแต่ละเฟรม ตลาดสูง/ต่ํา และตลาดคี่/คู่ หมายถึงจํานวนคะแนนทั้งหมดในเฟรมนั้น
 • 3.11.6. ผู้เล่นคนใดจะหม้อแดงแรก? ตลาดหมายถึงผู้เล่นที่วางลูกบอลสีแดงตามกฎหมายลูกแรกในการแข่งขันหรือกรอบที่กําหนด เช่น การใส่สีแดงในขณะที่ไม่ได้ทําฟาล์ว การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงใช้ได้บนชั้นวางเดิม)
 • 3.11.7. ผู้เล่นคนใดแข่งถึง 30 คะแนน? ตลาดหมายถึงผู้เล่นคนใดจะเป็นคนแรกที่ทําคะแนนได้สามสิบคะแนนในเฟรมที่กําหนด การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงใช้ได้บนชั้นวางเดิม)
 • 3.11.8. ตลาดเบรกสูงสุดหมายถึงจํานวนคะแนนที่ทําได้ใน “เบรก” โดยผู้เล่นหรือผู้เล่นในเฟรม แมตช์ หรือทัวร์นาเมนต์ที่ระบุ
 • 3.11.9. จํานวนตลาดศตวรรษทั้งหมดหมายถึงจํานวน “เบรก” 100 คะแนนขึ้นไปในการแข่งขันหรือทัวร์นาเมนต์เฉพาะ

3.12. กอล์ฟ

 • 3.12.1. การเดิมพันกอล์ฟทั้งหมดจะถูกตัดสินตามผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
 • 3.12.2. หากผู้เล่นไม่เริ่มทัวร์นาเมนต์หรือรอบเฉพาะการเดิมพันทั้งหมดกับผู้เล่นคนนั้นจะถือเป็นโมฆะ หากนักกอล์ฟเกษียณอายุหรือถูกตัดสิทธิ์ในระหว่างการแข่งขันหรือรอบที่กําหนด
 • 3.12.3. หากทัวร์นาเมนต์หรือรอบที่ระบุล่าช้าหรือถูกระงับการเดิมพันทั้งหมดจะยังคงใช้ได้เป็นเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากเวลาสิ้นสุดที่กําหนดไว้
 • 3.12.4.Outright (ผู้ชนะทัวร์นาเมนต์)
  • 3.12.4.1. “ผู้เล่นคนอื่น” หรือ “สนาม” หมายถึงนักกอล์ฟทุกคนที่ไม่มีชื่ออยู่ในตลาดทันที
  • 3.12.4.2. ตลาดเอาท์ไรท์จะถูกตัดสินที่ผู้ชนะทัวร์นาเมนต์และผลการเพลย์ออฟจะถูกนํามาพิจารณา
  • 3.12.4.3. หากการแข่งขันสั้นลงโดยเจ้าหน้าที่ (เช่น จํานวนหลุมที่กําหนดไว้ไม่เสร็จสมบูรณ์) การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงใช้ได้หากมีการประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการเล่นเพิ่มเติมหลังจากวางเดิมพันแล้ว การเดิมพันนั้นจะถือเป็นโมฆะ หากไม่มีการประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.12.5.การจับคู่ทัวร์นาเมนต์
  • 3.12.5.1. การจับคู่ทัวร์นาเมนต์หมายถึงนักกอล์ฟที่มีคะแนนต่ําสุดในระหว่างการแข่งขัน (โดยปกติคือ 72 หลุม) หากจํานวนหลุมที่เล่นลดลงจากที่กําหนดไว้การเดิมพันจะยังคงใช้ได้หากมีการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
  • 3.12.5.2. นักกอล์ฟทั้งสองคนต้องทีออฟเพื่อให้การเดิมพันถูกต้อง นักกอล์ฟที่จบหลุมมากที่สุด (ไม่รวมเพลย์ออฟ) จะเป็นผู้ชนะ หากนักกอล์ฟทําจํานวนหลุมเท่ากัน (ไม่รวมเพลย์ออฟอีกครั้ง) ผู้เล่นที่มีคะแนนต่ําสุดจะเป็นผู้ชนะ
  • 3.12.5.3. หากนักกอล์ฟถอนตัวหรือถูกตัดสิทธิ์หลังจากทีออฟ จะถือว่าผู้เล่นคนอื่นเป็นผู้ชนะ อย่างไรก็ตามหากผู้เล่นถอนตัวหรือถูกตัดสิทธิ์หลังจากที่ผู้เล่นคนอื่นพลาดการตัดตัวแล้วนักกอล์ฟที่เล่นหลุมมากที่สุดจะยังคงได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะ
  • 3.12.5.4. หากนักกอล์ฟทั้งสองถอนตัวหรือถูกตัดสิทธิ์ในรอบเดียวกันการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะโดยไม่คํานึงถึงจํานวนหลุมที่ผู้เล่นแต่ละคนทําสําเร็จ
 • 3.12.6.การแข่งขันรอบ
  • 3.12.6.1. การแข่งขันแบบออกรอบ หมายถึง นักกอล์ฟที่มีคะแนนต่ําสุดใน 18 หลุมที่กําหนด ไม่รวมเพลย์ออฟ
  • 3.12.6.2. นักกอล์ฟทั้งสองต้องทีออฟเพื่อให้การเดิมพันถูกต้อง หากนักกอล์ฟถอนตัวหรือถูกตัดสิทธิ์หลังจากทีออฟ จะถือว่าผู้เล่นอีกคนเป็นผู้ชนะ อย่างไรก็ตามหากผู้เล่นที่ถูกตัดสิทธิ์ได้เริ่มรอบถัดไปแล้วคะแนนเดิมจะยังคงใช้ได้
 • 3.12.7.ปัดสูง/ต่ํา
  • 3.12.7.1. ตลาดแบบ Round Over/Under หมายถึงคะแนนของนักกอล์ฟ (หรือนักกอล์ฟ) ใน 18 หลุมที่กําหนด ไม่รวมเพลย์ออฟ
  • 3.12.7.2. นักกอล์ฟต้องทีออฟเพื่อให้การเดิมพันถูกต้อง หากนักกอล์ฟเล่นไม่ครบ 18 หลุมที่กําหนด การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.12.8.แต่ละหลุมสูง/ต่ํา
  • 3.12.8.1. แต่ละหลุม ตลาดสูง/ต่ําหมายถึงคะแนนของนักกอล์ฟ (หรือนักกอล์ฟ) ในแต่ละหลุมของรอบที่ระบุ
  • 3.12.8.2. หากนักกอล์ฟ (หรือนักกอล์ฟ) ไม่จบหลุม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

3.13. มอเตอร์สปอร์ต

 • 3.13.1. มอเตอร์สปอร์ตรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง Formula One, Moto GP และ A1GP
 • 3.13.2. ตําแหน่งโพเดียมจะนับเป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยไม่คํานึงถึงการตัดสิทธิ์หรือการแก้ไขผลการแข่งขันในภายหลัง หากไม่มีพิธีขึ้นโพเดียมผลลัพธ์ก็คือประกาศโดยหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องทันทีหลังจากสิ้นสุดการแข่งขัน ตลาดที่มีคุณสมบัติจะขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่มีคุณสมบัติขั้นสุดท้ายที่ประกาศโดยหน่วยงานกํากับดูแลทันทีหลังจากสิ้นสุดการคัดเลือก
 • 3.13.3. หากสถานที่ที่กําหนดไว้มีการเปลี่ยนแปลงการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.13.4. หากการแข่งขันถูกเลื่อนออกไปการเดิมพันทั้งหมดจะยังคงถือว่าใช้ได้หากการแข่งขันเริ่มขึ้นก่อนหมดอายุสี่สิบแปดชั่วโมงมิฉะนั้นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ หากการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น แต่ยังไม่เสร็จสิ้นการเดิมพันทั้งหมดจะยังคงใช้ได้หากมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากไม่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.13.5. การแข่งขันรถยนต์จะถือว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อได้รับสัญญาณเพื่อเริ่มรอบวอร์มอัพ หากคู่แข่งไม่พร้อมที่จะเริ่มจากกริด (หรือพิทเลน) การเดิมพันกับนักแข่งคนนั้นจะถือเป็นโมฆะ หากผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเริ่มรอบคัดเลือกอย่างเป็นทางการการเดิมพันตําแหน่งโพลโพซิชั่นกับนักแข่งคนนั้นจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.13.6. ในตลาด Head to Head นักแข่งทั้งสองจะต้องเริ่มการแข่งขัน (หรือรอบคัดเลือกอย่างเป็นทางการ) เพื่อให้การเดิมพันถูกต้อง นักแข่งที่มีตําแหน่งเข้าเส้นชัยที่ดีกว่าจะได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะ หากนักแข่งทั้งสองคนเข้าเส้นชัยไม่จบผู้เข้าแข่งขันที่จบรอบมากที่สุดจะถือว่าเป็นผู้ชนะ หากบันทึกจํานวนรอบเท่ากันสําหรับนักแข่งทั้งสองคนการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะเว้นแต่จะมีการประกาศตําแหน่งการจบอย่างเป็นทางการ
 • 3.13.7. ตลาดรอบที่เร็วที่สุดจะตัดสินจากนักแข่งหรือทีมที่มีเวลาต่อรอบที่เร็วที่สุดในระหว่างการแข่งขัน
 • 3.13.8. จํานวนตลาดผู้เข้าเส้นชัยจําแนกจะถูกตัดสินจากผลอย่างเป็นทางการที่ประกาศโดยหน่วยงานกํากับดูแล
 • 3.13.9. การเดิมพันสดมอเตอร์สปอร์ตจะตัดสินจากผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการของการแข่งขันที่ระบุ
 • 3.13.10. ตลาดคี่/คู่ขึ้นอยู่กับตําแหน่งสุดท้ายตามที่ประกาศโดยหน่วยงานกํากับดูแล ตัวอย่างเช่น หากไดรเวอร์ A จบในตําแหน่งที่ 1 ผลลัพธ์จะเป็นเลขคี่ หากไดรเวอร์ B จบในตําแหน่งที่ 2 ผลลัพธ์จะเท่ากัน หากผู้ขับขี่ไม่ได้รับการจัดประเภทอย่างเป็นทางการการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน
 • 3.13.11. ตลาดมาร์จิ้นที่ชนะจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของเวลา (เป็นวินาที) ระหว่างไดรเวอร์ที่เลือกตามที่ประกาศโดยหน่วยงานกํากับดูแล Over หมายความว่าความแตกต่างของเวลาจะมากกว่าแฮนดิแคป ในขณะที่ Under หมายความว่าความแตกต่างของเวลาจะน้อยกว่าแฮนดิแคปที่เสนอ หากความแตกต่างของเวลาตรงกับแฮนดิแคปทุกประการการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน

3.14. แฮนด์บอล

 • 3.14.1. ตลาดเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันสด จะถูกตัดสินในผลลัพธ์สุดท้ายเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ การต่อเวลาพิเศษและการยิงจุดโทษไม่นับรวมสําหรับตลาดเต็มเวลา
 • 3.14.2. หากการแข่งขันถูกเลื่อน ระงับ หรือละทิ้ง และไม่กลับมาแข่งขันต่อภายในสิบสองชั่วโมงของเวลาเริ่มต้นที่กําหนดไว้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันในตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะถือว่าใช้ได้หากมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • 3.14.3. การเดิมพันแฮนด์บอลสดจะตัดสินจากผลการแข่งขันเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ
 • 3.14.4. คะแนนจะไม่ได้รับการอัปเดตสําหรับการเดิมพันแฮนด์บอลสด

3.15 โปโลน้ํา

 • 3.15.1. ตลาดเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันสด จะถูกตัดสินในผลลัพธ์สุดท้ายเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ (สี่ไตรมาส) การต่อเวลาพิเศษและการยิงจุดโทษไม่นับรวมสําหรับตลาดเต็มเวลา
 • 3.15.2. หากการแข่งขันถูกเลื่อน ระงับ หรือละทิ้ง และไม่กลับมาแข่งขันต่อภายในสิบสองชั่วโมงของเวลาเริ่มต้นที่กําหนดไว้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันในตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะถือว่าใช้ได้หากมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • 3.15.3. ตลาดครึ่งปีแรกหมายถึงผลลัพธ์ของไตรมาสแรกและไตรมาสที่สอง การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากครึ่งที่ระบุไม่เสร็จสมบูรณ์
 • 3.15.4. การเดิมพันสดโปโลน้ําจะตัดสินจากผลการแข่งขันเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ
 • 3.15.5. คะแนนจะไม่ได้รับการอัปเดตสําหรับการเดิมพันสดโปโลน้ํา

3.16. มวย

 • 3.16.1. การเดิมพันในการต่อสู้ที่เลื่อนออกไปจะยังคงถือว่าใช้ได้หากการต่อสู้เกิดขึ้นภายในสิบสี่วันนับจากวันที่เริ่มต้นเดิม
 • 3.16.2. สําหรับตลาดมันนี่ไลน์ (ซึ่งไม่มีตัวเลือกการจับฉลากสําหรับการเดิมพัน) การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากผลการต่อสู้เสมอกัน หากมีการเสนออัตราต่อรองสําหรับการเสมอเป็นตัวเลือกการเดิมพันที่สาม, และการต่อสู้จบลงด้วยการเสมอกัน, การเดิมพันตัวเลือกการจับฉลากจะจ่ายเป็นผู้ชนะและการเดิมพันของนักมวยสองคนจะหายไป.
 • 3.16.3. การต่อสู้จะถือว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อเสียงระฆังดังขึ้นในช่วงเริ่มต้นของรอบแรก หากนักมวยคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่สามารถเริ่มการต่อสู้ได้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ หากนักมวยไม่ตอบระฆังเพื่อเริ่มรอบหรือถูกตัดสิทธิ์ระหว่างรอบให้ถือว่าคู่ต่อสู้ชนะในรอบที่แล้ว
 • 3.16.4. การเดิมพันทั้งหมดจะถูกตัดสินตามการตัดสินใจอย่างเป็นทางการที่ให้ไว้ในสังเวียนทันทีหลังจากการต่อสู้ การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในภายหลังจะไม่ได้รับการยอมรับเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน
 • 3.16.5. การชนะน็อคเอาท์ (KO) ยังรวมถึงการน็อกเอาต์ทางเทคนิค (TKO) หรือการชนะโดยการตัดสิทธิ์ (DSQ) การตัดสินคะแนนรวมถึงการตัดสินใจทางเทคนิค (TD) และการเสมอกันรวมถึงการเสมอทางเทคนิค
 • 3.16.6. การเดิมพันสูง/ต่ําหมายถึงจํานวนรอบที่เกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้ เช่น ต่ํากว่า 9.5 หมายความว่าการต่อสู้สิ้นสุดลงก่อนหนึ่งนาทีสามสิบวินาทีของรอบที่ 9 ในขณะที่ Over 9.5 หมายความว่าการต่อสู้สิ้นสุดลงหลังจากหนึ่งนาที 30 วินาทีของรอบที่ 9 (รวมถึงการตัดสินคะแนน)

3.16.7.ยูเอฟซี

 • 3.16.7.1. กฎ UFC ยังใช้กับการต่อสู้ที่ได้รับการส่งเสริมโดยองค์กรศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) อื่นๆ
 • 3.16.7.2. การเดิมพันในการต่อสู้ที่เลื่อนออกไปจะยังคงถือว่าใช้ได้หากการต่อสู้เกิดขึ้นภายในสิบสี่วันนับจากวันที่เริ่มต้นเดิม
 • 3.16.7.3. หากการต่อสู้จบลงด้วยการเสมอกันการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

3.17. โผ

 • 3.17.1. มันนี่ไลน์และตลาดหมายถึงผู้ชนะการแข่งขัน ตลาดแฮนดิแคปและสูง/ต่ําขึ้นอยู่กับจํานวนชุด (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 • 3.17.2. หากการแข่งขันถูกเลื่อนออกไปและไม่เริ่มภายในสิบสองชั่วโมงของเวลาเริ่มต้นที่กําหนดไว้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.17.3. หากผู้เล่นไม่เริ่มการแข่งขันหรือการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดกับผู้เล่นคนนั้นจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.17.4. หากการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น แต่ยังไม่เสร็จสิ้นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.17.5. การเดิมพันปาเป้าสดจะตัดสินจากผลการแข่งขัน คะแนนจะไม่ได้รับการอัปเดตสําหรับการเดิมพันปาเป้าสด
 • 3.17.6. ตลาด “180s” หมายถึงจํานวน “180s” สูงสุดที่โยนในการแข่งขัน

3.18. คริกเก็ต

 • 3.18.1 . สําหรับการแข่งขันแบบจํากัดโอเวอร์ (รวมถึง ODI และ Twenty20) การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการตามกฎการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม หากผลลัพธ์ถูกกําหนดโดยซูเปอร์โอเวอร์ โบว์ลิ่งเอาท์ โยนเหรียญ ฯลฯ การเดิมพันการแข่งขันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.18.2. หาก “ไม่มีผลลัพธ์” เป็นผลอย่างเป็นทางการหรือกฎการแข่งขันไม่ประกาศผู้ชนะการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.18.3. หากการแข่งขันถูกเลื่อนหรือระงับการเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้หากการแข่งขันกลับมาทํางานต่อภายในเวลาหมดอายุ 48 ชั่วโมง
 • 3.18.4. ตลาดการแข่งขันทดสอบจะนําเสนอในรูปแบบ 1X2 1 หมายถึงทีมที่มีชื่อก่อน (โดยปกติคือทีมเหย้า); X หมายถึงเกมที่ส่งผลให้เสมอกัน 2 หมายถึงทีมที่มีชื่อเป็นอันดับสอง (โดยปกติคือทีมเยือน) หากการแข่งขันทดสอบจบลงด้วย “เสมอ” (แตกต่างจาก “เสมอ”) หากการแข่งขันถูกยกเลิกเนื่องจากการแทรกแซงจากภายนอกการเดิมพันทั้งหมดอาจถูกประกาศให้เป็นโมฆะ
 • 3.18.5. ตลาดการวิ่งส่วนใหญ่หมายถึงผู้เล่นที่ทําคะแนนได้มากที่สุดระหว่างการแข่งขันหรืออินนิ่งที่เฉพาะเจาะจง ผู้เล่นทั้งสองต้องอยู่ที่รอยพับการตีอย่างน้อยหนึ่งลูกเพื่อให้การเดิมพันถูกต้อง หาก “ไม่มีผลลัพธ์” เป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการการเดิมพันทั้งหมดในตลาดนี้จะถือเป็นโมฆะยกเว้นตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 • 3.18.6. ตลาด Wickets ส่วนใหญ่หมายถึงผู้เล่นที่ทําประตูได้มากที่สุดระหว่างการแข่งขันหรืออินนิ่งเฉพาะ ผู้เล่นทั้งสองต้องโยนลูกบอลอย่างน้อยหนึ่งลูกเพื่อให้การเดิมพันถูกต้อง หาก “ไม่มีผลลัพธ์” เป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการการเดิมพันทั้งหมดในตลาดนี้จะถือเป็นโมฆะยกเว้นตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 • 3.18.7. ตลาด Sixes ส่วนใหญ่หมายถึงทีมที่ทําคะแนนได้มากที่สุดระหว่างการแข่งขันหรืออินนิ่งเฉพาะ การเดิมพันจะใช้ได้หากมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ หาก “ไม่มีผลลัพธ์” เป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการการเดิมพันทั้งหมดในตลาดนี้จะถือเป็นโมฆะยกเว้นตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 • 3.18.8. ตลาด Man Out ถัดไปหมายถึงผู้เล่นคนใดถูกไล่ออกก่อนในการแข่งขันหรืออินนิ่งเฉพาะ หากผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเกษียณอายุการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ หากไม่มีผู้เล่นคนใดถูกไล่ออกการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ การเดิมพันทั้งหมดในตลาดที่ตัดสินจะถือว่าใช้ได้ แม้ว่า “ไม่มีผลลัพธ์” จะเป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการก็ตาม
 • 3.18.9. ตลาดการวิ่งทั้งหมดหมายถึงจํานวนการวิ่งทั้งหมดที่ผู้เล่นหรือทีมทําคะแนนได้ในระหว่างการแข่งขันหรืออินนิ่งเฉพาะ ผู้เล่นต้องอยู่ที่รอยพับการตีอย่างน้อยหนึ่งลูกเพื่อให้การเดิมพันถูกต้อง หาก “ไม่มีผลลัพธ์” เป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการการเดิมพันทั้งหมดในตลาดนี้จะถือเป็นโมฆะยกเว้นตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข

3.19. รักบี้ยูเนี่ยน

 • 3.19.1. ตลาดเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันสด จะถูกตัดสินในผลลัพธ์สุดท้ายเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ (80 นาที) การต่อเวลาพิเศษไม่นับรวมสําหรับตลาดเต็มเวลา ตลาด Rugby Sevens จะถูกตัดสินเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ (โดยปกติคือ 14 หรือ 20 นาที) การต่อเวลาพิเศษไม่นับรวมสําหรับตลาด Rugby Sevens แบบเต็มเวลา
 • 3.19.2. หากการแข่งขันถูกเลื่อน ระงับ หรือละทิ้ง และไม่กลับมาแข่งขันต่อภายในสิบสองชั่วโมงของเวลาเริ่มต้นที่กําหนดไว้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันในตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะถือว่าใช้ได้หากมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • 3.19.3. ตลาดครึ่งปีแรกหมายถึงผลลัพธ์ของครึ่งแรกเท่านั้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากครึ่งที่ระบุไม่เสร็จสมบูรณ์
 • 3.19.4. การเดิมพันสดของรักบี้ยูเนี่ยนจะตัดสินจากผลการแข่งขันเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ
 • 3.19.5. คะแนนจะได้รับการอัปเดตสําหรับการเดิมพันสดของ Rugby Union และตลาดที่แสดงระหว่างการซื้อขายสดหมายถึงคะแนนที่แสดง ณ เวลาที่วางเดิมพัน
 • 3.19.6. สําหรับการเดิมพันสดในระหว่างเกมในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทําที่ บริษัท ใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาดเห็นว่าเป็นอันตรายซึ่งคะแนนผลลัพธ์ประสิทธิภาพของทีมหรือผู้เล่นหนึ่งอาจได้รับผลกระทบ หรือรับประกันการเปลี่ยนแปลงอัตราต่อรอง/ราคา หรือตลาดหรือข้อมูลการเดิมพัน (“Danger Play”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการยอมรับการเดิมพันและอาจยอมรับหรือปฏิเสธการเดิมพันหลังจาก Danger Play การกระทําอื่น ๆ ทั้งหมดในเกมถือเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและการเดิมพันจะยังคงได้รับการพิจารณาเพื่อการยอมรับ

3.20. รักบี้ลีก

 • 3.20.1. ตลาดเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันสด จะถูกตัดสินจากผลสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน รวมถึงช่วงต่อเวลาพิเศษที่สามารถเล่นได้
 • 3.20.2. หากการแข่งขันถูกเลื่อน ระงับ หรือละทิ้ง และไม่กลับมาแข่งขันต่อภายในสิบสองชั่วโมงของเวลาเริ่มต้นที่กําหนดไว้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันในตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะถือว่าใช้ได้หากมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • 3.20.3. ตลาดครึ่งปีแรกหมายถึงผลลัพธ์ของครึ่งแรกเท่านั้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากครึ่งที่ระบุไม่เสร็จสมบูรณ์
 • 3.20.4. การเดิมพันสดรักบี้ลีกจะตัดสินจากผลการแข่งขัน รวมถึงช่วงต่อเวลาพิเศษที่สามารถเล่นได้
 • 3.20.5. คะแนนจะได้รับการอัปเดตสําหรับการเดิมพันสดของ Rugby League และตลาดที่แสดงระหว่างการซื้อขายสดหมายถึงคะแนนที่แสดง ณ เวลาที่วางเดิมพัน
 • 3.20.6. สําหรับการเดิมพันสดในระหว่างเกมในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทําที่ บริษัท ใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาดเห็นว่าเป็นอันตรายซึ่งคะแนนผลลัพธ์ประสิทธิภาพของทีมหรือผู้เล่นหนึ่งอาจได้รับผลกระทบ หรือรับประกันการเปลี่ยนแปลงอัตราต่อรอง/ราคา หรือข้อมูลตลาดหรือการเดิมพัน (“การเล่นอันตราย”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการยอมรับการเดิมพันและอาจยอมรับหรือปฏิเสธการเดิมพันหลังจากการเล่นอันตราย การกระทําอื่น ๆ ทั้งหมดในเกมถือเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและการเดิมพันจะยังคงได้รับการพิจารณาเพื่อการยอมรับ

3.21. กรีฑา

 • 3.21.1. ตลาด Outright (เพื่อคว้าเหรียญทอง) หมายถึงผู้ชนะการแข่งขันกรีฑาแต่ละรายการ
 • 3.21.2. ตลาดมันนี่ไลน์หมายถึงคู่แข่งที่มีตําแหน่งที่ดีที่สุดในเหตุการณ์ (หรือความร้อนที่ระบุ) หากนักกีฬาเพียงคนเดียวเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันการเดิมพันกับคู่แข่งนั้นจะชนะการเดิมพัน หากนักกีฬาทั้งสองคนไม่สามารถไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้ผู้เข้าแข่งขันที่มีการจัดประเภทที่ดีกว่าในระหว่างการคัดเลือกจะได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะ
 • 3.21.3. ตําแหน่งโพเดียมจะเป็นผลอย่างเป็นทางการที่ตัดสินการเดิมพันทั้งหมด การตัดสิทธิ์หรือการแก้ไขผลในภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน
 • 3.21.4. หากกิจกรรมถูกเลื่อน ระงับ หรือละทิ้ง และไม่กลับมาแข่งขันต่อภายในสิบสองชั่วโมงของเวลาเริ่มต้นที่กําหนดไว้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.21.5. หากนักกีฬาไม่สามารถเริ่มการแข่งขันได้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ นักกีฬาจะถือว่าได้เริ่มการแข่งขันหากพวกเขาได้เข้าร่วมในขอบเขตที่จําเป็นในการบันทึกผลการแข่งขันหรือการจําแนกประเภทอย่างเป็นทางการ (รวมถึง DSQ (ถูกตัดสิทธิ์) แต่ไม่รวม DNS (ไม่ได้เริ่ม))

3.22. ว่ายน้ํา

 • 3.22.1. ตลาด Outright (เพื่อชิงเหรียญทอง) หมายถึงผู้ชนะการแข่งขันว่ายน้ําแต่ละครั้ง
 • 3.22.2. ตลาดมันนี่ไลน์หมายถึงคู่แข่งที่มีตําแหน่งที่ดีที่สุดในเหตุการณ์ (หรือความร้อนที่ระบุ) หากนักว่ายน้ําเพียงคนเดียวไปถึงรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันการเดิมพันกับคู่แข่งนั้นจะชนะการเดิมพัน หากนักว่ายน้ําทั้งสองคนไม่สามารถไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้ผู้เข้าแข่งขันที่มีการจัดประเภทที่ดีกว่าในระหว่างการคัดเลือกจะได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะ
 • 3.22.3. ตําแหน่งโพเดียมจะเป็นผลอย่างเป็นทางการที่ตัดสินการเดิมพันทั้งหมด การตัดสิทธิ์หรือการแก้ไขผลในภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน
 • 3.22.4. หากกิจกรรมถูกเลื่อน ระงับ หรือละทิ้ง และไม่กลับมาแข่งขันต่อภายในสิบสองชั่วโมงของเวลาเริ่มต้นที่กําหนดไว้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.22.5. หากนักว่ายน้ําไม่สามารถเริ่มการแข่งขันได้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

3.23. ฟุตบอลชายหาด

 • 3.23.1. การเดิมพันทั้งหมดจะถูกตัดสินหลังจากผลของการเล่นสามช่วงเวลาเต็ม (ครั้งละสิบสองนาที) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบริษัท
 • 3.23.2. หากเกมเริ่มก่อนเวลาที่กําหนดการเดิมพันใด ๆ ที่ไม่ได้ถ่ายทอดสดหลังจากเริ่มก่อนกําหนด แต่ก่อนเริ่มตามกําหนดการจะถือเป็นโมฆะ การเดิมพันสดที่วางระหว่างการเดิมพันสดถือว่าถูกต้องและการเดิมพันสดจะถือว่าเริ่มขึ้นเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแม้ว่าจะเร็วกว่าเวลาที่กําหนดก็ตาม
 • 3.23.3. การต่อเวลาพิเศษและการยิงจุดโทษจะไม่นับรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพันและการตัดสินคดี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • 3.23.4. หากการแข่งขันถูกระงับ ละทิ้ง หรือยุติ การแข่งขันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ การแข่งขันจะถูกประกาศให้เป็นโมฆะโดยไม่คํานึงถึงการตัดสินใจอย่างเป็นทางการเพื่อให้เกียรติผลการแข่งขัน การยุติการเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขันที่เป็นโมฆะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 • 3.23.5. บริษัทให้ข้อมูลสถานที่ (เช่น สนามเป็นกลาง) เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เท่านั้น และไม่รับผิดชอบใดๆ หากสถานที่ที่เป็นกลางที่ระบุไว้นั้นถูกต้องหรือไม่ เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องทราบสถานที่ที่ถูกต้องสําหรับการแข่งขันใดๆ
 • 3.23.6. สําหรับการเดิมพันสดในระหว่างเกมในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทําที่ บริษัท ใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาดเห็นว่าเป็นอันตรายซึ่งคะแนนผลลัพธ์ประสิทธิภาพของทีมหรือผู้เล่นหนึ่งอาจได้รับผลกระทบ หรือรับประกันการเปลี่ยนแปลงอัตราต่อรอง/ราคา หรือตลาดหรือข้อมูลการเดิมพัน (“การเล่นอันตราย”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการยอมรับการเดิมพันและอาจยอมรับหรือปฏิเสธการเดิมพันหลังจากการเล่นอันตราย การกระทําอื่น ๆ ทั้งหมดในเกมถือเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและการเดิมพันจะยังคงได้รับการพิจารณาเพื่อการยอมรับ
 • 3.23.7. สําหรับการเดิมพันสด การเดิมพันที่รอดําเนินการทั้งหมดจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ ณ ช่วงเวลาที่ผู้ตัดสินสิ้นสุดการแข่งขันเมื่อสิ้นสุดแต่ละช่วงเวลาและ/หรือเต็มเวลา
 • 3.23.8.ประเภทการเดิมพันฟุตบอลชายหาด
  • 3.23.8.1.บริษัทเสนอประเภทการเดิมพันดังต่อไปนี้:
   • 3.23.8.1.1.ไม่ใช่การเดิมพันสด
    • 3.23.8.1.1.1. เอเชียนแฮนดิแคป – หมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะทําประตูได้มากที่สุดโดยพิจารณาจากคะแนนสุดท้ายรวมถึงแฮนดิแคป
    • 3.23.8.1.1.2. คี่/คู่- หมายถึงการเดิมพันที่กําหนดโดยจํานวนประตูทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการเล่นสามช่วงเต็ม (ครั้งละสิบสองนาที) เป็นเลขคี่หรือคู่
    • 3.23.8.1.1.3. สูง/ต่ํา- หมายถึงการเดิมพันจํานวนประตูทั้งหมดที่จะทําได้ในสามช่วงเวลาเต็มของการเล่นปกติ (ครั้งละสิบสองนาที) ไม่รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ
   • 3.23.8.1.2.ในการเดิมพัน (“สด”)
    • 3.23.8.1.2.1. เอเชียนแฮนดิแคป- หมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดจะทําประตูได้มากที่สุดโดยพิจารณาจากคะแนนสุดท้ายรวมถึงแฮนดิแคป
    • 3.23.8.1.2.2. สูง/ต่ํา- หมายถึงการเดิมพันจํานวนประตูทั้งหมดที่จะทําได้ในสามช่วงเวลาเต็มปกติของการเล่น (ครั้งละสิบสองนาที) ไม่รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ
  • 3.23.8.2. สําหรับรายการประเภทการเดิมพันที่ครอบคลุมมากขึ้น โปรดดูข้อ 2.2 ที่ระบุไว้ข้างต้น

3.24. สควอช

 • 3.24.1. ตลาดมันนี่ไลน์หมายถึงผู้ชนะการแข่งขันหรือเกมที่ระบุ ตลาดแฮนดิแคปขึ้นอยู่กับเกมหรือคะแนน (โปรดดูชื่อตลาด) ตลาดสูง/ต่ํา และคี่/คู่ตามคะแนน (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 • 3.24.2. หากผู้เล่นไม่เริ่มการแข่งขันหรือการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดกับผู้เล่นคนนั้นจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.24.3. หากผู้เล่น (หรือการจับคู่) เกษียณอายุหรือถูกตัดสิทธิ์ในระหว่างการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะยกเว้นในตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 • 3.24.4. หากการแข่งขันถูกเลื่อนหรือระงับการเดิมพันทั้งหมดจะยังคงถือว่าใช้ได้หากการแข่งขันกลับมาเล่นต่อก่อนหมดอายุสิบสองชั่วโมง
 • 3.24.5. ผู้ชนะเกมแรก (ผู้ชนะเกมที่สอง, สาม ฯลฯ ) หมายถึงผลลัพธ์ของเกมที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากเกมที่ระบุไม่เสร็จสมบูรณ์
 • 3.24.6. การเดิมพันสดสควอชจะตัดสินจากผลการแข่งขัน (หรือเกมที่ระบุ) คะแนนจะไม่ได้รับการอัปเดตสําหรับการเดิมพันสดสควอช

3.25. การแข่งม้าพิเศษ

 • 3.25.1. จะมีการเสนอข้อเสนอพิเศษสําหรับการแข่งม้าในการแข่งขันใหญ่บางรายการ เช่น เมลเบิร์นคัพ
 • 3.25.2.ทันที
  • 3.25.2.1. การเดิมพันทันทีคือผู้ชนะการแข่งม้า ผลการแข่งขันจะเป็นทางการเมื่อมีการประกาศ “ชัดเจนทั้งหมด” “ชั่งน้ําหนัก” หรือ “น้ําหนักที่ถูกต้อง” และประกาศ “ผลอย่างเป็นทางการ” โดยสนามแข่ง การตัดสิทธิ์หรือแก้ไขผลลัพธ์ในภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน
  • 3.25.2.2. การเดิมพันแบบเอาท์ไรท์คือม้าที่เติมสถานที่ที่กําหนดในการแข่งขัน จํานวนสถานที่ที่จ่ายเป็นผู้ชนะจะระบุไว้ในชื่อตลาด
  • 3.25.2.3. การขีดข่วน/ไม่ใช่นักวิ่ง – เมื่อใดก็ตามที่ม้าถูกถอนออกจากการแข่งขันก่อนหรือหลังอยู่ภายใต้คําสั่งของผู้เริ่มต้น (หรือหากประตูสตาร์ทอย่างน้อยหนึ่งประตูไม่เปิด ซึ่งจะทําให้ไม่สามารถสตาร์ทได้อย่างยุติธรรม) ให้ถือว่าม้าไม่ใช่นักวิ่ง/มีรอยขีดข่วน และเงินที่เดิมพันกับม้าตัวนั้นจะได้รับคืน
  • 3.25.2.4. หากมีการประกาศ “Dead Heat” ในตลาดเอาท์ไรท์ใด ๆ เงินเดิมพันครึ่งหนึ่งจะถูกนําไปใช้กับการเลือกที่อัตราต่อรองเต็มและอีกครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันจะหายไป หากม้ามากกว่าสองตัว “Dead Heat” เงินเดิมพันจะถูกแบ่งตามสัดส่วน
 • 3.25.3.ตัวต่อตัว
  • 3.25.3.1. การเดิมพันแบบตัวต่อตัวอยู่ที่ม้าตัวหนึ่งเพื่อให้อยู่ในตําแหน่งที่ดีกว่าอีกตัวหนึ่งในการแข่งขัน หากม้าตัวหนึ่ง (หรือทั้งสองตัว) มีรอยขีดข่วน/ไม่ใช่นักวิ่ง การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน หากม้าสองตัวควร Dead Heat การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

3.26. กฎและข้อบังคับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว

 • 3.26.1.ทั่วไป
  • 3.26.1.1. ตลาดทั้งหมดจะถูกตัดสินตามผลอย่างเป็นทางการที่ประกาศโดย IOC
  • 3.26.1.2. พิธีมอบเหรียญรางวัลดั้งเดิมจะเป็นผลอย่างเป็นทางการซึ่งการเดิมพันทั้งหมดจะถูกตัดสิน การตัดสิทธิ์หรือการแก้ไขผลในภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน
  • 3.26.1.3. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้หากการแข่งขันหรือกิจกรรมเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโดยไม่คํานึงถึงเวลาเริ่มต้นจริง หากการแข่งขันหรือเหตุการณ์ไม่เสร็จสมบูรณ์และไม่มีการให้ผลอย่างเป็นทางการการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน
  • 3.26.1.4. การเดิมพันใด ๆ ที่ยอมรับในข้อผิดพลาดหลังจากการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นจริง (ยกเว้นการเดิมพันสด) จะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน
  • 3.26.1.5. หากทีมหรือคู่แข่งไม่เริ่มการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดที่วางไว้ในการเลือกนั้น (รวมถึงตลาดทันที (เพื่อชนะเหรียญทอง)) จะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน หากทีมที่มีชื่อหรือคู่แข่งในตลาด Money Line (ตัวต่อตัว) ไม่เริ่มการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดในตลาดนั้นจะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน
  • 3.26.1.6. หากเกิด Dead Heat ในตลาดทันที (เพื่อคว้าเหรียญทอง) เงินเดิมพันครึ่งหนึ่งจะถูกนําไปใช้กับการเลือกที่อัตราต่อรองเต็มในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันจะหายไป หากเกิด Dead Heat ในตลาด Money Line (ตัวต่อตัว) ผลลัพธ์จะเสมอกันและการเดิมพันของคู่แข่งทั้งสองจะได้รับเงินคืน
 • 3.26.2.เหรียญโอลิมปิก
  • 3.26.2.1. ตลาดจะเสนอตามจํานวนเหรียญรางวัลที่บุคคลหรือประเทศได้รับในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
  • 3.26.2.2. ตลาดเหล่านี้จะหมายถึงเหรียญทองเท่านั้น หรือเหรียญรวม (เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงรวมกัน)
  • 3.26.2.3. ตลาดทั้งหมดจะถูกตัดสินโดยตารางเหรียญอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดย IOC ทันทีหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ตามมาในตารางเหรียญจะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน
 • 3.26.3.มันนี่ไลน์ (ตัวต่อตัว)
  • 3.26.3.1. ผู้เข้าแข่งขันหรือทีมใดจะชนะการแข่งขันหรืออยู่ในอันดับที่สูงกว่าในการแข่งขัน?
  • 3.26.3.1.1. อันดับสุดท้ายจะตัดสินโดยผู้เข้าแข่งขันที่ก้าวหน้าที่สุดในการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันทั้งสองถูกคัดออกในขั้นตอนเดียวกันผู้เข้าแข่งขันที่มีอันดับอย่างเป็นทางการสูงกว่าจะได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะ หากผู้เข้าแข่งขันทั้งสองถูกคัดออกในขั้นตอนเดียวกัน แต่ไม่มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนได้รับการจัดอันดับอย่างเป็นทางการการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.26.4.ฮ็อกกี้น้ําแข็ง
  • 3.26.4.1. ฮอกกี้น้ําแข็งโอลิมปิกจะปฏิบัติตามกฎฮ็อกกี้น้ําแข็งปกติ (3.5.) ข้างต้น
  • 3.26.4.2. ยกเว้นกฎข้อ 3.5.3 ซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งต่อไปนี้ – การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้หากการแข่งขันเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโดยไม่คํานึงถึงเวลาเริ่มต้นจริง การเดิมพันจะถือว่าใช้ได้หากมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการโดย IOC หากการแข่งขันไม่เสร็จสมบูรณ์และไม่มีการให้ผลอย่างเป็นทางการการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน
  • 3.26.4.3. อาจมีการเสนอตลาดเพิ่มเติม (เช่น รวมค่าล่วงเวลาหรือผู้ชนะการยิง) และเงื่อนไขของตลาดเหล่านี้จะระบุไว้อย่างชัดเจนในชื่อเรื่อง

* หมายเหตุ: จะไม่มีการเล่นล่วงเวลาในระหว่างการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มรอบเบื้องต้น ดังนั้นจึงสามารถเสมอกันได้

3.27. เน็ตบอล

3.27.1. ตลาดเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันสด จะถูกตัดสินในผลลัพธ์สุดท้ายรวมถึงการทํางานล่วงเวลา (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

3.27.2. หากการแข่งขันไม่เริ่มในวันเริ่มต้นที่กําหนดไว้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) หากการแข่งขันถูกระงับหรือละทิ้งการเดิมพันทั้งหมดที่วางจะถือเป็นโมฆะยกเว้นการแข่งขันในตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข

3.27.3. ผลประกอบการครึ่งปีแรกคือผลรวมของไตรมาสที่หนึ่งและสอง ผลประกอบการครึ่งหลังคือผลรวมของไตรมาสที่สามและสี่ รวมถึงช่วงต่อเวลาที่อาจเล่นได้ ผลประกอบการไตรมาสที่สี่ไม่รวมค่าล่วงเวลาที่สามารถเล่นได้

3.27.4. หากการแข่งขันถูกระงับหรือละทิ้งการเดิมพันในครึ่งหรือไตรมาสที่ยังไม่เสร็จจะถือเป็นโมฆะ หากครึ่งหรือควอเตอร์ที่กําหนดเสร็จสมบูรณ์การเดิมพันจะถูกต้อง

3.27.5. คะแนนจะไม่ได้รับการอัปเดตสําหรับการเดิมพันเน็ตบอลสด และแฮนดิแคปที่แสดงระหว่างการซื้อขายสดหมายถึงคะแนนเมื่อเริ่มการแข่งขัน เช่น 0-0 เวลาและคะแนนที่แสดงใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

3.28. กฎและข้อบังคับการเดิมพันเกมตัวเลข

 • 3.28.1.แนวคิดพื้นฐาน
  • 3.28.1.1. เกมนี้เล่นโดยการเดิมพันจํานวนลูกบอลที่ดึงมาจากเครื่องบิงโก
  • 3.28.1.2. บริษัทจะให้อัตราต่อรองแบบเรียลไทม์ในการสุ่มจับลูกบอล คุณสามารถวางเดิมพันของคุณตามอัตราต่อรองดังกล่าวในประเภทการเดิมพันที่หลากหลายตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง
 • 3.28.2.ประเภทการเดิมพัน
  • 3.28.2.1. โดยทั่วไปการเดิมพันสองประเภทจะมีให้สําหรับเกมตัวเลข
   • (A) ก่อนเกม – ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ก่อนที่เกมจะเริ่ม แต่เมื่อเกมเริ่มแล้วจะไม่อนุญาตให้วางเดิมพัน
   • (B) เกมวิ่ง – ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้หลังจากเริ่มเกมและจะได้รับอัตราต่อรองที่แตกต่างกันสําหรับทุกลูกที่วาด
 • 3.28.3.ประเภทการเดิมพัน
  • 3.28.3.1.ประเภทการเดิมพันก่อนเกมมีดังนี้:

(A)สูง/ต่ํา, ออกบอลแรก หรือจับบอลสุดท้าย

(B)คี่/คู่ บอลแรกหรือลูกสุดท้าย

(C)คี่/คู่ (FT) (ผลรวมของลูกบอลสามลูกที่วาด)

(D) Warrior เปรียบเทียบลูกที่สองหรือลูกที่สามที่วาด

“ลูกบอลสุดท้ายที่วาด” ถูกกําหนดให้เป็นลูกบิงโกลูกสุดท้ายที่จัดเรียงไว้ล่วงหน้า การเดิมพันทั้งหมดในลูกบอลสุดท้ายจะถือเป็นโมฆะ และการเดิมพันทั้งหมดในลูกบอลสุดท้ายจะได้รับเงินคืน

การจ่ายเงินจะทําในเกมที่สมบูรณ์เท่านั้น เกมที่สมบูรณ์คือเกมที่ลูกบอลลูกสุดท้ายถูกวาดโดยไม่พบข้อผิดพลาดใด ๆ จนถึงจุดนั้น หากพบข้อผิดพลาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเกมและคืนเงินเดิมพัน

  • 3.28.3.2.สูง/ต่ํา, ออกบอลแรกหรือออกลูกสุดท้าย
   • บริษัทจะเสนออัตราต่อรองสําหรับจํานวนลูกที่ 1 หรือลูกสุดท้ายที่ออกว่า “สูง” หรือ “ต่ํากว่า”
   • Over 1st/last– บอลหมายเลข 38 ถึง 75 ถือเป็น Over ball
   • ต่ํากว่า 1/สุดท้าย– บอลหมายเลข 1 ถึง 37 ถือเป็นบอลอันเดอร์
   • ตัวอย่าง: ลูกบอลหมายเลข 30 ถูกจับเป็นลูกบอลลูกสุดท้ายในระหว่างเกม ดังนั้นการเดิมพัน ‘อันเดอร์’ จึงชนะ
  • 3.28.3.3.คี่/คู่ บอลแรกหรือลูกสุดท้าย
   • บริษัทจะเสนออัตราต่อรองสําหรับจํานวนลูกที่ 1 หรือลูกสุดท้ายที่ออกเป็น “คี่” หรือ “คู่”
    • คี่ – ลูกบอลบิงโกเลขคี่ถือเป็นลูกบอลคี่
    • คู่ – ลูกบิงโกเลขคู่ถือเป็นลูกคู่
   • ตัวอย่าง: ลูกบอลหมายเลข 30 ถูกวาดเป็นลูกแรกในระหว่างเกม ดังนั้นการเดิมพัน ‘คู่’ จึงชนะ
  • 3.28.3.4.คี่/คู่ FT (ผลรวมของสามลูกที่วาด)
   • บริษัทจะเสนออัตราต่อรองผลรวมของลูกบอลสามลูกที่ออกเป็นเลขคี่หรือเลขคู่
    • คี่ (FT) – ผลรวมของลูกบอลสามลูกที่ออกเป็นจํานวนคี่
    • คู่ (FT) – ผลรวมของลูกบอลสามลูกที่ออกคือจํานวนคู่
   • ตัวอย่าง: ลูกบอลหมายเลข 07, 13 และ 20 ถูกจับฉลาก และผลรวมของตัวเลขของลูกบอลเหล่านี้คือ 40 40 เป็นเลขคู่ ดังนั้นการเดิมพัน “คู่ (FT)” จึงชนะ
  • 3.28.3.5. นักรบ เปรียบเทียบลูกที่สองที่วาดหรือลูกที่สามที่วาด
   • 3.28.3.5.1. เกมนี้จะต้องวาดสามลูก เกมนี้เริ่มต้นด้วยการจั่วลูกที่ 1 และเล่นโดยเปรียบเทียบลูกที่ 2 ที่วาดและลูกที่ 3 ที่วาด โดยลูกบอลที่วาดด้วยจํานวนสูงสุดถือว่าชนะ
   • 3.28.3.5.2. หมายเลข 1 จะเป็นตัวเลขต่ําสุด และหมายเลข 75 จะเป็นตัวเลขสูงสุด
   • 3.28.3.5.3. บริษัทจะเสนออัตราต่อรองสําหรับการเดิมพันประเภทนี้ก่อนที่จะจับบอลลูกที่ 1 ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลา แต่ก่อนการจับลูกที่ 1
   • ตัวอย่าง: หากลูกบอลลูกที่ 2 ที่ออกคือหมายเลข 45 และลูกที่ 3 ที่ออกคือหมายเลข 60 ผู้เล่นที่เดิมพันลูกที่ 3 จะเป็นผู้ชนะในเกม
 • 3.28.4.เกมวิ่ง
  • 3.28.4.1. มีประเภทการเดิมพันหก (6) ประเภทสําหรับประเภทการเดิมพันที่วิ่งอยู่:

ถัดไปคี่ / คู่
B ถัดไปสูง/ต่ํา
C. ถัดไปสูง/ต่ํา
D. นักรบ
. คอมโบ
ถัดไป F. วงล้อตัวเลข

  • 3.28.4.2.ถัดไป คี่/คู่
   • 3.28.4.2.1. หลังจากจับลูกบอลแต่ละลูกแล้ว บริษัทจะเสนออัตราต่อรองว่าลูกบอลที่ออกครั้งต่อไปจะเป็นเลข “คี่” หรือ “คู่” ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังจากเกมเริ่มขึ้น เกมจะจบลงเมื่อมีการจับลูกบอลจํานวนหนึ่งตามดุลยพินิจของบริษัท
  • 3.28.4.3.ถัดไปสูง/ต่ํา
   • 3.28.4.3.1. หลังจากจับลูกบอลแต่ละลูกแล้ว บริษัทจะเสนออัตราต่อรองว่าลูกบอลที่ออกครั้งต่อไปจะเป็น “สูง” หรือ “อันเดอร์” ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังจากเกมเริ่มขึ้น
    ลูกบอลหมายเลข 1 ถึง 37 ถือเป็น “อันเดอร์”
    หมายเลขบอล 38 ถึง 75 ถือว่า “เกิน”
    เกมจะจบลงเมื่อมีการจับลูกบอลจํานวนหนึ่งตามดุลยพินิจของบริษัท
  • 3.28.4.4.ถัดไป สูง/ต่ํา
   • 3.28.4.4.1. หลังจากจับลูกบอลแต่ละลูกแล้ว บริษัทจะเสนออัตราต่อรองว่าลูกบอลที่ออกครั้งต่อไปจะมีจํานวนสูงหรือต่ํากว่า ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังจากเกมเริ่มขึ้น เกมจะจบลงเมื่อมีการจับลูกบอลจํานวนหนึ่งตามดุลยพินิจของบริษัท
 • 3.28.5. นักรบ เปรียบเทียบลูกที่สองที่วาดหรือลูกที่สามที่วาด
  • 3.28.5.1. เกมนี้จะต้องวาดสามลูก เกมนี้เริ่มต้นด้วยการวาดหลังจากลูกที่ 1 และเล่นโดยการเปรียบเทียบลูกที่ 2 ที่วาดและลูกที่ 3 ที่วาด
   • 3.28.5.1.1. หมายเลข 1 จะเป็นตัวเลขต่ําสุด และหมายเลข 75 จะเป็นตัวเลขสูงสุด
   • 3.28.5.1.2. บริษัทจะเสนออัตราต่อรองสําหรับการเดิมพันประเภทนี้ก่อนที่จะจับบอลลูกแรก ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลา แต่ก่อนการจับลูกที่ 1

ตัวอย่าง: หากลูกบอลลูกที่ 2 ที่ออกคือหมายเลข 45 และลูกที่ 3 ที่ออกคือหมายเลข 60 ผู้เล่นที่เดิมพันลูกที่ 3 จะเป็นผู้ชนะในเกม

 • 3.28.6.คอมโบถัดไป
  • 3.28.6.1. หลังจากจับลูกบอลแต่ละลูกแล้ว บริษัทจะเสนออัตราต่อรองว่าลูกบอลที่ออกครั้งต่อไปจะเป็น Over/Odd, Under/Odd, Over/Even และ Under/Even ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังจากเกมเริ่มขึ้น เกมจะจบลงเมื่อมีการจับลูกบอลจํานวนหนึ่งตามดุลยพินิจของบริษัท

ตัวอย่างที่ 1: ลูกบอลหมายเลข 30 ถูกจับฉลากดังนั้นการเดิมพัน “Next Under/Even” จึงเป็นผู้ชนะ

ตัวอย่างที่ 2: ลูกบอลหมายเลข 47 ถูกจับฉลากดังนั้นการเดิมพัน “Next Over/Odd” จึงเป็นผู้ชนะ

 • 3.28.7.วงล้อตัวเลข
  • 3.28.7.1. เกมนี้เล่นโดยการเดิมพันหมายเลขเดียวหรือกลุ่มตัวเลข บริษัทจะเสนออัตราต่อรองก่อนการจับสลากลูกที่ 1 ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังจากเกมเริ่มขึ้น
  • 3.28.7.2. ผู้เล่นยังสามารถเดิมพันมากกว่าหนึ่งหมายเลขเดียวและมากกว่าหนึ่งกลุ่มของตัวเลข
  • 3.28.7.3. ผู้เล่นสามารถดูอัตราต่อรองที่เสนอบนหมายเลขเดียวที่วางไว้ข้างหมายเลขลูกบอลแต่ละหมายเลข
  • 3.28.7.4.ผู้เล่นสามารถเดิมพันได้หลายกลุ่ม:
   • 3.28.7.4.1.ประเภทการเดิมพันห้า (5) หมายเลข
   • นี่คืออัตราต่อรองที่เสนอให้เดิมพันในกลุ่มที่มีตัวเลข 5 ตัวซึ่งจัดเรียงในแนวนอนติดต่อกัน นี่คือกลุ่มของตัวเลขที่มีป้ายกํากับว่า:

กลุ่ม 1-1 (เลขจาก 1-5), กลุ่ม 1-2 (เลขจาก 6-10), กลุ่ม 1-3 (เลขจาก 11-15), กลุ่ม 1-4 (เลขจาก 16-20), กลุ่ม 1-5 (เลขจาก 21-25), กลุ่ม 1-6 (เลขจาก 26-30), กลุ่ม 1-7 (ตัวเลขจาก 31-35), กลุ่ม 1-8 (ตัวเลขจาก 36-40), กลุ่ม 1-9 (ตัวเลขจาก 41-45), กลุ่ม 1-10 (ตัวเลขจาก 46-50), กลุ่ม 1-11 (ตัวเลขจาก 51-55), กลุ่ม 1-12 (ตัวเลขจาก 56-60), กลุ่ม 1-13 (เลขจาก 61-65), กลุ่ม 1-14 (ตัวเลขจาก 66-70) และกลุ่ม 1-15 (ตัวเลขจาก 71-75)

   • 3.28.7.4.2.ประเภทการเดิมพันสิบห้า (15) หมายเลข
    • นี่คืออัตราต่อรองที่เสนอให้เดิมพันในกลุ่มที่มี 15 หมายเลขไม่ว่าจะติดต่อกันหรือในคอลัมน์ตามเค้าโครง
   • 3.28.7.4.2.1 นี่คือประเภทการเดิมพัน 15 หมายเลขซึ่งอยู่ในแถวโดยมีป้ายกํากับว่า:
    • กลุ่ม 2-1 (เลขจาก 1-15), กลุ่ม 2-2 (ตัวเลขจาก 16-30), กลุ่ม 2-3 (ตัวเลขจาก 31-45), กลุ่ม 2-4 (ตัวเลขจาก 46-60) และกลุ่ม 2-5 (ตัวเลขจาก 61-75)
   • 3.28.7.4.2.2 นอกจากนี้ยังเป็นประเภทการเดิมพัน 15 ตัวเลขซึ่งอยู่ในคอลัมน์ที่มีป้ายกํากับว่า:

กลุ่ม 4-1 (เลข 1,6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71), กลุ่ม 4-2 (เลข 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72), กลุ่ม 4-3 (เลข 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73), กลุ่ม 4-4 (เลข 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74) และกลุ่ม 4-5 (เลข 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75)

   • 3.28.7.4.3.ประเภทการเดิมพันยี่สิบห้า (25) หมายเลข
   • นี่คืออัตราต่อรองที่เสนอให้เดิมพันในกลุ่มที่มี 25 หมายเลข นี่คือกลุ่มของตัวเลขที่มีป้ายกํากับว่า:
    • กลุ่ม 3-1 (เลขจาก 1-25), กลุ่ม 3-2 (ตัวเลขจาก 26-50) และกลุ่ม 3-3 (ตัวเลขจาก 51-75)
 • 3.28.8.กฎเพิ่มเติม
  • 3.28.8.1. ลูกบอลที่ดึงมาจากเครื่องบิงโกจะถูกอ่านโดยเครื่องสแกนอัตโนมัติ บริษัทดําเนินการตามขั้นตอนและข้อควรระวังที่เหมาะสมทั้งหมดเกี่ยวกับความถูกต้องของเครื่องสแกน แม้จะมีขั้นตอนและข้อควรระวังดังกล่าว คุณยอมรับว่าลักษณะของเกมนั้นดําเนินไปอย่างรวดเร็วและต้องพึ่งพาผลลัพธ์ที่รวดเร็วซึ่งเกิดจากเครื่องสแกนอัตโนมัติ ดังนั้นในกรณีที่หมายเลขลูกบอลที่แสดงในวิดีโอสตรีมมิ่งและหมายเลขลูกบอลตามที่เครื่องสแกนอัตโนมัติอ่านจากระยะไกล ท่านยอมรับว่าคําตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันในเรื่องนี้
  • 3.28.8.2. เกมวิ่งทั้งหมดจะถูกตัดสินหลังจากจับลูกบอลแต่ละลูก
  • 3.28.8.3. คุณรับทราบว่าตามดุลยพินิจและดุลยพินิจของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียว บริษัท มีสิทธิ์เด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลงยกเลิกระงับลบแก้ไขหรือเริ่มเกมใด ๆ ใหม่หรือปฏิเสธหรือยกเลิกการเดิมพันใด ๆ โดยเหตุผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญการกระทําของสงครามภัยธรรมชาติไฟฟ้าดับความผิดพลาดของมนุษย์หรือความผิดพลาดหรือความประมาทเลินเล่อของพนักงาน ซอฟต์แวร์ทํางานผิดปกติและเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ คําตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน
 • 3.28.9.ตัวจับเวลาการเดิมพัน
  • 3.28.9.1. ตัวจับเวลาการเดิมพันแสดงระยะเวลาที่ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ ตัวจับเวลาการเดิมพันจะแสดงเป็นกราฟิกในเหตุการณ์ปัจจุบัน และระยะเวลาของตัวจับเวลาการเดิมพันจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว การเดิมพันใด ๆ ที่วางก่อนหมดเวลาเดิมพันจะได้รับการยอมรับและถือว่าถูกต้อง ผู้เล่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้วางเดิมพันหลังจากหมดเวลาเดิมพัน การวางเดิมพันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเดิมพันจะถือว่าไม่ถูกต้องหรือเป็นโมฆะ
  • 3.28.9.2. ผู้เล่นรับทราบว่าในขณะที่ บริษัท ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าตัวจับเวลาการเดิมพันถูกต้องตลอดเวลาตัวจับเวลาการเดิมพันอาจยังคงมีการหยุดชะงักความล่าช้าในการเชื่อมต่อและปัญหาทางเทคนิคอื่น ๆ การเดิมพันใด ๆ และทั้งหมดที่วางโดยใช้ตัวจับเวลาการเดิมพันเป็นความเสี่ยงของผู้เล่นเองทั้งหมด และบริษัทจะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการยอมรับหรือปฏิเสธการเดิมพันดังกล่าว
 • 3.28.10.คุณสมบัติดัชนีชี้วัด
  • 3.28.10.1. ดัชนีชี้วัดเกมตัวเลขเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในการสตรีมสดและกําหนดโดยปุ่มดัชนีชี้วัด ดัชนีชี้วัดเกมตัวเลขจะแทนที่คุณสมบัติผลการแข่งขันในการสตรีมสด
  • 3.28.10.2. ดัชนีชี้วัดเกมตัวเลขนี้แสดงผลลัพธ์สําหรับลูกบอลทุกลูกที่ดึงออกมาจากเครื่องและสําหรับการเดิมพันทุกประเภทในดัชนีชี้วัด สําหรับผลลัพธ์ในลูกสุดท้าย o/u, o/e และ warrior หรือ FT o/e จะปรากฏขึ้นเมื่อจับลูกที่ 3 เมื่อวางเมาส์เหนือ ผลลัพธ์ของ “u” หรือ “o” แต่ละรายการจะแสดงผลลัพธ์ที่แสดงเป็นตัวเลขผสมที่แสดงหมายเลขลูกบอลที่วาดและเกม โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
  • ตัวอย่าง: ผลลัพธ์ของ “44,01234” หมายถึงหมายเลขลูกบอล “44” ที่วาดในเกมหมายเลข “01234”.
  • คุณลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของผู้เล่นเท่านั้นเพื่อช่วยให้พวกเขากําหนดผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของการจับรางวัลครั้งต่อไปตามผลการจับรางวัลครั้งก่อน

3.29. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

 • 3.29.1.ทั่วไป
  • 3.29.1.1. ตลาดทั้งหมดจะถูกตัดสินตามผลอย่างเป็นทางการที่ประกาศโดย IOC
  • 3.29.1.2. พิธีมอบเหรียญรางวัลดั้งเดิมจะเป็นผลอย่างเป็นทางการซึ่งการเดิมพันทั้งหมดจะถูกตัดสิน การตัดสิทธิ์หรือการแก้ไขผลในภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน
  • 3.29.1.3. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้หากการแข่งขันหรือกิจกรรมเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโดยไม่คํานึงถึงเวลาเริ่มต้นจริง (ยกเว้นฟุตบอล) หากการแข่งขันหรือเหตุการณ์ไม่เสร็จสมบูรณ์และไม่มีการให้ผลอย่างเป็นทางการการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน
  • 3.29.1.4. การเดิมพันใด ๆ ที่ยอมรับในข้อผิดพลาดหลังจากการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นจริง (ยกเว้นการเดิมพันสด) จะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน
  • 3.29.1.5. หากทีมหรือคู่แข่งไม่เริ่มการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดที่วางไว้ในการเลือกนั้น (รวมถึงตลาด outright (เพื่อชนะเหรียญทอง)) จะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน หากทีมที่มีชื่อหรือคู่แข่งในตลาด Money Line (ตัวต่อตัว) ไม่เริ่มการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดในตลาดนั้นจะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน
  • 3.29.1.6. หากเกิด Dead Heat ในตลาดทันที (เพื่อชนะเหรียญทอง) เงินเดิมพันครึ่งหนึ่งจะถูกนําไปใช้กับการเลือกที่อัตราต่อรองเต็มในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันจะหายไป หากเกิด Dead Heat ในตลาด Money Line (ตัวต่อตัว) ผลลัพธ์จะเสมอกันและการเดิมพันของคู่แข่งทั้งสองจะได้รับเงินคืน
 • 3.29.2.เหรียญโอลิมปิก
  • 3.29.2.1. ตลาดจะเสนอตามจํานวนเหรียญรางวัลที่บุคคลหรือประเทศได้รับในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2012
  • 3.29.2.2. ตลาดเหล่านี้จะหมายถึงเหรียญทองเท่านั้น หรือเหรียญรวม (เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงรวมกัน)
  • 3.29.2.3. ตลาดทั้งหมดจะถูกตัดสินโดยตารางเหรียญอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดย IOC ทันทีหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ตามมาในตารางเหรียญจะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน
 • 3.29.3.มันนี่ไลน์ (ตัวต่อตัว)
  • 3.29.3.1. ผู้เข้าแข่งขันหรือทีมใดจะชนะการแข่งขันหรืออยู่ในอันดับที่สูงกว่าในการแข่งขัน?
  • 3.29.3.2. อันดับสุดท้ายจะตัดสินโดยผู้เข้าแข่งขันที่ก้าวหน้าที่สุดในการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันทั้งสองถูกคัดออกในขั้นตอนเดียวกันผู้เข้าแข่งขันที่มีอันดับอย่างเป็นทางการสูงกว่าจะได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะ หากผู้เข้าแข่งขันทั้งสองถูกคัดออกในขั้นตอนเดียวกัน แต่ไม่มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนได้รับการจัดอันดับอย่างเป็นทางการการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ

3.30. การเมือง

3.30.1.การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

3.30.1.1. พรรคการเมืองใดจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2012 ชื่อผู้สมัครมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น หากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตไม่ชนะการเลือกตั้งการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน

3.31. แล่นเรือใบ

 • 3.31.1.America’s Cup (รวมถึง Louis Vuitton Cup)
  • 3.31.1.1. ตลาดทั้งหมดจะถูกตัดสินตามผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่ประกาศโดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหลังการแข่งขันแต่ละครั้ง การตัดสิทธิ์หรือการแก้ไขผลการแข่งขันในภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน
  • 3.31.1.2. หากการแข่งขันถูกเลื่อนหรือละทิ้งการเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้หากการแข่งขันกลับมาดําเนินการอีกครั้งภายในการหมดอายุ 48 ชั่วโมง

3.32. ปั่นจักรยาน

 • 3.32.1. ตลาดทั้งหมดจะถูกตัดสินตามผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่ประกาศโดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหลังการแข่งขันแต่ละครั้ง การตัดสิทธิ์หรือการแก้ไขผลการแข่งขันในภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน
 • 3.32.2. หากการแข่งขันถูกเลื่อนหรือละทิ้งการเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้หากการแข่งขันกลับมาดําเนินการอีกครั้งภายในวันหมดอายุ 24 ชั่วโมง
 • 3.32.3. ในตลาด Head to Head นักแข่งทั้งสองจะต้องเริ่มการแข่งขันเพื่อให้การเดิมพันถูกต้อง นักแข่งที่มีตําแหน่งเข้าเส้นชัยที่ดีกว่าจะได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะ หากนักแข่งทั้งสองคนไม่จบการเดิมพันจะถูกประกาศให้เป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน

3.33. เซปักตะกร้อ

 • 3.33.1. ตลาดมันนี่ไลน์หมายถึงผู้ชนะการแข่งขันหรือชุดที่ระบุ ตลาดแฮนดิแคปขึ้นอยู่กับชุดหรือคะแนน (โปรดดูชื่อตลาด) ตลาดสูง/ต่ํา และคี่/คู่ตามคะแนน (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 • 3.33.2. หากทีมเกษียณอายุหรือถูกตัดสิทธิ์ในระหว่างการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะยกเว้นในตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 • 3.33.3. หากการแข่งขันถูกเลื่อนหรือระงับการเดิมพันทั้งหมดจะยังคงถือว่าใช้ได้หากการแข่งขันกลับมาเล่นต่อก่อนหมดอายุสิบสองชั่วโมง
 • 3.33.4. ผู้ชนะเซตแรก (ผู้ชนะเซตที่สอง เซตที่สาม ฯลฯ) หมายถึง ผลลัพธ์ของเซตที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากชุดที่ระบุไม่เสร็จสมบูรณ์
 • 3.33.5. คะแนนจะไม่ได้รับการอัปเดตสําหรับการเดิมพันสดเซปักตะกร้อ

3.35. อีสปอร์ต

 • 3.35.1. มันนี่ไลน์ หมายถึง ทีมหรือคู่แข่งรายบุคคลที่เอาชนะคู่แข่งรายอื่นหรือได้อันดับสูงกว่าในการแข่งขัน ตลาด Match Winner หมายถึงจํานวนแผนที่
 • 3.35.2. ตลาดสด หมายถึง เวลาหลังจากเวลาเริ่มการแข่งขันอย่างเป็นทางการ แต่ก่อนเวลาที่ผู้เล่นจะเกิดในแผนที่ การเดิมพันสดทั้งหมดที่ดําเนินการในระหว่างขั้นตอนการร่างถือว่าถูกต้อง ตลาดระหว่างเล่นหมายถึงเวลาหลังจากร่างเกิดขึ้นและผู้เล่นได้วางไข่ลงในแผนที่
 • 3.35.3. ผู้ชนะการแข่งขัน หมายถึง ทีมที่ชนะหรือผู้เข้าแข่งขันรายบุคคลในรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันอีสปอร์ต
 • 3.35.4. ตลาดทั้งหมดจะถูกตัดสินตามผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่ประกาศโดยสมาคมอีสปอร์ตหรือหน่วยงานจัดงานที่เกี่ยวข้องตามที่อาจโพสต์ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ การตัดสิทธิ์หรือการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน
 • 3.35.5. หากการแข่งขันถูกเลื่อนออกไปการเดิมพันทั้งหมดจะยังคงถือว่าใช้ได้หากการแข่งขันกลับมาดําเนินการอีกครั้งภายใน 12 ชั่วโมงจากกําหนดการเดิม
 • 3.35.6. หากการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นและมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการการเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าถูกต้องโดยไม่คํานึงถึงความไม่พร้อมของผู้เล่นการตัดการเชื่อมต่อของผู้เล่นหรือการหยุดชะงักของพลังงาน หากการจับคู่ไม่เริ่มหรือเริ่มการจับคู่ แต่ยังไม่เสร็จสิ้นและไม่ได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะยกเว้นในตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 • 3.35.7. สําหรับการเดิมพันสดหากการจับคู่เริ่มต้นใหม่ แต่ผู้เล่นยังคงร่างเดิม (รีสตาร์ท); จากนั้นการเดิมพันระหว่างเล่นทั้งหมดจะได้รับเงินคืนการเดิมพันสดทั้งหมดระหว่างร่างนั้นถูกต้อง หากการแข่งขันเริ่มต้นใหม่และทั้งเกมถูกเล่นซ้ํารวมถึงร่างใหม่ (รีเมค) การเดิมพันสดและระหว่างการแข่งขันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันในตลาดที่ได้รับการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 • 3.35.8. หากจํานวนรอบ/แผนที่มีการเปลี่ยนแปลงจากจํานวนที่ระบุไว้ในชื่อตลาด แฮนดิแคปและการเดิมพันสูง/ต่ําจะถือเป็นโมฆะในขณะที่การเดิมพันมันนี่ไลน์จะยังคงถือว่าใช้ได้
 • 3.35.9. เลือดแรก / คนแรกที่ไปถึง 5, 10, 15 หรือ 20 จํานวนตลาดการฆ่าหมายถึงทีมที่ฆ่าตามจํานวนที่ระบุก่อน การฆ่าโดยทีม/ผู้เล่นฝ่ายค้านเท่านั้นที่นับ
 • 3.35.10. ตลาดหอคอย/ป้อมปืน/ค่ายทหารแห่งแรก หมายถึงทีมที่ยึดหอคอย/ป้อมปืน/ค่ายทหารก่อน การเดิมพันนั้นใช้ได้แม้ว่าจะถูกทําลายโดยการคืบหรือถูกปฏิเสธ
 • 3.35.11. ตลาดระยะเวลาหมายถึงจํานวนนาทีทั้งหมดที่เล่นซึ่งระบุไว้บนกระดานคะแนนเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน สําหรับ Dota 2 เวลาก่อนคลื่นคืบแรกจะไม่นับรวมในผลรวม
 • 3.35.12. ตลาด Roshan/Baron/Dragon แรกหมายถึงทีมที่ฆ่าการคืบที่เป็นกลางที่ทรงพลังที่สุดก่อน
 • 3.35.13. Kills markets (Moneyline, Handicap, Over/Under &; Odd/Even) หมายถึงจํานวนการฆ่าที่ทําโดยทีมหรือคู่แข่งรายบุคคลเมื่อถึงเวลาที่เกมสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ หากทีมยอมจํานนก่อนสิ้นสุดการแข่งขันการฆ่าสถานที่นั้นทั้งหมดหลังจากการเรียกมอบตัวจะนับรวมในตลาดนี้ NB Kills from towers and team creeps นับรวมเป็นยอดรวมอย่างเป็นทางการตามที่แสดงบนกระดานคะแนน การเสียชีวิตจากการปฏิเสธการฆ่าตัวตายและครีปที่เป็นกลางจะไม่นับรวมในยอดรวมอย่างเป็นทางการ
 • 3.35.14. ตลาดผู้ชนะรอบ หมายถึงผู้ชนะอย่างเป็นทางการของรอบหรือกลุ่มของรอบ สิ่งนี้ใช้กับเกมที่แผนที่แบ่งออกเป็นรอบแยกกันเท่านั้น
 • 3.35.15. ตลาดการฆ่าผู้เล่นหมายถึงจํานวนการฆ่าทั้งหมดโดยผู้เล่นเฉพาะสําหรับการแข่งขันแผนที่หรือรอบที่เฉพาะเจาะจง
 • 3.35.16. Counter Strike, Moneyline, Handicap, Over/Under &; Odd/คู่ หมายถึงจํานวนรอบที่ชนะและจะถูกตัดสินในผลลัพธ์สุดท้าย รวมถึงการทํางานล่วงเวลา (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

3.36. มวยไทย

 • 3.36.1. สีแดงหรือสีน้ําเงินของนักสู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้โดยไม่คํานึงถึงการเปลี่ยนสีของนักสู้
 • 3.36.2. ตลาดแฮนดิแคปหมายถึงผู้ชนะการต่อสู้ การเดิมพันทั้งหมดในตลาดแฮนดิแคปจะถือเป็นโมฆะของการต่อสู้จะถูกประกาศเสมอกัน
 • 3.36.3. ตลาด Over/Under หมายถึงจํานวนรอบที่เสร็จสิ้นในการต่อสู้ ดังนั้นหากการต่อสู้สิ้นสุดลงในรอบที่ 5 จํานวนรอบที่เสร็จสมบูรณ์คือสี่รอบ หากการต่อสู้ถูกตัดสินโดยกรรมการจํานวนรอบที่เสร็จสมบูรณ์คือห้ารอบ
 • 3.36.4. หากนักสู้คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนถูกตัดสิทธิ์โดยกรรมการการเดิมพันทั้งหมดจะถูกประกาศให้เป็นโมฆะ
 • 3.36.5. หากการต่อสู้ถูกเลื่อนออกไปและไม่เริ่มภายในสิบสองชั่วโมงของเวลาเริ่มต้นที่กําหนดไว้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.36.6. การต่อสู้จะถือว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อเสียงระฆังดังขึ้นในช่วงเริ่มต้นของรอบแรก หากนักสู้คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนล้มเหลวในการเริ่มการต่อสู้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • 3.36.7. การเดิมพันทั้งหมดจะถูกตัดสินตามการตัดสินใจอย่างเป็นทางการที่ให้ไว้ในสังเวียนทันทีหลังจากการต่อสู้ การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในภายหลังจะไม่ได้รับการยอมรับเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน

3.37. ความบันเทิง

 • 3.37.1. ร้องเพลง! จีน – ทีม/ผู้เล่นคนใดจะก้าวไปได้ไกลที่สุดในรายการ

สองทีม / ผู้เล่นจะถูกจับคู่เพื่อเลือกการเดิมพันทีม / ผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มที่แตกต่างกันอาจถูกจับคู่เพื่อเลือกการเดิมพัน

หากทั้งสองทีม / ผู้เล่นที่จับคู่กันเพื่อเลือกการเดิมพันมีคุณสมบัติสําหรับรอบต่อไปการเดิมพันทั้งหมดสําหรับทั้งสองทีม / ผู้เล่นจะถูกยกไปยังขั้นตอนที่ประสบความสําเร็จ

การเดิมพันจะถือเป็นการเสมอกันหากทั้งสองทีม/ผู้เล่นถูกคัดออกในขั้นตอนเดียวกัน

เกี่ยวกับ UFABET
ติดต่อเรา
สมัครสมาขิก UFABET

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *